PDF 194kWORD 322k

 

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

 

LIBE(2019)0311_1

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA

Sjednica

ponedjeljak 11. ožujka 2019., 19:00 – 21:45

Strasbourg

Dvorana: Winston Churchill (200)

1. Usvajanje dnevnog reda

2. Priopćenja predsjedatelja

(uključujući prihvaćanje preporuka koordinatora u skladu s člankom 205. Poslovnika, vidi povratne informacije koordinatora sa sastanka od 27. veljače 2019.)

NAPOMINJEMO DA SU SVI TERMINI SAMO OKVIRNI I PODLOŽNI PROMJENAMA TIJEKOM SJEDNICE.

11. ožujka 2019., 19:00 – 19:15

3. Privremeno ponovno uvođenje nadzora državne granice na unutarnjim granicama

LIBE/8/11152

***I 2017/0245(COD) COM(2017)0571 – C8-0326/2017

 

Izvjestiteljica:

 

Tanja Fajon (S&D)

DT – PE619.098v01-00

Nadležni odbor:

 

LIBE

 

 

 

         Izvještavanje odbora o pregovorima (članak 69.f stavak 3.)

11. ožujka 2019., 19:15 – 19:30

*** Elektroničko glasovanje ***

4. Jačanje sigurnosti osobnih iskaznica građana Unije i dokumenata o boravištu koji se izdaju građanima Unije i članovima njihovih obitelji koji ostvaruju pravo na slobodu kretanja

LIBE/8/12832

***I 2018/0104(COD) COM(2018)0212 – C8-0153/2018

 

Izvjestitelj:

 

Gérard Deprez (ALDE)

 

Nadležni odbor:

 

LIBE

 

 

Mišljenja:

 

AFET –

Odluka: nema mišljenja

 

 

TRAN –

Odluka: nema mišljenja

 

 

CULT –

Odluka: nema mišljenja

 

 

JURI –

Odluka: nema mišljenja

 

 

PETI –

Odluka: nema mišljenja

 

Stajalište u obliku amandmana:

 

FEMM –

Angelika Mlinar (ALDE)

AD – PE628.429v03-00
AM – PE627.919v01-00

 

         Glasovanje o privremenom sporazumu nakon međuinstitucijskih pregovora

5. Uspostava mreže časnika za vezu zaduženih za imigraciju (preinaka)

LIBE/8/13148

***I 2018/0153(COD) COM(2018)0303 – C8-0184/2018

 

Izvjestiteljica:

 

Cécile Kashetu Kyenge (S&D)

 

Nadležni odbor:

 

LIBE

 

 

Mišljenja:

 

AFET –

Odluka: nema mišljenja

 

 

JURI –

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D)

 

 

         Glasovanje o privremenom sporazumu nakon međuinstitucijskih pregovora

6. Delegirana uredba Komisije o izmjeni Priloga II. Uredbi (EU) br. 515/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju, u okviru Fonda za unutarnju sigurnost, instrumenta za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza

LIBE/8/15234

 2018/2994(DEA) C(2018)08465

 

Izvjestiteljica:

 

Birgit Sippel (S&D)

RE – PE634.845v01-00

Nadležni odbor:

 

LIBE

 

 

 

         Usvajanje nacrta prijedloga rezolucije

7. Delegirana uredba Komisije o izmjeni Priloga II. Uredbi (EU) br. 516/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Fonda za azil, migracije i integraciju

LIBE/8/15236

 2018/2996(DEA) C(2018)08466

 

Izvjestiteljica:

 

Birgit Sippel (S&D)

RE – PE636.057v01-00

Nadležni odbor:

 

LIBE

 

 

 

         Usvajanje
nacrta prijedloga rezolucije

*** Kraj elektroničkog glasovanja ***

11. ožujka 2019., 19:30 – 20:45

8. EASO - Europski ured za azil

LIBE/8/02530

         Saslušanje kandidatkinje koju je odabrao Upravni odbor, Nine Gregori, u svjetlu njenog imenovanja novom izvršnom direktoricom EASO-a (slijedom članka 30. Uredbe EASO-a)

11. ožujka 2019., 20:45 – 21:15

9. Sprečavanje širenja terorističkih sadržaja na internetu

LIBE/8/14582

***I 2018/0331(COD) COM(2018)0640 – C8-0405/2018

 

Izvjestitelj:

 

Daniel Dalton (ECR)

PR – PE633.042v01-00
AM – PE636.147v02-00
AM – PE636.146v02-00
AM – PE636.150v02-00

Nadležni odbor:

 

LIBE*

 

 

Mišljenja:

 

ITRE –

Odluka: nema mišljenja

 

 

IMCO –

Julia Reda (Verts/ALE)

PA – PE632.028v01-00
AM – PE634.500v01-00

 

CULT* –

Julie Ward (S&D)

PA – PE632.087v01-00
AM – PE634.778v01-00
AM – PE634.733v01-00

 

         Razmatranje amandmana

11. ožujka 2019., 21:15 – 21:45

10. Europski nalozi za podnošenje i čuvanje elektroničkih dokaza u kaznenim stvarima

LIBE/8/12854

***I 2018/0108(COD) COM(2018)0225 – C8-0155/2018

 

Izvjestiteljica:

 

Birgit Sippel (S&D)

DT – PE631.925v02-00
DT – PE634.737v01-00
DT – PE634.850v01-00
DT – PE634.729v01-00
DT – PE634.849v01-00
DT – PE634.730v01-00

Nadležni odbor:

 

LIBE

 

 

Mišljenja:

 

IMCO –

Odluka: nema mišljenja

 

 

         Predstavljanje radnog dokumenta pod nazivom „Odnos prema pravu treće zemlje”, izvjestiteljice Birgit Sippel (S&D) i Sophie In't Veld (ALDE)

         Predstavljanje radnog dokumenta pod nazivom „Uvjeti za izdavanje europskog naloga za čuvanje EPOC(-PR)”, izvjestiteljice Birgit Sippel (S&D) i Cornelie Ernst (GUE/NGL)

11. Razno

12. Sljedeće sjednice

         18. ožujka 2019., 15:00 – 18:30 (Bruxelles)

Posljednje ažuriranje: 6. ožujka 2019.Pravna napomena