PDF 200kWORD 1181k

 

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

 

LIBE(2019)0225_1

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA

Sjednica

ponedjeljak 25. veljače 2019., 16:00 – 18:30

Bruxelles, Dvorana: Paul-Henri Spaak (3C050)

utorak 26. veljače 2019., 9:00 – 12:30

Bruxelles, Dvorana: Paul-Henri Spaak (3C050)

utorak 26. veljače 2019., 14:30 – 18:30

Bruxelles, Dvorana: József Antall (4Q2)

1. Usvajanje dnevnog reda

2. Priopćenja predsjedatelja

NAPOMINJEMO DA SU SVI TERMINI SAMO OKVIRNI I PODLOŽNI PROMJENAMA TIJEKOM SJEDNICE.

3. Odobrenje zapisnika sa sjednica od:

         10. prosinca 2018. PV – PE632.121v01-00

         4. lipnja 2018. PV – PE626.681v01-00

         26. – 27. veljače 2018. PV – PE620.852v02-00

         11. – 12. listopada 2017. PV – PE612.181v01-00

25. veljače 2019., 16:00 – 16:25

4. Uspostava programa Prava i vrijednosti

LIBE/8/13473

***I 2018/0207(COD) COM(2018)0383 – C8-0234/2018

 

Izvjestiteljica:

 

Bodil Valero (Verts/ALE)

AM – PE629.631v01-00

Nadležni odbor:

 

LIBE*

 

 

Mišljenja:

 

BUDG –

Jordi Solé (Verts/ALE)

AD – PE625.488v03-00
AM – PE628.543v01-00

 

EMPL –

Jean Lambert (Verts/ALE)

AD – PE627.615v02-00
AM – PE627.707v01-00
AM – PE629.469v01-00

 

ENVI –

Odluka: nema mišljenja

 

 

CULT* –

Sylvie Guillaume (S&D)

AD – PE627.931v03-00
AM – PE629.484v01-00

 

JURI –

Sylvia-Yvonne Kaufmann (S&D)

AD – PE627.900v02-00
AM – PE629.393v01-00

 

AFCO –

Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE)

AD – PE628.563v03-00
AM – PE629.622v01-00

 

FEMM* –

Sirpa Pietikäinen (PPE)

AD – PE627.907v02-00
AM – PE629.417v01-00

 

PETI –

Odluka: nema mišljenja

 

         Izvještavanje odbora o pregovorima (članak 69.f stavak 3.)

25. veljače 2019., 16:25 – 16:45

5. Jačanje sigurnosti osobnih iskaznica građana Unije i dokumenata o boravištu koji se izdaju građanima Unije i članovima njihovih obitelji koji ostvaruju pravo na slobodu kretanja

LIBE/8/12832

***I 2018/0104(COD) COM(2018)0212 – C8-0153/2018

 

Izvjestitelj:

 

Gérard Deprez (ALDE)

 

Nadležni odbor:

 

LIBE

 

 

Mišljenja:

 

AFET –

Odluka: nema mišljenja

 

 

TRAN –

Odluka: nema mišljenja

 

 

CULT –

Odluka: nema mišljenja

 

 

JURI –

Odluka: nema mišljenja

 

 

PETI –

Odluka: nema mišljenja

 

Stajalište u obliku amandmana:

 

FEMM –

Angelika Mlinar (ALDE)

AD – PE628.429v03-00
AM – PE627.919v01-00

         Izvještavanje odbora o pregovorima (članak 69.f stavak 3.)

 

25. veljače 2019., 16:45 – 17:30

6. Obrazovanje i osposobljavanje za izvršavanje zakonodavstva u Europi

LIBE/8/15594

         Razmjena gledišta s Detlefom Schröderom, izvršnim direktorom CEPOL-a

25. veljače 2019., 17:30 – 18:30

7. Zajednički standardi i postupci država članica za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom (preinaka)

LIBE/8/14604

***I 2018/0329(COD) COM(2018)0634 – C8-0407/2018

 

Izvjestiteljica:

 

Judith Sargentini (Verts/ALE)

PR – PE632.950v01-00
AM – PE634.774v01-00
AM – PE634.773v01-00

Nadležni odbor:

 

LIBE

 

 

Mišljenja:

 

AFET –

Odluka: nema mišljenja

 

 

DEVE –

Odluka: nema mišljenja

 

 

JURI

 

CM – PE632.978v01-00

         Razmatranje amandmana

26. veljače 2019., 9:00 – 9:45

8. Europski nadzornik za zaštitu podataka (ENZP)

LIBE/8/01545

         Izglaganje Giovannija Buttarellija, europskog nadzornika za zaštitu podataka, o godišnjem izvješću za 2018.

26. veljače 2019., 9:45 – 11:15

9. Provedba Opće uredbe o zaštiti podataka s posebnim naglaskom na ulozi i sredstvima tijela za zaštitu podataka (daljnja rasprava nakon sjednice odbora LIBE iz svibnja 2018.)

LIBE/8/15575

         Razmjena gledišta s Andreom Jelinek, predsjednicom Europskog odbora za zaštitu podataka (EDPB) i Willemom Debeuckelaereom, predsjednikom belgijskog nadležnog tijela za zaštitu podataka i zamjenikom predsjednika Europskog odbora za zaštitu podataka te s Emmanuelom Crabitom, DG JUST, Europska komisija


26. veljače 2019., 11:15 – 11:30

10. Službeno putovanje ad hoc izaslanstva Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove u Seul (Južna Koreja) od 29. listopada do 2. studenog 2018.

