PDF 175kWORD 1079k

 

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

 

LIBE(2018)0906_1

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA

Sjednica

četvrtak 6. rujna 2018., 9:00 – 12:30 i 14:30 – 16:30

Bruxelles

Dvorana: Paul-Henri Spaak (3C050)

1.              Usvajanje dnevnog reda

2.              Priopćenja predsjedatelja

3.              Odobrenje zapisnika sa sjednica od:

·           3. – 4. svibnja 2017.              PV – PE604.529v01-00

·           25. rujna 2017.              PV – PE610.812v01-00

·           11. – 12. listopada 2017.              PV – PE612.181v01-00

·           1. veljače 2018.              PV – PE619.197v01-00

·           11. lipnja 2018.              PV – PE623.931v01-00

·           2. srpnja 2018.              PV – PE625.519v01-00

6. rujna 2018., 9:00 – 9:30

Zajednička rasprava s Odborom za proračunski nadzor (CONT)

4.              Osnivanje Ureda europskog javnog tužitelja

LIBE/8/14496

·           Razmjena gledišta s Alexandrom Jour-Schroder, direktoricom, DG JUST i Margarete Hoffman, direktoricom, OLAF

6. rujna 2018., 9:30 – 10:10

Zajednička rasprava

5.              Uspostava Fonda za azil i migracije

LIBE/8/13749

***I              2018/0248(COD)              COM(2018)0471 – C8-0271/2018

 

Izvjestiteljica:

 

Miriam Dalli (S&D)

 

Nadležni odbor:

 

LIBE

 

 

Mišljenja:

 

AFET –

Anders Primdahl Vistisen (ECR)

 

 

DEVE –

Elly Schlein (S&D)

 

 

BUDG –

Karine Gloanec Maurin (S&D)

 

 

6.              Uspostava, u okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama, instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i viza

LIBE/8/13755

***I              2018/0249(COD)              COM(2018)0473 – C8-0272/2018

 

Izvjestiteljica:

 

Tanja Fajon (S&D)

 

Nadležni odbor:

 

LIBE

 

 

Mišljenja:

 

AFET –

Eduard Kukan (PPE)

 

 

BUDG –

Monika Hohlmeier (PPE)

 

 

7.              Uspostava instrumenta za financijsku potporu namijenjenu opremi za carinske provjere u okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama

LIBE/8/13761

***I              2018/0258(COD)              COM(2018)0474 – C8-0273/2018

 

Izvjestitelj za mišljenje:

 

Jeroen Lenaers (PPE)

 

Nadležni odbor:

 

IMCO –

Jiří Pospíšil (PPE)

 

 

·           Izlaganje Francisca Gaztelu-Mezquiriza, načelnika odjela DG HOME, Europska komisija

6. rujna 2018., 10:10 – 11:00

8.              Strukturirani dijalog s povjerenikom za sigurnosnu uniju Julianom Kingom

LIBE/8/08142

6. rujna 2018., 11:00 – 11:30

9.              Stanje temeljnih prava u Europskoj uniji 2017. godine

LIBE/8/13366

              2018/2103(INI)             

 

Izvjestitelj:

 

Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE)

PR – PE626.941v01-00

Nadležni odbor:

 

LIBE

 

 

 

·           Razmatranje nacrta izvješća

·           Rok za podnošenje amandmana: 2. listopada 2018., 12:00

6. rujna 2018., 11:30 – 12:30

Zajednička rasprava

10.              Usklađena pravila o imenovanju zakonskih zastupnika u svrhu prikupljanja dokaza u kaznenim postupcima

LIBE/8/12852

***I              2018/0107(COD)              COM(2018)0226 – C8-0154/2018

 

Izvjestiteljica:

 

Birgit Sippel (S&D)

 

Nadležni odbor:

 

LIBE

 

 

Mišljenja:

 

IMCO –

Odluka: nema mišljenja

 

 

11.              Europski nalozi za podnošenje i čuvanje elektroničkih dokaza u kaznenim stvarima

LIBE/8/12854

***I              2018/0108(COD)              COM(2018)0225 – C8-0155/2018

 

Izvjestiteljica:

 

Birgit Sippel (S&D)

 

Nadležni odbor:

 

LIBE

 

 

Mišljenja:

 

IMCO –

Odluka: nema mišljenja

 

 

·           Izlaganje Tanie Schroeter, voditeljice sektora, DG JUST, Europska komisija

6. rujna 2018., 14:30 – 15:00

12.              Lanac blokova: trgovinska politika okrenuta budućnosti

LIBE/8/13320

              2018/2085(INI)             

 

Izvjestiteljica za mišljenje:

 

Ana Gomes (S&D)

PA – PE626.922v01-00

Nadležni odbor:

 

INTA* –

Emma McClarkin (ECR)

PR – PE625.465v01-00

 

·           Razmatranje nacrta mišljenja (članak 54.)

6. rujna 2018., 15:00 – 15:45

13.              Izvješće Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) naslovljeno „Perspektiva međunarodnih migracija”

LIBE/8/14498

·           Izlaganje Jean-Christophea Dumonta, načelnik Odjela za međunarodne migracije Uprave za zapošljavanje, rad i socijalna pitanja, OECD

6. rujna 2018., 15:45 – 16:30

14.              Izvješće Revizorskog suda „Suzbijanje radikalizacije koja vodi do terorizma: Komisija je uzela u obzir potrebe država članica, ali uz određene nedostatke u koordinaciji i evaluaciji” od 29. svibnja 2018.

LIBE/8/14497

·           Izlaganje Jana Gregora, člana Odbora za kontrolu kvalitete revizija

15.              Razno

16.              Sljedeće sjednice

·           10. rujna 2018., 19:30 – 22:00 (Strasbourg)

Posljednje ažuriranje: 6. rujna 2018.Pravna napomena