PDF 175kWORD 1093k

 

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

 

LIBE(2018)0906_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune

Joi, 6 septembrie 2018, 9.00 - 12.30 și 14.30 - 16.30

Bruxelles

Sala: Paul-Henri Spaak (3C050)

1.              Adoptarea ordinii de zi

2.              Comunicări ale președinției

3.              Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din

·           3-4 mai 2017              PV – PE604.529v01-00

·           25 septembrie 2017              PV – PE610.812v01-00

·           11-12 octombrie 2017              PV – PE612.181v01-00

·           1 februarie 2018              PV – PE619.197v01-00

·           11 iunie 2018              PV – PE623.931v01-00

·           2 iulie 2018              PV – PE625.519v01-00

6 septembrie 2018, 9.00 - 9.30

Dezbatere în comun cu Comisia pentru control bugetar (CONT)

4.              Înființarea Parchetului European

LIBE/8/14496

·           Schimb de opinii cu Alexandra Jour-Schroeder, director, DG JUST, și cu Margarete Hoffman, director, OLAF

6 septembrie 2018, 9.30 - 10.10

Discuție în comun

5.              Instituirea Fondului pentru azil și migrație

              LIBE/8/13749

              ***I              2018/0248(COD)              COM(2018)0471 – C8-0271/2018

Raportoare:

 

Miriam Dalli (S&D)

 

Comisie competentă:

 

LIBE

 

 

Avize:

 

AFET –

Anders Primdahl Vistisen (ECR)

 

 

DEVE –

Elly Schlein (S&D)

 

 

BUDG –

Karine Gloanec Maurin (S&D)

 

6.              Instituirea, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, a instrumentului de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor și vize

              LIBE/8/13755

              ***I              2018/0249(COD)              COM(2018)0473 – C8-0272/2018

Raportoare:

 

Tanja Fajon (S&D)

 

Comisie competentă:

 

LIBE

 

 

Avize:

 

AFET –

Eduard Kukan (PPE)

 

 

BUDG –

Monika Hohlmeier (PPE)

 

7.              Instituirea, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, a instrumentului de sprijin financiar pentru echipamente de control vamal

              LIBE/8/13761

              ***I              2018/0258(COD)              COM(2018)0474 – C8-0273/2018

Raportor pentru aviz:

 

Jeroen Lenaers (PPE)

 

Comisie competentă:

 

IMCO –

Jiří Pospíšil (PPE)

 

·           Prezentare susținută de dl Francisco Gaztelu-Mezquiriz, șef de unitate, DG HOME, Comisia Europeană

6 septembrie 2018, 10.10 - 11.00

8.              Dialog structurat cu Julian King, comisar pentru uniunea securității

LIBE/8/08142

6 septembrie 2018, 11.00 - 11.30

9.              Situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în 2017

              LIBE/8/13366

                            2018/2103(INI)             

Raportor:

 

Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE)

PR – PE626.941v01-00

Comisie competentă:

 

LIBE

 

 

·           Examinarea proiectului de raport

·           Termen de depunere a amendamentelor: 2 octombrie 2018, 12.00

6 septembrie 2018, 11.30 - 12.30

Discuție în comun

10.              Norme armonizate privind desemnarea reprezentanților legali în scopul obținerii de probe în cadrul procedurilor penale

              LIBE/8/12852

              ***I              2018/0107(COD)              COM(2018)0226 – C8-0154/2018

Raportoare:

 

Birgit Sippel (S&D)

 

Comisie competentă:

 

LIBE

 

 

Avize:

 

IMCO –

Decizie: fără aviz

 

11.              Ordinele europene de divulgare și de păstrare a probelor electronice în materie penală

              LIBE/8/12854

              ***I              2018/0108(COD)              COM(2018)0225 – C8-0155/2018

Raportoare:

 

Birgit Sippel (S&D)

 

Comisie competentă:

 

LIBE

 

 

Avize:

 

IMCO –

Decizie: fără aviz

 

·           Prezentare susținută de Tania Schroeter, șef de sector, DG JUST, Comisia Europeană

6 septembrie 2018, 14.30 - 15.00

12.              Tehnologia blockchain: o politică comercială orientată spre viitor

              LIBE/8/13320

                            2018/2085(INI)             

Raportoare pentru aviz:

 

Ana Gomes (S&D)

PA – PE626.922v01-00

Comisie competentă:

 

INTA* –

Emma McClarkin (ECR)

PR – PE625.465v01-00

·           Examinarea proiectului de aviz (articolul 54)

6 septembrie 2018, 15.00 - 15.45

13.              Raportul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) intitulat „Perspective asupra migrației internaționale în 2018”

              LIBE/8/14498

              Prezentare susținută de Jean-Christophe Dumont, șeful Unității pentru migrația internațională din cadrul Direcției pentru Ocuparea Forței de Muncă și Afaceri Sociale, OCDE

6 septembrie 2018, 15.45 - 16.30

14.              Raportul Curții de Conturi Europene (CCE) din 29 mai 2018, intitulat „Combaterea radicalizării care duce la terorism: Comisia a abordat nevoile statelor membre, însă există unele lacune la nivel de coordonare și de evaluare”

              LIBE/8/14497

              Prezentare susținută de Jan Gregor, membru al Comitetului pentru controlul calității auditului

15.              Chestiuni diverse

16.              Reuniuni următoare

·           10 septembrie 2018, 19.30 - 22.00 (Strasbourg)

Ultima actualizare: 6 septembrie 2018Notă juridică