PDF 170kWORD 316k

 

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

 

LIBE(2018)0906_1

ESITYSLISTALUONNOS

Kokous

Torstai 6. syyskuuta 2018 klo 9.00–12.30 ja 14.30–16.30

Bryssel

Kokoushuone: Paul-Henri Spaak (3C050)

1.              Esityslistan hyväksyminen

2.              Puheenjohtajan ilmoitukset

3.              Kokouspöytäkirjojen hyväksyminen

·           3.–4. toukokuuta 2017              PV – PE604.529v01-00

·           25. syyskuuta 2017              PV – PE610.812v01-00

·           11.–12. lokakuuta 2017              PV – PE612.181v01-00

·           1. helmikuuta 2018              PV – PE619.197v01-00

·           11. kesäkuuta 2018              PV – PE623.931v01-00

·           2. heinäkuuta 2018              PV – PE625.519v01-00

6. syyskuuta 2018 klo 9.00–9.30

Yhteinen keskustelu talousarvion valvontavaliokunnan (CONT) kanssa

4.              Euroopan syyttäjänviraston perustaminen

LIBE/8/14496

·           Keskustelu komission oikeus- ja kuluttaja-asioiden pääosaston johtajan Alexandra Jour-Schroederin ja Euroopan petostentorjuntaviraston johtajan Margarete Hoffmanin kanssa

6. syyskuuta 2018 klo 9.30–10.10

Yhteiskeskustelu

5.              Turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston perustaminen

LIBE/8/13749

***I              2018/0248(COD)              COM(2018)0471 – C8-0271/2018

 

Esittelijä:

 

Miriam Dalli (S&D)

 

Vastaava:

 

LIBE

 

 

Lausunto:

 

AFET –

Anders Primdahl Vistisen (ECR)

 

 

DEVE –

Elly Schlein (S&D)

 

 

BUDG –

Karine Gloanec Maurin (S&D)

 

 

6.              Rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineen perustaminen yhdennetyn rajaturvallisuuden rahaston osaksi

LIBE/8/13755

***I              2018/0249(COD)              COM(2018)0473 – C8-0272/2018

 

Esittelijä:

 

Tanja Fajon (S&D)

 

Vastaava:

 

LIBE

 

 

Lausunto:

 

AFET –

Eduard Kukan (PPE)

 

 

BUDG –

Monika Hohlmeier (PPE)

 

 

7.              Tullitarkastuslaitteiden rahoitusvälineen perustaminen yhdennetyn rajaturvallisuuden rahaston osaksi

LIBE/8/13761

***I              2018/0258(COD)              COM(2018)0474 – C8-0273/2018

 

Valmistelija:

 

Jeroen Lenaers (PPE)

 

Vastaava:

 

IMCO –

Jiří Pospíšil (PPE)

 

 

·           Komission muuttoliike- ja sisäasioiden pääosaston yksikönpäällikön Francisco Gaztelu-Mezquirizin alustus

6. syyskuuta 2018 klo 10.10–11.00

8.              Jäsennelty vuoropuhelu turvallisuusunionista vastaavan komission jäsenen Julian Kingin kanssa

LIBE/8/08142

6. syyskuuta 2018 klo 11.00–11.30

9.              Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa vuonna 2017

LIBE/8/13366

              2018/2103(INI)             

 

Esittelijä:

 

Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE)

PR – PE626.941v01-00

Vastaava:

 

LIBE

 

 

 

·           Mietintöluonnoksen käsittely

·           Tarkistusten jättämisen määräaika: 2. lokakuuta 2018 klo 12.00

6. syyskuuta 2018 klo 11.30–12.30

Yhteiskeskustelu

10.              Yhdenmukaiset säännöt laillisten edustajien nimeämiseksi todistusaineiston keräämistä varten rikosoikeudellisissa menettelyissä

LIBE/8/12852

***I              2018/0107(COD)              COM(2018)0226 – C8-0154/2018

 

Esittelijä:

 

Birgit Sippel (S&D)

 

Vastaava:

 

LIBE

 

 

Lausunto:

 

IMCO –

Päätös: ei lausuntoa

 

 

11.              Sähköistä todistusaineistoa rikosoikeudellisissa asioissa koskevat eurooppalaiset esittämis- ja säilyttämismääräykset

LIBE/8/12854

***I              2018/0108(COD)              COM(2018)0225 – C8-0155/2018

 

Esittelijä:

 

Birgit Sippel (S&D)

 

Vastaava:

 

LIBE

 

 

Lausunto:

 

IMCO –

Päätös: ei lausuntoa

 

 

·           Komission oikeus- ja kuluttaja-asioiden pääosaston jaospäällikön Tania Schroeterin alustus

6. syyskuuta 2018 klo 14.30–15.00

12.              Lohkoketju: tulevaisuuteen suuntautuva kauppapolitiikka

LIBE/8/13320

              2018/2085(INI)             

 

Valmistelija:

 

Ana Gomes (S&D)

PA – PE626.922v01-00

Vastaava:

 

INTA* –

Emma McClarkin (ECR)

PR – PE625.465v01-00

 

·           Lausuntoluonnoksen käsittely (54 artikla)

6. syyskuuta 2018 klo 15.00–15.45

13.              Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) raportti "Kansainvälinen muuttoliikekatsaus 2018"

LIBE/8/14498

·           OECD:n työvoima- ja sosiaaliasioiden osaston kansainvälistä muuttoliikettä käsittelevän jaoston päällikön Jean-Christophe Dumontin alustus

6. syyskuuta 2018 klo 15.45–16.30

14.              Euroopan tilintarkastustuomioistuimen (ETT) kertomus 29. toukokuuta 2018 aiheesta "Terrorismiin johtavan radikalisoitumisen torjunta: komissio vastasi jäsenvaltioiden tarpeisiin, mutta koordinoinnissa ja arvioinnissa ilmeni joitakin puutteita"

LIBE/8/14497

·           Tarkastusten laatua valvovan komitean jäsenen Jan Gregorin alustus

15.              Muut asiat

16.              Seuraavat kokoukset

·           10. syyskuuta 2018 klo 19.30–22.00 (Strasbourg)

Päivitetty viimeksi: 6. syyskuuta 2018Oikeudellinen huomautus