PDF 192kWORD 323k

 

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

 

LIBE(2019)0311_1

NAPIRENDTERVEZET

Ülés

2019. március 11., hétfő, 19.00–21.45

Strasbourg

Terem: Winston Churchill (200)

1. A napirend elfogadása

2. Az elnök közleményei

(többek között a koordinátorok ajánlásainak elfogadása az eljárási szabályzat 205. cikke alapján, lásd a koordinátorok 2019. február 27-i ülésről készített beszámolóját)

KÉRJÜK, VEGYE FIGYELEMBE, HOGY AZ IDŐPONTOK CSAK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK, ÉS AZ ÜLÉS SORÁN VÁLTOZHATNAK!

2019. március 11., 19.00–19.15

3. A határellenőrzés ideiglenes visszaállítása a belső határokon

LIBE/8/11152

***I 2017/0245(COD) COM(2017)0571 – C8-0326/2017

 

Előadó:

 

Tanja Fajon (S&D)

DT – PE619.098v01-00

Illetékes:

 

LIBE

 

 

 

         Jelentés a bizottságnak a tárgyalásokról (69f. cikk, (3) bekezdés)

2019. március 11., 19.15–19.30

*** Elektronikus szavazás ***

4. Az uniós polgárok személyazonosító igazolványai és a szabad mozgás jogával élő uniós polgárok és azok családtagjai részére kiállított tartózkodási okmányok biztonságának megerősítése

LIBE/8/12832

***I 2018/0104(COD) COM(2018)0212 – C8-0153/2018

 

Előadó:

 

Gérard Deprez (ALDE)

 

Illetékes:

 

LIBE

 

 

Vélemény:

 

AFET –

Határozat: nincs vélemény

 

 

TRAN –

Határozat: nincs vélemény

 

 

CULT –

Határozat: nincs vélemény

 

 

JURI –

Határozat: nincs vélemény

 

 

PETI –

Határozat: nincs vélemény

 

Módosítások formájában megfogalmazott álláspontok:

 

FEMM –

Angelika Mlinar (ALDE)

AD – PE628.429v03-00
AM – PE627.919v01-00

 

         Szavazás intézményközi tárgyalások eredményeként született ideiglenes megállapodásról

5. Bevándorlási összekötő tisztviselők európai hálózatának létrehozása (átdolgozás)

LIBE/8/13148

***I 2018/0153(COD) COM(2018)0303 – C8-0184/2018

 

Előadó:

 

Cécile Kashetu Kyenge (S&D)

 

Illetékes:

 

LIBE

 

 

Vélemény:

 

AFET –

Határozat: nincs vélemény

 

 

JURI –

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D)

 

 

         Szavazás intézményközi tárgyalások eredményeként született ideiglenes megállapodásról

6. A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a Belső Biztonsági Alap részét képező, a külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz létrehozásáról szóló 515/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról

LIBE/8/15234

 2018/2994(DEA) C(2018)08465

 

Előadó:

 

Birgit Sippel (S&D)

RE – PE634.845v01-00

Illetékes:

 

LIBE

 

 

 

         Állásfoglalási indítványtervezet elfogadása

7. A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap létrehozásáról szóló 516/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról

LIBE/8/15236

 2018/2996(DEA) C(2018)08466

 

Előadó:

 

Birgit Sippel (S&D)

RE – PE636.057v01-00

Illetékes:

 

LIBE

 

 

 

         Elfogadás
Állásfoglalási indítványtervezet

*** Elektronikus szavazás vége ***

2019. március 11., 19.30–20.45

8. EASO – Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal

LIBE/8/02530

         Az igazgatótanács által kiválasztott jelölt, Nina Gregori asszony meghallgatása az Európai Menekültügyi Támogató Hivatal új ügyvezető igazgatójaként történő kinevezése céljából (az Európai Menekültügyi Támogató Hivatalról szóló rendelet 30. cikke értelmében).

2019. március 11., 20.45–21.15

9. Az online terrorista tartalom terjesztésének megelőzése

LIBE/8/14582

***I 2018/0331(COD) COM(2018)0640 – C8-0405/2018

 

Előadó:

 

Daniel Dalton (ECR)

PR – PE633.042v01-00
AM – PE636.147v02-00
AM – PE636.146v02-00
AM – PE636.150v02-00

Illetékes:

 

LIBE*

 

 

Vélemény:

 

ITRE –

Határozat: nincs vélemény

 

 

IMCO –

Julia Reda (Verts/ALE)

PA – PE632.028v01-00
AM – PE634.500v01-00

 

CULT* –

Julie Ward (S&D)

PA – PE632.087v01-00
AM – PE634.778v01-00
AM – PE634.733v01-00

 

         A módosítások megvitatása

2019. március 11., 21.15–21.45

10. A büntetőügybeli elektronikus bizonyítékokra vonatkozó, közlésre és megőrzésre kötelező európai határozatok

LIBE/8/12854

***I 2018/0108(COD) COM(2018)0225 – C8-0155/2018

 

Előadó:

 

Birgit Sippel (S&D)

DT – PE631.925v02-00
DT – PE634.737v01-00
DT – PE634.850v01-00
DT – PE634.729v01-00
DT – PE634.849v01-00
DT – PE634.730v01-00

Illetékes:

 

LIBE

 

 

Vélemény:

 

IMCO –

Határozat: nincs vélemény

 

 

         Birgit Sippel előadó (S&D) és Sophie In't Veld (ALDE) ismerteti „A harmadik országok jogához való viszony” című munkadokumentumot

         Birgit Sippel előadó (S&D) és Cornelia Ernst (GUE/NGL) ismerteti a „Közlésre (és megőrzésre) kötelező európai határozatra vonatkozó tanúsítványok kibocsátásnak feltételei” című munkadokumentumot

11. Egyéb kérdések

12. Következő ülés(ek)

         2019. március 18., 15.00–18.30 (Brüsszel)

Utolsó frissítés: 2019. március 6.Jogi nyilatkozat