PDF 176kWORD 317k

 

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

 

LIBE(2018)0906_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2018 m. rugsėjo 6 d., ketvirtadienis, 9.00–12.30 val. ir 14.30–16.30 val.

Briuselis

Salė: Paul-Henri Spaak (3C050)

1.              Darbotvarkės tvirtinimas

2.              Pirmininko pranešimai

3.              Posėdžių protokolų tvirtinimas:

·           2017 m. gegužės 3–4 d.              PV – PE604.529v01-00

·           2017 m. rugsėjo 25 d.              PV – PE610.812v01-00

·           2017 m. spalio 11–12 d.              PV – PE612.181v01-00

·           2018 m. vasario 1 d.              PV – PE619.197v01-00

·           2018 m. birželio 11 d.              PV – PE623.931v01-00

·           2018 m. liepos 2 d.              PV – PE625.519v01-00

2018 m. rugsėjo 6 d. 9.00–9.30 val.

Bendros diskusijos su Biudžeto kontrolės (CONT) komitetu

4.              Europos prokuratūros įsteigimas

LIBE/8/14496

·           Keitimasis nuomonėmis su Teisingumo ir vartotojų reikalų GD direktore Alexandra Jour-Schroeder ir OLAF direktore Margarete Hoffman

2018 m. rugsėjo 6 d. 9.30–10.10 val.

Bendros diskusijos

5.              Prieglobsčio ir migracijos fondo steigimas

LIBE/8/13749

***I              2018/0248(COD)              COM(2018)0471 – C8-0271/2018

 

Pranešėja:

 

Miriam Dalli (S&D)

 

Atsakingas komitetas:

 

LIBE

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

AFET –

Anders Primdahl Vistisen (ECR)

 

 

DEVE –

Elly Schlein (S&D)

 

 

BUDG –

Karine Gloanec Maurin (S&D)

 

 

6.              Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, nustatymas

LIBE/8/13755

***I              2018/0249(COD)              COM(2018)0473 – C8-0272/2018

 

Pranešėja:

 

Tanja Fajon (S&D)

 

Atsakingas komitetas:

 

LIBE

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

AFET –

Eduard Kukan (PPE)

 

 

BUDG –

Monika Hohlmeier (PPE)

 

 

7.              Muitinio tikrinimo įrangos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, sukūrimas

LIBE/8/13761

***I              2018/0258(COD)              COM(2018)0474 – C8-0273/2018

 

Nuomonės referentas:

 

Jeroen Lenaers (PPE)

 

Atsakingas komitetas:

 

IMCO –

Jiří Pospíšil (PPE)

 

 

·           Europos Komisijos Migracijos ir vidaus reikalų GD skyriaus vadovo Francisco Gaztelu-Mezquirizo pranešimas

2018 m. rugsėjo 6 d. 10.10–11.00 val.

8.              Struktūrinis dialogas su už saugumo sąjungą atsakingu Komisijos nariu Julianu Kingu

LIBE/8/08142

2018 m. rugsėjo 6 d. 11.00–11.30 val.

9.              Pagrindinių teisių padėtis Europos Sąjungoje 2017 m.

LIBE/8/13366

              2018/2103(INI)             

 

Pranešėjas:

 

Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE)

PR – PE626.941v01-00

Atsakingas komitetas:

 

LIBE

 

 

 

·           Pranešimo projekto svarstymas

·           Pakeitimų pateikimo terminas: 2018 m. spalio 2 d. 12.00 val.

2018 m. rugsėjo 6 d. 11.30–12.30 val.

Bendros diskusijos

10.              Teisinių atstovų skyrimo įrodymams baudžiamosiose bylose rinkti suderintos taisyklės

LIBE/8/12852

***I              2018/0107(COD)              COM(2018)0226 – C8-0154/2018

 

Pranešėja:

 

Birgit Sippel (S&D)

 

Atsakingas komitetas:

 

LIBE

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

IMCO –

Sprendimas: nuomonės neteikti

 

 

11.              Europos elektroninių įrodymų baudžiamosiose bylose pateikimo ir saugojimo orderiai

LIBE/8/12854

***I              2018/0108(COD)              COM(2018)0225 – C8-0155/2018

 

Pranešėja:

 

Birgit Sippel (S&D)

 

Atsakingas komitetas:

 

LIBE

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

IMCO –

Sprendimas: nuomonės neteikti

 

 

·           Europos Komisijos Teisingumo ir vartotojų reikalų GD tarnybos vadovės Tanios Schroeter pranešimas

2018 m. rugsėjo 6 d. 14.30–15.00 val.

12.              Blokų grandinė – į ateitį orientuota prekybos politika

LIBE/8/13320

              2018/2085(INI)             

 

Nuomonės referentė:

 

Ana Gomes (S&D)

PA – PE626.922v01-00

Atsakingas komitetas:

 

INTA* –

Emma McClarkin (ECR)

PR – PE625.465v01-00

 

·           Nuomonės projekto svarstymas (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

2018 m. rugsėjo 6 d. 15.00–15.45 val.

13.              Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) ataskaita „2018 m. tarptautinės migracijos perspektyvos“

LIBE/8/14498

·           EBPO Užimtumo, darbo ir socialinių reikalų direktorato Tarptautinės migracijos skyriaus vadovo Jeano-Christophe'o Dumont'o pranešimas

2018 m. rugsėjo 6 d. 15.45–16.30 val.

14.              2018 m. gegužės 29 d. Europos Audito Rūmų ataskaita „Radikalizacijos, dėl kurios kyla terorizmo pavojus, problemos sprendimas: Komisija atsižvelgė į valstybių narių poreikius, tačiau buvo tam tikrų koordinavimo ir vertinimo trūkumų“

LIBE/8/14497

·           Audito kokybės kontrolės komiteto nario Jano Gregoro pranešimas

15.              Kiti klausimai

16.              Kiti posėdžiai

·           2018 m. rugsėjo 10 d. 19.30–22.00 val. (Strasbūras)

Atnaujinta: 2018 m. rugsėjo 6 d.Teisinis pranešimas