PDF 178kWORD 316k

 

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

 

LIBE(2018)0906_1

FORSLAG TIL DAGSORDEN

Møde

Torsdag den 6. september 2018 kl. 9.00-12.30 og 14.30-16.30

Bruxelles

Mødelokale: Paul-Henri Spaak (3C050)

1.              Vedtagelse af dagsorden

2.              Meddelelser fra formanden

3.              Godkendelse af protokollerne fra møderne

·           3.-4. maj 2017              PV – PE604.529v01-00

·           25. september 2017              PV – PE610.812v01-00

·           11.-12. oktober 2017              PV – PE612.181v01-00

·           1. februar 2018              PV – PE619.197v01-00

·           11. juni 2018              PV – PE623.931v01-00

·           2. juli 2018              PV – PE625.519v01-00

Den 6. september 2018 kl. 9.00-9.30

Forhandling under ét med Budgetkontroludvalget (CONT)

4.              Oprettelse af Den Europæiske Anklagemyndighed

LIBE/8/14496

·           Drøftelse med Alexandra Jour-Schroeder, direktør, GD JUST og Margarete Hoffman, direktør, OLAF

Den 6. september 2018 kl. 9.30-10.10

Forhandling under ét

5.              Oprettelse af Asyl- og Migrationsfonden

LIBE/8/13749

***I              2018/0248(COD)              COM(2018)0471 – C8-0271/2018

 

Ordfører:

 

Miriam Dalli (S&D)

 

Kor.udv.:

 

LIBE

 

 

Udtalelser:

 

AFET –

Anders Primdahl Vistisen (ECR)

 

 

DEVE –

Elly Schlein (S&D)

 

 

BUDG –

Karine Gloanec Maurin (S&D)

 

 

6.              Etablering af instrumentet for finansiel støtte til grænseforvaltning og visa som en del af Fonden for Integreret Grænseforvaltning

LIBE/8/13755

***I              2018/0249(COD)              COM(2018)0473 – C8-0272/2018

 

Ordfører:

 

Tanja Fajon (S&D)

 

Kor.udv.:

 

LIBE

 

 

Udtalelser:

 

AFET –

Eduard Kukan (PPE)

 

 

BUDG –

Monika Hohlmeier (PPE)

 

 

7.              Etablering af instrumentet for finansiel støtte til toldkontroludstyr som en del af Fonden for Integreret Grænseforvaltning

LIBE/8/13761

***I              2018/0258(COD)              COM(2018)0474 – C8-0273/2018

 

Ordfører for udtalelse:

 

Jeroen Lenaers (PPE)

 

Kor.udv.:

 

IMCO –

Jiří Pospíšil (PPE)

 

 

·           Fremlæggelse ved Francisco Gaztelu-Mezquiriz, kontorchef, GD HOME, Europa-Kommissionen.

Den 6. september 2018 kl. 10.10-11.00

8.              Struktureret dialog med Julian King, kommissær med ansvar for sikkerhedsunionen

LIBE/8/08142

Den 6. september 2018 kl. 11.00-11.30

9.              Situationen med hensyn til de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union i 2017

LIBE/8/13366

              2018/2103(INI)             

 

Ordfører:

 

Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE)

PR – PE626.941v01-00

Kor.udv.:

 

LIBE

 

 

 

·           Behandling af udkast til betænkning

·           Frist for ændringsforslag: den 2. oktober 2018 kl. 12.00

Den 6. september 2018 kl. 11.30-12.30

Forhandling under ét

10.              Harmoniserede regler for udpegning af retlige repræsentanter med henblik på indsamling af bevismateriale i straffesager

LIBE/8/12852

***I              2018/0107(COD)              COM(2018)0226 – C8-0154/2018

 

Ordfører:

 

Birgit Sippel (S&D)

 

Kor.udv.:

 

LIBE

 

 

Udtalelser:

 

IMCO –

Afgørelse: ingen udtalelse

 

 

11.              Europæiske editions- og sikringskendelser om elektronisk bevismateriale i straffesager

LIBE/8/12854

***I              2018/0108(COD)              COM(2018)0225 – C8-0155/2018

 

Ordfører:

 

Birgit Sippel (S&D)

 

Kor.udv.:

 

LIBE

 

 

Udtalelser:

 

IMCO –

Afgørelse: ingen udtalelse

 

 

·           Fremlæggelse ved Tania Schroeter, sektorleder, GD JUST, Europa-Kommissionen

Den 6. september 2018 kl. 14.30-15.00

12.              Blockchain: en fremadskuende handelspolitik

LIBE/8/13320

              2018/2085(INI)             

 

Ordfører for udtalelse:

 

Ana Gomes (S&D)

PA – PE626.922v01-00

Kor.udv.:

 

INTA* –

Emma McClarkin (ECR)

PR – PE625.465v01-00

 

·           Behandling af udkast til udtalelse (forretningsordenens artikel 54)

Den 6. september 2018 kl. 15.00-15.45

13.              Rapporten “International Migration outlook 2018” fra Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD)

LIBE/8/14498

·           Fremlæggelse ved Jean-Christophe Dumont, leder af den internationale migrationsafdeling i Direktoratet for Beskæftigelse, Arbejde og Sociale Anliggender, OECD

Den 6. september 2018 kl. 15.45-16.30

14.              Den Europæiske Revisionsrets beretning: "Bekæmpelse af radikalisering, der fører til terrorisme: Kommissionen adresserede medlemsstaternes behov, men der var nogle mangler i koordineringen og evalueringen" af 29. maj 2018

LIBE/8/14497

·           Fremlæggelse ved Jan Gregor, medlem af Udvalget for Kvalitetskontrol af Revisionen

15.              Diverse sager

16.              Næste møder

·           den 10. september 2018 kl. 19.30-22.00 (Strasbourg)

Seneste opdatering: 6. september 2018Juridisk meddelelse