PDF 173kWORD 1065k

 

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

 

LIBE(2018)0906_1

OSNUTEK DNEVNEGA REDA

Seja

v četrtek, 6. septembra 2018, od 9.00 do 12.30 in od 14.30 do 16.30

Bruselj

Sejna soba: Paul-Henri Spaak (3C050)

1.              Sprejetje dnevnega reda

2.              Sporočila predsednika

3.              Sprejetje zapisnikov s sej:

·           3. in 4. maja 2017              PV – PE604.529v01-00

·           25. septembra 2017              PV – PE610.812v01-00

·           11. in 12. oktobra 2017              PV – PE612.181v01-00

·           1. februarja 2018              PV – PE619.197v01-00

·           11. junija 2018              PV – PE623.931v01-00

·           2. julija 2018              PV – PE625.519v01-00

6. september 2018 od 9.00 do 9.30

Skupna razprava z Odborom za proračunski nadzor (CONT)

4.              Ustanovitev Evropskega javnega tožilstva

LIBE/8/14496

·           Izmenjava mnenj z direktorico pri GD za pravosodje in potrošnike Alexandro Jour-Schroeder in direktorico pri Evropskem uradu za boj proti goljufijam Margarete Hoffman

6. september 2018 od 9.30 do 10.10

Skupna razprava

5.              Vzpostavitev Sklada za azil in migracije

LIBE/8/13749

***I              2018/0248(COD)              COM(2018)0471 – C8-0271/2018

 

Poročevalka:

 

Miriam Dalli (S&D)

 

Pristojni odbor:

 

LIBE

 

 

Mnenje:

 

AFET –

Anders Primdahl Vistisen (ECR)

 

 

DEVE –

Elly Schlein (S&D)

 

 

BUDG –

Karine Gloanec Maurin (S&D)

 

6.              Vzpostavitev instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizume v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja

LIBE/8/13755

***I              2018/0249(COD)              COM(2018)0473 – C8-0272/2018

 

Poročevalka:

 

Tanja Fajon (S&D)

 

Pristojni odbor:

 

LIBE

 

 

Mnenje:

 

AFET –

Eduard Kukan (PPE)

 

 

BUDG –

Monika Hohlmeier (PPE)

 

7.              Vzpostavitev instrumenta za finančno podporo za opremo za carinske kontrole v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja

LIBE/8/13761

***I              2018/0258(COD)              COM(2018)0474 – C8-0273/2018

 

Pripravljavec mnenja:

 

Jeroen Lenaers (PPE)

 

Pristojni odbor:

 

IMCO –

Jiří Pospíšil (PPE)

 

·           Predstavitev vodje enote GD Evropske komisije za migracije in notranje zadeve Francisca Gaztelu-Mezquiriza

6. september 2018 od 10.10 do 11.00

8.              Strukturirani dialog s komisarjem za varnostno unijo Julianom Kingom

LIBE/8/08142

6. september 2018 od 11.00 do 11.30

9.              Stanje temeljnjih pravic v Evropski uniji v letu 2017

LIBE/8/13366

              2018/2103(INI)             

 

Poročevalec:

 

Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE)

PR – PE626.941v01-00

Pristojni odbor:

 

LIBE

 

 

·           Obravnava osnutka poročila

·           Rok za vložitev predlogov sprememb: 2. oktober 2018 ob 12.00

6. september 2018 od 11.30 do 12.30

Skupna razprava

10.              Harmonizirana pravila o imenovanju pravnih zastopnikov za namene zbiranja dokazov v kazenskih postopkih

LIBE/8/12852

***I              2018/0107(COD)              COM(2018)0226 – C8-0154/2018

 

Poročevalka:

 

Birgit Sippel (S&D)

 

Pristojni odbor:

 

LIBE

 

 

Mnenje:

 

IMCO –

Sklep: brez mnenja

 

11.              Evropski nalog za predložitev in evropski nalog za zavarovanje elektronskih dokazov v kazenskih zadevah

LIBE/8/12854

***I              2018/0108(COD)              COM(2018)0225 – C8-0155/2018

 

Poročevalka:

 

Birgit Sippel (S&D)

 

Pristojni odbor:

 

LIBE

 

 

Mnenje:

 

IMCO –

Sklep: brez mnenja

 

·           Predstavitev Tanie Schroeter, vodje sektorja, GD za pravosodje in potrošnike, Evropska komisija

6. september 2018 od 14.30 do 15.00

12.              Blokovna veriga: v prihodnost usmerjena trgovinska politika

LIBE/8/13320

              2018/2085(INI)             

 

Pripravljavka mnenja:

 

Ana Gomes (S&D)

PA – PE626.922v01-00

Pristojni odbor:

 

INTA* –

Emma McClarkin (ECR)

PR – PE625.465v01-00

·           Obravnava osnutka mnenja (člen 54 Poslovnika)

6. september 2018 od 15.00 do 15.45

13.              Poročilo Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) o mednarodnih migracijskih izgledih 2018

LIBE/8/14498

·           Predstavitev Jean-Christopha Dumonta, vodje oddelka za mednarodne migracije v direktoratu za zaposlovanje, delo in socialne zadeve pri OECD

6. september 2018 od 15.45 do 16.30

14.              Poročilo Evropskega računskega sodišča z dne 29. maja 2018 z naslovom Radikalizacija, ki vodi v terorizem: Komisija je obravnavala potrebe držav članic, toda pri usklajevanju in vrednotenju je bilo nekaj pomanjkljivosti

LIBE/8/14497

·           Predstavitev Jana Gregorja, člana odbora za kontrolo kakovosti revizij

15.              Razno

16.              Naslednja seja

·           10. september 2018 od 19.30 do 22.00 (Strasbourg)

Zadnja posodobitev: 6. september 2018Pravno obvestilo