LIBE/8/15576

         Predstavljanje nacrta izvješća izaslanstva

26. veljače 2019., 11:30 – 11:50

Zajednička rasprava

11. Sklapanje Protokola između Europske unije, Republike Islanda i Kraljevine Norveške uz Sporazum između Europske zajednice i Republike Islanda i Kraljevine Norveške o kriterijima i mehanizmima za utvrđivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil podnesenog u državi članici ili u Islandu ili Norveškoj s obzirom na pristup Eurodacu u svrhu kaznenog progona

LIBE/8/15223

*** 2018/0419(NLE) COM(2018)0826

 

Izvjestitelj:

 

Ignazio Corrao (EFDD)

 

Nadležni odbor:

 

LIBE

 

 

         Razmatranje nacrta izvješća

12. Sklapanje Protokola uz Sporazum između Europske zajednice i Kraljevine Danske o kriterijima i mehanizmima za utvrđivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil podnesenog u Danskoj ili bilo kojoj drugoj državi članici Europske unije i sustava „Eurodac” za uspoređivanje otisaka prstiju za učinkovitu primjenu Dublinske konvencije proširenjem tog sporazuma na kazneni progon

LIBE/8/15224

*** 2018/0423(NLE) COM(2018)0835

 

Izvjestitelj:

 

Ignazio Corrao (EFDD)

 

Nadležni odbor:

 

LIBE

 

 

         Razmatranje nacrta izvješća

13. Sklapanje Protokola između Europske unije, Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna uz Sporazum između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o kriterijima i mehanizmima za utvrđivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil podnesenog u državi članici ili u Švicarskoj s obzirom na pristup Eurodacu u svrhu kaznenog progona

LIBE/8/15225

*** 2018/0418(NLE) COM(2018)0828

 

Izvjestitelj:

 

Ignazio Corrao (EFDD)

 

Nadležni odbor:

 

LIBE

 

 

         Razmatranje nacrta izvješća

26. veljače 2019., 11:50 – 12:00

14. Popis trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva u pogledu povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije

LIBE/8/15008

***I 2018/0390(COD) COM(2018)0745 – C8-0483/2018

 

Izvjestitelj:

 

Claude Moraes (S&D)

 

Nadležni odbor:

 

LIBE

 

 

         Izvještavanje odbora o pregovorima (članak 69.f stavak 3.)

26. veljače 2019., 12:00 – 12:15

*** Elektroničko glasovanje ***

15. Pravila kojima se omogućuje upotreba financijskih i drugih informacija za sprečavanje, otkrivanje, istragu ili progon određenih kaznenih djela

LIBE/8/12849

***I 2018/0105(COD) COM(2018)0213 – C8-0152/2018

 

Izvjestitelj:

 

Emil Radev (PPE)

 

Nadležni odbor:

 

LIBE

 

 

Mišljenja:

 

AFET –

Odluka: nema mišljenja

 

 

ECON –

Bernd Lucke (ECR)

AD – PE628.491v02-00
AM – PE629.754v01-00

         Glasovanje o privremenom sporazumu nakon međuinstitucijskih pregovora

16. Uspostava Zakonika Zajednice o vizama (Zakonik o vizama)

LIBE/8/12554

***I 2018/0061(COD) COM(2018)0252 – C8-0114/2018

 

Izvjestitelj:

 

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

 

Nadležni odbor:

 

LIBE

 

 

Mišljenja:

 

TRAN –

István Ujhelyi (S&D)

AD – PE625.431v02-00
AM – PE627.689v01-00

         Glasovanje o privremenom sporazumu nakon međuinstitucijskih pregovora

Po mogućnosti

17. Popis trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva u pogledu povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije

LIBE/8/15008

***I 2018/0390(COD) COM(2018)0745 – C8-0483/2018

 

Izvjestitelj:

 

Claude Moraes (S&D)

 

Nadležni odbor:

 

LIBE

 

 

         Glasovanje o privremenom sporazumu nakon međuinstitucijskih pregovora

*** Kraj elektroničkog glasovanja ***

26. veljače 2019., 14:30 – 18:30

* * * Promjena dvorane: József Antall (4Q2) * * *

26. veljače 2019., 14:30 – 15:20

Zajednička rasprava s Odborom za razvoj i Pododborom za ljudska prava

18. Sudjelovanje zajedničkog izaslanstva odbora LIBE, DEVE i DROI u Međuvladinoj konferenciji za usvajanje Globalnog sporazuma za sigurne, propisne i zakonite migracije 10. i 11. prosinca 2018. u Marakešu (Maroko)

LIBE/8/15577

         Predstavljanje nacrta izvješća izaslanstva

19. Popratne mjere nakon donošenja globalnih sporazuma o migracijama i izbjeglicama

LIBE/8/15578

         Razmjena gledišta u prisutnosti predstavnika Europske službe za vanjsko djelovanje (ESVD) i Glavne uprave za unutarnje poslove (DG HOME)

26. veljače 2019., 15:30 – 18:30

Zajednička rasprava s Odborom za proračunski nadzor 

20. Imenovanje glavnog europskog tužitelja

LIBE/8/15579

         Saslušanje kandidata koje je povjerenstvo za odabir uvrstilo u uži izbor

21. Razno

22. Sljedeće sjednice

         7. ožujka 2019., 14:00 – 17:00

Posljednje ažuriranje: 22. veljače 2019.Pravna napomena