PDF 176kWORD 316k

 

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

 

LIBE(2018)0906_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Donderdag 6 september 2018, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 16.30 uur

Brussel

Zaal: Paul-Henri Spaak (3C050)

1.              Aanneming van de agenda

2.              Mededelingen van de voorzitter

3.              Goedkeuring van notulen van vergaderingen

·           3-4 mei 2017              PV – PE604.529v01-00

·           25 september 2017              PV – PE610.812v01-00

·           11-12 oktober 2017              PV – PE612.181v01-00

·           1 februari 2018              PV – PE619.197v01-00

·           11 juni 2018              PV – PE623.931v01-00

·           2 juli 2018              PV – PE625.519v01-00

6 september 2018, 9.00 - 9.30 uur

Gezamenlijke debat met de Commissie begrotingscontrole (CONT)

4.              Oprichting van een Europees Openbaar Ministerie

LIBE/8/14496

·           Gedachtewisseling met Alexandra Jour-Schroeder, directeur, DG JUST en met Margarete Hoffman, directeur, OLAF

6 september 2018, 9.30 - 10.10 uur

Gezamenlijke behandeling

5.              Oprichting van het Fonds voor asiel en migratie

LIBE/8/13749

***I              2018/0248(COD)              COM(2018)0471 – C8-0271/2018

 

Rapporteur:

 

Miriam Dalli (S&D)

 

Bevoegd:

 

LIBE

 

 

Adviezen:

 

AFET –

Anders Primdahl Vistisen (ECR)

 

 

DEVE –

Elly Schlein (S&D)

 

 

BUDG –

Karine Gloanec Maurin (S&D)

 

 

6.              Oprichting, in het kader van het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer, van het instrument voor financiële steun voor grensbeheer en visa

LIBE/8/13755

***I              2018/0249(COD)              COM(2018)0473 – C8-0272/2018

 

Rapporteur:

 

Tanja Fajon (S&D)

 

Bevoegd:

 

LIBE

 

 

Adviezen:

 

AFET –

Eduard Kukan (PPE)

 

 

BUDG –

Monika Hohlmeier (PPE)

 

 

7.              Vaststelling, in het kader van het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer, van het instrument voor financiële steun voor douanecontroleapparatuur

LIBE/8/13761

***I              2018/0258(COD)              COM(2018)0474 – C8-0273/2018

 

Rapporteur voor advies:

 

Jeroen Lenaers (PPE)

 

Bevoegd:

 

IMCO –

Jiří Pospíšil (PPE)

 

 

·           Presentatie door Francisco Gaztelu-Mezquiriz, afdelingshoofd, DG-HOME, Europese Commissie

6 september 2018, 10.10 - 11.00 uur

8.              Gestructureerde dialoog met Julian King, commissaris voor de veiligheidsunie

LIBE/8/08142

6 september 2018, 11.00 - 11.30 uur

9.              Situatie van de grondrechten in de Europese Unie in 2017

LIBE/8/13366

              2018/2103(INI)             

 

Rapporteur:

 

Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE)

PR – PE626.941v01-00

Bevoegd:

 

LIBE

 

 

 

·           Behandeling ontwerpverslag

·           Termijn voor de indiening van amendementen: 2 oktober 2018, 12.00 uur

6 september 2018, 11.30 - 12.30 uur

Gezamenlijke behandeling

10.              Geharmoniseerde regels inzake de aanstelling van wettelijke vertegenwoordigers met het oog op het verzamelen van bewijsmateriaal in strafprocedures

LIBE/8/12852

***I              2018/0107(COD)              COM(2018)0226 – C8-0154/2018

 

Rapporteur:

 

Birgit Sippel (S&D)

 

Bevoegd:

 

LIBE

 

 

Adviezen:

 

IMCO –

Besluit: geen advies

 

 

11.              Europese bevelen tot overlegging en bewaring van elektronisch bewijs in strafzaken

LIBE/8/12854

***I              2018/0108(COD)              COM(2018)0225 – C8-0155/2018

 

Rapporteur:

 

Birgit Sippel (S&D)

 

Bevoegd:

 

LIBE

 

 

Adviezen:

 

IMCO –

Besluit: geen advies

 

 

·           Presentatie door Tania Schroeter, sectorhoofd, DG JUST, Europese Commissie

6 september 2018, 14.30 - 15.00 uur

12.              Blockchain: een toekomstgericht handelsbeleid

LIBE/8/13320

              2018/2085(INI)             

 

Rapporteur voor advies:

 

Ana Gomes (S&D)

PA – PE626.922v01-00

Bevoegd:

 

INTA* –

Emma McClarkin (ECR)

PR – PE625.465v01-00

 

·           Behandeling ontwerpadvies (artikel 54)

6 september 2018, 15.00 - 15.45 uur

13.              Verslag "International Migration outlook 2018" van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)

LIBE/8/14498

·           Presentatie door Jean-Christophe Dumont, hoofd van de divisie internationale migratie van het directoraat voor werkgelegenheid, arbeid en sociale zaken, OESO

6 september 2018, 15.45 - 16.30 uur

14.              Verslag van de Europese Rekenkamer van 29 mei 2018 "Aanpak van radicalisering die tot terrorisme leidt: de Commissie kwam tegemoet aan de behoeften van de lidstaten, maar de coördinatie en evaluatie vertoonden enkele tekortkomingen"

LIBE/8/14497

·           Presentatie door Jan Gregor, lid van het Comité belast met de kwaliteitsbewaking van de controle

15.              Rondvraag

16.              Volgende vergaderingen

·           10 september 2018, 19.30 - 22.00 uur (Straatsburg)

Laatst bijgewerkt op: 6 september 2018Juridische mededeling