PDF 185kWORD 316k

 

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

 

LIBE(2018)0906_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Czwartek 6 września 2018 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 14.30 – 16.30

Bruksela

Sala: Paul-Henri Spaak (3C050)

1.              Przyjęcie porządku dziennego

2.              Komunikaty przewodniczącego

3.              Zatwierdzenie protokołów posiedzeń

·           3-4 maja 2017 r.              PV – PE604.529v01-00

·           25 września 2017 r.              PV – PE610.812v01-00

·           11-12 października 2017 r.              PV – PE612.181v01-00

·           1 lutego 2018 r.              PV – PE619.197v01-00

·           11 czerwca 2018 r.              PV – PE623.931v01-00

·           2 lipca 2018 r.              PV – PE625.519v01-00

6 września 2018 r., w godz. 9.00 – 9.30

Wspólna debata z Komisją Kontroli Budżetowej (CONT)

4.              Ustanowienie Prokuratury Europejskiej

LIBE/8/14496

·           Wymiana poglądów z dyrektor DG JUST Alexandrą Jour-Schroeder oraz z dyrektor OLAF-u Margarete Hoffman 

6 września 2018 r., w godz. 9.30 – 10.10

Wspólna debata

5.              Ustanowienie Funduszu Azylu i Migracji

LIBE/8/13749

***I              2018/0248(COD)              COM(2018)0471 – C8-0271/2018

 

Sprawozdawczyni:

 

Miriam Dalli (S&D)

 

Przedm. właśc.:

 

LIBE

 

 

Opiniodawcza:

 

AFET –

Anders Primdahl Vistisen (ECR)

 

 

DEVE –

Elly Schlein (S&D)

 

 

BUDG –

Karine Gloanec Maurin (S&D)

 

 

6.              Ustanowienie, w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami, instrumentu wsparcia finansowego na rzecz zarządzania granicami i wiz

LIBE/8/13755

***I              2018/0249(COD)              COM(2018)0473 – C8-0272/2018

 

Sprawozdawczyni:

 

Tanja Fajon (S&D)

 

Przedm. właśc.:

 

LIBE

 

 

Opiniodawcza:

 

AFET –

Eduard Kukan (PPE)

 

 

BUDG –

Monika Hohlmeier (PPE)

 

 

7.              Ustanowienie, w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami, instrumentu wsparcia finansowego na rzecz sprzętu do kontroli celnej

LIBE/8/13761

***I              2018/0258(COD)              COM(2018)0474 – C8-0273/2018

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

 

Jeroen Lenaers (PPE)

 

Przedm. właśc.:

 

IMCO –

Jiří Pospíšil (PPE)

 

 

·           Wystąpienie Francisca Gazteu-Mezquiriza, kierownika działu w DG HOME, Komisja Europejska

6 września 2018 r., w godz. 10.10 – 11.00

8.              Zorganizowany dialog z komisarzem ds. unii bezpieczeństwa Julianem Kingiem

LIBE/8/08142

6 września 2018 r., w godz. 11.00 – 11.30

9.              Sytuacja w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej w 2017 r.

LIBE/8/13366

              2018/2103(INI)             

 

Sprawozdawca:

 

Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE)

PR – PE626.941v01-00

Przedm. właśc.:

 

LIBE

 

 

 

·           Rozpatrzenie projektu sprawozdania

·           Termin składania poprawek: 2 października 2018 r., godz. 12.00

6 września 2018 r., w godz. 11.30 – 12.30

Wspólna debata

10.              Zharmonizowane przepisy dotyczące mianowania przedstawicieli prawnych w celu gromadzenia dowodów w sprawach karnych

LIBE/8/12852

***I              2018/0107(COD)              COM(2018)0226 – C8-0154/2018

 

Sprawozdawczyni:

 

Birgit Sippel (S&D)

 

Przedm. właśc.:

 

LIBE

 

 

Opiniodawcza:

 

IMCO –

Decyzja: brak opinii

 

 

11.              Europejski nakaz wydania materiału dowodowego i nakaz zabezpieczenia danych do celów elektronicznego materiału dowodowego w sprawach karnych

LIBE/8/12854

***I              2018/0108(COD)              COM(2018)0225 – C8-0155/2018

 

Sprawozdawczyni:

 

Birgit Sippel (S&D)

 

Przedm. właśc.:

 

LIBE

 

 

Opiniodawcza:

 

IMCO –

Decyzja: brak opinii

 

 

·           Wystąpienie Tanii Schroeter, kierownik wydziału w DG JUST, Komisja Europejska

6 września 2018 r., w godz. 14.30 – 15.00

12.              Blockchain: przyszłościowa polityka handlowa

LIBE/8/13320

              2018/2085(INI)             

 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

 

Ana Gomes (S&D)

PA – PE626.922v01-00

Przedm. właśc.:

 

INTA* –

Emma McClarkin (ECR)

PR – PE625.465v01-00

 

·           Rozpatrzenie projektu opinii (art. 54 Regulaminu)

6 września 2018 r., w godz. 15.00 – 15.45

13.              Sprawozdanie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) pt. „Przegląd migracji międzynarodowej, 2018 r.”

LIBE/8/14498

·           Wystąpienie Jeana-Christophe'a Dumonta, kierownika Działu ds. Migracji Międzynarodowej (IMD) w Dyrekcji ds. Zatrudnienia, Pracy i Spraw Społecznych, OECD

6 września 2018 r., w godz. 15.45 – 16.30

14.              Sprawozdanie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO) z dnia 29 maja 2018 r. pt. „Przeciwdziałanie radykalizacji postaw prowadzącej do terroryzmu: Komisja odpowiedziała na potrzeby państw członkowskich, ale nie uniknęła pewnych niedociągnięć dotyczących koordynacji i oceny”

LIBE/8/14497

·           Wystąpienie Jana Gregora, członka komitetu ds. jakości kontroli

15.              Sprawy różne

16.              Następne posiedzenia

·           10 września 2018 r., w godz. 19.30 – 22.00 (Strasburg)

Ostatnia aktualizacja: 6 września 2018Informacja prawna