PDF 198kWORD 323k

 

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

 

LIBE(2019)0311_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Pondělí 11. března 2019, 19:00–21:45

Štrasburk

Místnost: Winston Churchill (200)

1. Přijetí pořadu jednání

2. Sdělení předsedy

(včetně schválení doporučení koordinátorů v souladu s článkem 205 jednacího řádu, viz zpráva koordinátorů ze schůze konané dne 27. února 2019)

VEZMĚTE PROSÍM NA VĚDOMÍ, ŽE HARMONOGRAM JE POUZE ORIENTAČNÍ A MŮŽE SE V PRŮBĚHU SCHŮZE ZMĚNIT.

11. března 2019, 19:00–19:15

3. Dočasné znovuzavedení kontrol na vnitřních hranicích

LIBE/8/11152

***I 2017/0245(COD) COM(2017)0571 – C8-0326/2017

 

Zpravodajka:

 

Tanja Fajon (S&D)

DT – PE619.098v01-00

Příslušný výbor:

 

LIBE

 

 

 

         zpráva příslušnému výboru o jednání (čl. 69f odst. 3 jednacího řádu)

11. března 2019, 19:15–19:30

*** Elektronické hlasování ***

4. Posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům při uplatňování jejich práva na volný pohyb

LIBE/8/12832

***I 2018/0104(COD) COM(2018)0212 – C8-0153/2018

 

Zpravodaj:

 

Gérard Deprez (ALDE)

 

Příslušný výbor:

 

LIBE

 

 

Stanoviska:

 

AFET –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

TRAN –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

CULT –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

JURI –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

PETI –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

Postoje ve formě pozměňovacích návrhů:

 

FEMM –

Angelika Mlinar (ALDE)

AD – PE628.429v03-00
AM – PE627.919v01-00

 

         hlasování o předběžné dohodě, která je výsledkem interinstitucionálních jednání

5. Vytvoření evropské sítě styčných úředníků pro přistěhovalectví (přepracované znění)

LIBE/8/13148

***I 2018/0153(COD) COM(2018)0303 – C8-0184/2018

 

Zpravodajka:

 

Cécile Kashetu Kyenge (S&D)

 

Příslušný výbor:

 

LIBE

 

 

Stanoviska:

 

AFET –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

JURI –

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D)

 

 

         hlasování o předběžné dohodě, která je výsledkem interinstitucionálních jednání

6. Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 515/2014, kterým se jako součást Fondu pro vnitřní bezpečnost zřizuje nástroj pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz

LIBE/8/15234

 2018/2994(DEA) C(2018)08465

 

Zpravodajka:

 

Birgit Sippel (S&D)

RE – PE634.845v01-00

Příslušný výbor:

 

LIBE

 

 

 

         přijetí předběžného návrhu usnesení

7. Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 516/2014, kterým se zřizuje Azylový, migrační a integrační fond

LIBE/8/15236

 2018/2996(DEA) C(2018)08466

 

Zpravodajka:

 

Birgit Sippel (S&D)

RE – PE636.057v01-00

Příslušný výbor:

 

LIBE

 

 

 

         přijetí
předběžného návrhu usnesení

*** Konec elektronického hlasování ***

11. března 2019, 19:30–20:45

8. EASO – Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu

LIBE/8/02530

         slyšení paní Niny Gregoriové, kandidátky vybrané správní radou, s ohledem na její jmenování novou výkonnou ředitelkou úřadu EASO (v návaznosti na článek 30 nařízení o EASO)

11. března 2019, 20:45–21:15

9. Prevence šíření teroristického obsahu online

LIBE/8/14582

***I 2018/0331(COD) COM(2018)0640 – C8-0405/2018

 

Zpravodaj:

 

Daniel Dalton (ECR)

PR – PE633.042v01-00
AM – PE636.147v02-00
AM – PE636.146v02-00
AM – PE636.150v02-00

Příslušný výbor:

 

LIBE*

 

 

Stanoviska:

 

ITRE –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

IMCO –

Julia Reda (Verts/ALE)

PA – PE632.028v01-00
AM – PE634.500v01-00

 

CULT* –

Julie Ward (S&D)

PA – PE632.087v01-00
AM – PE634.778v01-00
AM – PE634.733v01-00

 

         projednání pozměňovacích návrhů

11. března 2019, 21:15–21:45

10. Evropský příkaz ke zpřístupnění a k obstavení účtů u elektronických důkazů v trestních věcech

LIBE/8/12854

***I 2018/0108(COD) COM(2018)0225 – C8-0155/2018

 

Zpravodajka:

 

Birgit Sippel (S&D)

DT – PE631.925v02-00
DT – PE634.737v01-00
DT – PE634.850v01-00
DT – PE634.729v01-00
DT – PE634.849v01-00
DT – PE634.730v01-00

Příslušný výbor:

 

LIBE

 

 

Stanoviska:

 

IMCO –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

         prezentace pracovního dokumentu „Vztah k právu třetích zemí“ zpravodajkou Birgit Sippelovou (S&D) a Sophie In't Veldovou (ALDE)

         prezentace pracovního dokumentu „Podmínky pro vydání evropského předávacího příkazu a evropského uchovávacího příkazu“ zpravodajkou Birgit Sippelovou (S&D) a Cornelií Ernstovou (GUE/NGL)

11. Různé

12. Příští schůze

         18. března 2019, 15:00–18:30 (Brusel)

Poslední aktualizace: 6. března 2019Právní upozornění