PDF 184kWORD 316k

 

Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

 

LIBE(2018)0906_1

ABBOZZ TA' AĠENDA

Laqgħa

Il-Ħamis 6 ta' Settembru 2018, 9.00 – 12.30 u 14.30 – 16.30

Brussell

Sala: Paul-Henri Spaak (3C050)

1.              Adozzjoni tal-aġenda

2.              Avviżi tal-president

3.              Approvazzjoni tal-minuti tal-laqgħat

·           it-3 u l-4 ta' Mejju 2017              PV – PE604.529v01-00

·           il-25 ta' Settembru 2017              PV – PE610.812v01-00

·           il-11 u t-12 ta' Ottubru 2017              PV – PE612.181v01-00

·           l-1 ta' Frar 2018              PV – PE619.197v01-00

·           il-11 ta' Ġunju 2018              PV – PE623.931v01-00

·           it-2 ta' Lulju 2018              PV – PE625.519v01-00

Is-6 ta' Settembru 2018, 9.00 – 9.30

Dibattitu konġunt mal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (CONT)

4.              Twaqqif tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew

LIBE/8/14496

·           Skambju ta' fehmiet ma' Alexandra Jour-Schroeder, Direttur, DĠ JUST, u ma' Margarete Hoffman, Direttur, OLAF

Is-6 ta' Settembru 2018, 9.30 – 10.10

Diskussjoni konġunta

5.              L-istabbiliment tal-Fond għall-Asil u l-Migrazzjoni

LIBE/8/13749

***I              2018/0248(COD)              COM(2018)0471 – C8-0271/2018

 

Rapporteur:

 

Miriam Dalli (S&D)

 

Responsabbli:

 

LIBE

 

 

Opinjonijiet:

 

AFET –

Anders Primdahl Vistisen (ECR)

 

 

DEVE –

Elly Schlein (S&D)

 

 

BUDG –

Karine Gloanec Maurin (S&D)

 

 

6.              L-istabbiliment, bħala parti mill-Fond għall-Ġestjoni Integrata tal-Fruntieri, tal-istrument għall-appoġġ finanzjarju għall-ġestjoni tal-fruntieri u tal-viżi

LIBE/8/13755

***I              2018/0249(COD)              COM(2018)0473 – C8-0272/2018

 

Rapporteur:

 

Tanja Fajon (S&D)

 

Responsabbli:

 

LIBE

 

 

Opinjonijiet:

 

AFET –

Eduard Kukan (PPE)

 

 

BUDG –

Monika Hohlmeier (PPE)

 

 

7.              L-istabbiliment tal-istrument ta' appoġġ finanzjarju għat-tagħmir ta' kontroll doganali bħala parti mill-Fond għall-Ġestjoni Integrata tal-Fruntieri

LIBE/8/13761

***I              2018/0258(COD)              COM(2018)0474 – C8-0273/2018

 

Rapporteur għal opinjoni:

 

Jeroen Lenaers (PPE)

 

Responsabbli:

 

IMCO –

Jiří Pospíšil (PPE)

 

 

·           Preżentazzjoni mis-Sur Francisco Gaztelu-Mezquiriz, Kap tal-Unità, DĠ HOME, Kummissjoni Ewropea

Is-6 ta' Settembru 2018, 10.10 – 11.00

8.              Djalogu strutturat ma' Julian King, Kummissarju għall-Unjoni tas-Sigurtà

LIBE/8/08142

Is-6 ta' Settembru 2018, 11.00 – 11.30

9.              Is-sitwazzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea fl-2017

LIBE/8/13366

              2018/2103(INI)             

 

Rapporteur:

 

Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE)

PR – PE626.941v01-00

Responsabbli:

 

LIBE

 

 

 

·           Eżami tal-abbozz ta' rapport

·           Skadenza għat-tressiq tal-emendi: it-2 ta' Ottubru 2018, 12.00

Is-6 ta' Settembru 2018, 11.30 – 12.30

Diskussjoni konġunta

10.              Regoli armonizzati dwar il-ħatra ta’ rappreżentanti legali għall-finijiet tal-ġbir tal-evidenza fi proċeduri kriminali

LIBE/8/12852

***I              2018/0107(COD)              COM(2018)0226 – C8-0154/2018

 

Rapporteur:

 

Birgit Sippel (S&D)

 

Responsabbli:

 

LIBE

 

 

Opinjonijiet:

 

IMCO –

Deċiżjoni: l-ebda opinjoni

 

 

11.              L-Ordnijiet ta’ Produzzjoni u ta’ Preservazzjoni Ewropej għall-evidenza elettronika f’materji kriminali

LIBE/8/12854

***I              2018/0108(COD)              COM(2018)0225 – C8-0155/2018

 

Rapporteur:

 

Birgit Sippel (S&D)

 

Responsabbli:

 

LIBE

 

 

Opinjonijiet:

 

IMCO –

Deċiżjoni: l-ebda opinjoni

 

 

·           Preżentazzjoni minn Tania Schroeter, Kap ta' Settur, DĠ JUST, Kummissjoni Ewropea

Is-6 ta' Settembru 2018, 14.30 – 15.00

12.              Blockchain: politika kummerċjali mfassla għall-ġejjieni

LIBE/8/13320

              2018/2085(INI)             

 

Rapporteur għal opinjoni:

 

Ana Gomes (S&D)

PA – PE626.922v01-00

Responsabbli:

 

INTA* –

Emma McClarkin (ECR)

PR – PE625.465v01-00

 

·           Eżami tal-abbozz ta' opinjoni (Artikolu 54)

Is-6 ta' Settembru 2018, 15.00 – 15.45

13.              Rapport tal-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi (OECD) dwar "Il-Prospettiva tal-Migrazzjoni Internazzjonali 2018"

LIBE/8/14498

·           Preżentazzjoni minn Jean-Christophe Dumont, Kap tad-Taqsima għall-Migrazzjoni Internazzjonali (IMD) tad-Direttorat għall-Impjiegi, ix-Xogħol u l-Affarijiet Soċjali, OECD

Is-6 ta' Settembru 2018, 15.45 – 16.30

14.              Rapport tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) tad-29 ta' Mejju 2018 "Il-ġlieda kontra r-radikalizzazzjoni li twassal għat-terroriżmu: il-Kummissjoni indirizzat il-ħtiġijiet tal-Istati Membri, iżda hemm xi nuqqasijiet fil-koordinazzjoni u l-evalwazzjoni"

LIBE/8/14497

·           Preżentazzjoni minn Jan Gregor, Membru tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Kwalità tal-Awditu

15.              Kwistjonijiet varji

16.              Laqgħat li jmiss

·           l-10 ta' Settembru 2018, 19.30 – 22.00 (Strasburgu)

Aġġornata l-aħħar: 6 ta' Settembru 2018Avviż legali