PDF 201kWORD 322k

 

Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

 

LIBE(2019)0311_1

ABBOZZ TA' AĠENDA

Laqgħa

It-Tnejn 11 ta' Marzu 2019, 19.00 – 21.45

Strasburgu

Sala: Winston Churchill (200)

1. Adozzjoni tal-aġenda

2. Avviżi tal-president

(inkluża l-approvazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tal-Koordinaturi skont l-Artikolu 205 tar-Regoli ta' Proċedura, ara n-nota ta' feedback tal-Koordinaturi mil-laqgħa tas-27 ta' Frar 2019)

IL-ĦINIJIET SKEDATI HUMA INDIKATTIVI BISS U JISTGĦU JINBIDLU MATUL IL-LAQGĦA.

Il-11 ta' Marzu 2019, 19.00 – 19.15

3. Riintroduzzjoni temporanja tal-kontrolli fuq il-fruntieri mal-fruntieri interni

LIBE/8/11152

***I 2017/0245(COD) COM(2017)0571 – C8-0326/2017

 

Rapporteur:

 

Tanja Fajon (S&D)

DT – PE619.098v01-00

Responsabbli:

 

LIBE

 

 

 

         Rapportar lura lill-kumitat dwar in-negozjati (Artikolu 69f(3))

Il-11 ta' Marzu 2019, 19.15 – 19.30

*** Ħin għall-votazzjoni elettronika ***

4. It-tisħiħ tas-sigurtà tal-karti tal-identità taċ-ċittadini tal-Unjoni u tad-dokumenti ta' residenza maħruġa liċ-ċittadini tal-Unjoni u lill-membri tal-familja tagħhom li jeżerċitaw id-dritt tagħhom ta' moviment liberu

LIBE/8/12832

***I 2018/0104(COD) COM(2018)0212 – C8-0153/2018

 

Rapporteur:

 

Gérard Deprez (ALDE)

 

Responsabbli:

 

LIBE

 

 

Opinjonijiet:

 

AFET –

Deċiżjoni: l-ebda opinjoni

 

 

TRAN –

Deċiżjoni: l-ebda opinjoni

 

 

CULT –

Deċiżjoni: l-ebda opinjoni

 

 

JURI –

Deċiżjoni: l-ebda opinjoni

 

 

PETI –

Deċiżjoni: l-ebda opinjoni

 

Pożizzjonijiet fil-forma ta' emendi:

 

FEMM –

Angelika Mlinar (ALDE)

AD – PE628.429v03-00
AM – PE627.919v01-00

 

         Votazzjoni dwar il-ftehim proviżorju li jirriżulta minn negozjati interistituzzjonali

5. Il-ħolqien ta' netwerk Ewropew bejn l-uffiċjali għall-komunikazzjoni dwar l-immigrazzjoni (riformulazzjoni)

LIBE/8/13148

***I 2018/0153(COD) COM(2018)0303 – C8-0184/2018

 

Rapporteur:

 

Cécile Kashetu Kyenge (S&D)

 

Responsabbli:

 

LIBE

 

 

Opinjonijiet:

 

AFET –

Deċiżjoni: l-ebda opinjoni

 

 

JURI –

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D)

 

 

         Votazzjoni dwar il-ftehim proviżorju li jirriżulta minn negozjati interistituzzjonali

6. Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness II tar-Regolament (UE) Nru 515/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi, bħala parti mill-Fond għas-Sigurtà Interna, l-istrument għall-appoġġ finanzjarju għall-fruntieri esterni u l-viża

LIBE/8/15234

 2018/2994(DEA) C(2018)08465

 

Rapporteur:

 

Birgit Sippel (S&D)

RE – PE634.845v01-00

Responsabbli:

 

LIBE

 

 

 

         Adozzjoni tal-abbozz ta' mozzjoni għal riżoluzzjoni

7. Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness II tar-Regolament (UE) Nru 516/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Fond għall-Asil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni

LIBE/8/15236

 2018/2996(DEA) C(2018)08466

 

Rapporteur:

 

Birgit Sippel (S&D)

RE – PE636.057v01-00

Responsabbli:

 

LIBE

 

 

 

         Adozzjoni
ta' mozzjoni għal riżoluzzjoni

*** Għeluq tal-votazzjoni elettronika ***

Il-11 ta' Marzu 2019, 19.30 – 20.45

8. EASO - Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil

LIBE/8/02530

         Smigħ tal-kandidat magħżul mill-Bord ta' Tmexxija, is-Sinjura Nina Gregori, bil-ħsieb tal-ħatra tagħha bħala d-Direttur Eżekuttiv il-ġdid tal-EASO (skont l-Artikolu 30 tar-Regolament dwar l-EASO)

Il-11 ta' Marzu 2019, 20.45 – 21.15

9. Il-prevenzjoni tad-disseminazzjoni ta' kontenut terroristiku online

LIBE/8/14582

***I 2018/0331(COD) COM(2018)0640 – C8-0405/2018

 

Rapporteur:

 

Daniel Dalton (ECR)

PR – PE633.042v01-00
AM – PE636.147v02-00
AM – PE636.146v02-00
AM – PE636.150v02-00

Responsabbli:

 

LIBE*

 

 

Opinjonijiet:

 

ITRE –

Deċiżjoni: l-ebda opinjoni

 

 

IMCO –

Julia Reda (Verts/ALE)

PA – PE632.028v01-00
AM – PE634.500v01-00

 

CULT* –

Julie Ward (S&D)

PA – PE632.087v01-00
AM – PE634.778v01-00
AM – PE634.733v01-00

 

         Eżami tal-emendi

Il-11 ta' Marzu 2019, 21.15 – 21.45

10. L-Ordnijiet ta’ Produzzjoni u ta’ Preservazzjoni Ewropej għall-evidenza elettronika f’materji kriminali

LIBE/8/12854

***I 2018/0108(COD) COM(2018)0225 – C8-0155/2018

 

Rapporteur:

 

Birgit Sippel (S&D)

DT – PE631.925v02-00
DT – PE634.737v01-00
DT – PE634.850v01-00
DT – PE634.729v01-00
DT – PE634.849v01-00
DT – PE634.730v01-00

Responsabbli:

 

LIBE

 

 

Opinjonijiet:

 

IMCO –

Deċiżjoni: l-ebda opinjoni

 

 

         Preżentazzjoni ta' dokument ta' ħidma dwar "Ir-Relazzjoni mad-Dritt ta' Pajjiż Terz" minn Birgit Sippel, Rapporteur (S&D) u Sophie In't Veld (ALDE)

         Preżentazzjoni ta' dokument ta' ħidma "Kundizzjonijiet għall-ħruġ ta' EPOC(-PR)" minn Birgit Sippel, Rapporteur (S&D) u Cornelia Ernst (GUE/NGL)

11. Kwistjonijiet varji

12. Laqgħat li jmiss

         it-18 ta' Marzu 2019, 15.00 – 18.30 (Brussell)

Aġġornata l-aħħar: 1 ta' Marzu 2019Avviż legali