PDF 180kWORD 317k

 

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

 

LIBE(2018)0906_1

NAPIRENDTERVEZET

Ülés

2018. szeptember 6., csütörtök, 9.00–12.30 és 14.30–16.30

Brüsszel

Terem: Paul-Henri Spaak (3C050)

1.              A napirend elfogadása

2.              Az elnök közleményei

3.              A következő ülés(ek) jegyzőkönyvének elfogadása:

·           2017. május 3–4.              PV – PE604.529v01-00

·           2017. szeptember 25.              PV – PE610.812v01-00

·           2017. október 11–12.              PV – PE612.181v01-00

·           2018. február 1.              PV – PE619.197v01-00

·           2018. június 11.              PV – PE623.931v01-00

·           2018. július 2.              PV – PE625.519v01-00

2018. szeptember 6., 9.00–9.30

Közös vita a Költségvetési Ellenőrző Bizottsággal (CONT)

4.              Az Európai Ügyészség létrehozása

LIBE/8/14496

·           Eszmecsere Alexandra Jour-Schroeder, a DG JUST igazgatója és Margarete Hoffman, az OLAF igazgatója részvételével

2018. szeptember 6., 9.30–10.10

Együttes vita

5.              A Menekültügyi és Migrációs Alap létrehozása

LIBE/8/13749

***I              2018/0248(COD)              COM(2018)0471 – C8-0271/2018

 

Előadó:

 

Miriam Dalli (S&D)

 

Illetékes:

 

LIBE

 

 

Vélemény:

 

AFET –

Anders Primdahl Vistisen (ECR)

 

 

DEVE –

Elly Schlein (S&D)

 

 

BUDG –

Karine Gloanec Maurin (S&D)

 

 

6.              A határigazgatás és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköznek az Integrált Határigazgatási Alap részeként történő létrehozása

LIBE/8/13755

***I              2018/0249(COD)              COM(2018)0473 – C8-0272/2018

 

Előadó:

 

Tanja Fajon (S&D)

 

Illetékes:

 

LIBE

 

 

Vélemény:

 

AFET –

Eduard Kukan (PPE)

 

 

BUDG –

Monika Hohlmeier (PPE)

 

 

7.              A vámellenőrzési berendezések pénzügyi támogató eszközének az Integrált Határigazgatási Alap részeként történő létrehozása

LIBE/8/13761

***I              2018/0258(COD)              COM(2018)0474 – C8-0273/2018

 

A vélemény előadója:

 

Jeroen Lenaers (PPE)

 

Illetékes:

 

IMCO –

Jiří Pospíšil (PPE)

 

 

·           Francisco Gaztelu-Mezquiriz (osztályvezető, DG-HOME, Európai Bizottság) előadása

2018. szeptember 6., 10.10–11.00

8.              Strukturált párbeszéd Julian King biztonsági unióért felelős biztossal

LIBE/8/08142

2018. szeptember 6., 11.00–11.30

9.              Az alapvető jogok helyzete az Európai Unióban 2017-ben

LIBE/8/13366

              2018/2103(INI)             

 

Előadó:

 

Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE)

PR – PE626.941v01-00

Illetékes:

 

LIBE

 

 

 

·           Jelentéstervezet megvitatása

·           A módosítások előterjesztésének határideje: 2018. október 2., 12.00

2018. szeptember 6., 11.30–12.30

Együttes vita

10.              A jogi képviselőknek a büntetőeljárásban bizonyítékok összegyűjtése céljából történő kinevezéséről szóló harmonizált szabályok

LIBE/8/12852

***I              2018/0107(COD)              COM(2018)0226 – C8-0154/2018

 

Előadó:

 

Birgit Sippel (S&D)

 

Illetékes:

 

LIBE

 

 

Vélemény:

 

IMCO –

Határozat: nincs vélemény

 

 

11.              A büntetőügybeli elektronikus bizonyítékokra vonatkozó, közlésre és megőrzésre kötelező európai határozatok

LIBE/8/12854

***I              2018/0108(COD)              COM(2018)0225 – C8-0155/2018

 

Előadó:

 

Birgit Sippel (S&D)

 

Illetékes:

 

LIBE

 

 

Vélemény:

 

IMCO –

Határozat: nincs vélemény

 

 

·           Tania Schroeter (részlegvezető, DG JUST, Európai Bizottság) előadása

2018. szeptember 6., 14.30–15.00

12.              Blokklánc: előretekintő kereskedelempolitika

LIBE/8/13320

              2018/2085(INI)             

 

A vélemény előadója:

 

Ana Gomes (S&D)

PA – PE626.922v01-00

Illetékes:

 

INTA* –

Emma McClarkin (ECR)

PR – PE625.465v01-00

 

·           Véleménytervezet vizsgálata (54. cikk)

2018. szeptember 6., 15.00–15.45

13.              A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) „Nemzetközi Migrációs Kitekintés 2018” című jelentése

LIBE/8/14498

·           Jean-Christophe Dumont (a Nemzetközi Migrációs Részleg igazgatója az OECD Foglalkoztatási, Munkaügyi és Szociális Igazgatóságán) előadása

2018. szeptember 6., 15.45–16.30

14.              Az Európai Számvevőszék 2018. május 29-i különjelentése: „A terrorizmushoz vezető radikalizáció kezelése: a Bizottság megfelelően reagált a tagállamok szükségleteire, de hiányosságok mutatkoztak a koordináció és az értékelés terén ”

LIBE/8/14497

·           Jan Gregor, az ellenőrzés-minőségi bizottság tagjának előadása

15.              Egyéb kérdések

16.              Következő ülés(ek)

·           2018. szeptember 10., 19.30–22.00 (Strasbourg)

Utolsó frissítés: 2018. szeptember 6.Jogi nyilatkozat