PDF 187kWORD 322k

 

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

 

LIBE(2019)0311_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Maandag 11 maart 2019, 19.00 - 21.45 uur

Straatsburg

Zaal: Winston Churchill (200)

1. Aanneming van de agenda

2. Mededelingen van de voorzitter

(met inbegrip van de goedkeuring van de aanbevelingen van de coördinatoren overeenkomstig artikel 205, zie de feedbacknota van de vergadering van 27 februari 2019)

ER ZIJ OP GEWEZEN DAT ALLE TIJDSBLOKKEN INDICATIEF ZIJN EN IN DE LOOP VAN DE VERGADERING KUNNEN VERANDEREN.

11 maart 2019, 19.00 - 19.15 uur

3. Tijdelijke herinvoering van het grenstoezicht aan de binnengrenzen

LIBE/8/11152

***I 2017/0245(COD) COM(2017)0571 – C8-0326/2017

 

Rapporteur:

 

Tanja Fajon (S&D)

DT – PE619.098v01-00

Bevoegd:

 

LIBE

 

 

 

         Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 69 septies, lid 3)

11 maart 2019, 19.15 - 19.30 uur

*** Elektronische stemming ***

4. Versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen

LIBE/8/12832

***I 2018/0104(COD) COM(2018)0212 – C8-0153/2018

 

Rapporteur:

 

Gérard Deprez (ALDE)

 

Bevoegd:

 

LIBE

 

 

Adviezen:

 

AFET –

Besluit: geen advies

 

 

TRAN –

Besluit: geen advies

 

 

CULT –

Besluit: geen advies

 

 

JURI –

Besluit: geen advies

 

 

PETI –

Besluit: geen advies

 

Standpunt in de vorm van amendementen:

 

FEMM –

Angelika Mlinar (ALDE)

AD – PE628.429v03-00
AM – PE627.919v01-00

 

         Stemming over het tijdens interinstitutionele onderhandelingen bereikte voorlopige akkoord

5. Oprichting van een netwerk van Europese migratieverbindingsfunctionarissen (herschikking)

LIBE/8/13148

***I 2018/0153(COD) COM(2018)0303 – C8-0184/2018

 

Rapporteur:

 

Cécile Kashetu Kyenge (S&D)

 

Bevoegd:

 

LIBE

 

 

Adviezen:

 

AFET –

Besluit: geen advies

 

 

JURI –

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D)

 

 

         Stemming over het tijdens interinstitutionele onderhandelingen bereikte voorlopige akkoord

6. Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EU) nr. 515/2014 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling, als onderdeel van het Fonds voor interne veiligheid, van het instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa

LIBE/8/15234

 2018/2994(DEA) C(2018)08465

 

Rapporteur:

 

Birgit Sippel (S&D)

RE – PE634.845v01-00

Bevoegd:

 

LIBE

 

 

 

         Goedkeuring van een voorontwerp van resolutie

7. Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EU) nr. 516/2014 van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Fonds voor asiel, migratie en integratie

LIBE/8/15236

 2018/2996(DEA) C(2018)08466

 

Rapporteur:

 

Birgit Sippel (S&D)

RE – PE636.057v01-00

Bevoegd:

 

LIBE

 

 

 

         Goedkeuring
van een voorontwerp van resolutie

*** Einde elektronische stemming ***

11 maart 2019, 19.30 - 20.45 uur

8. EASO - Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken

LIBE/8/02530

         Hoorzitting van de door de raad van bestuur geselecteerde kandidaat, mevrouw Nina Gregori, met het oog op haar benoeming als uitvoerend directeur van het EASO (overeenkomstig artikel 20 van de EASO-verordening)

11 maart 2019, 20.45 - 21.15 uur

9. Voorkoming van de verspreiding van terroristische online-inhoud

LIBE/8/14582

***I 2018/0331(COD) COM(2018)0640 – C8-0405/2018

 

Rapporteur:

 

Daniel Dalton (ECR)

PR – PE633.042v01-00
AM – PE636.147v02-00
AM – PE636.146v02-00
AM – PE636.150v02-00

Bevoegd:

 

LIBE*

 

 

Adviezen:

 

ITRE –

Besluit: geen advies

 

 

IMCO –

Julia Reda (Verts/ALE)

PA – PE632.028v01-00
AM – PE634.500v01-00

 

CULT* –

Julie Ward (S&D)

PA – PE632.087v01-00
AM – PE634.778v01-00
AM – PE634.733v01-00

 

         Behandeling amendementen

11 maart 2019, 21.15 - 21.45 uur

10. Het Europees bevel tot verstrekking en het Europees bevel tot bewaring van elektronisch bewijsmateriaal in strafzaken

LIBE/8/12854

***I 2018/0108(COD) COM(2018)0225 – C8-0155/2018

 

Rapporteur:

 

Birgit Sippel (S&D)

DT – PE631.925v02-00
DT – PE634.737v01-00
DT – PE634.850v01-00
DT – PE634.729v01-00
DT – PE634.849v01-00
DT – PE634.730v01-00

Bevoegd:

 

LIBE

 

 

Adviezen:

 

IMCO –

Besluit: geen advies

 

 

         Presentatie van het werkdocument "Relation with third country law" door Birgit Sippel, rapporteur (S&D-Fractie), en Sophie In't Veld (ALDE-Fractie)

         Presentatie van het werkdocument "Conditions for issuing an EPOC(-PR)" door Birgit Sippel, rapporteur (S&D-Fractie), en Cornelia Ernst (GUE/NGL-Fractie)

11. Rondvraag

12. Volgende vergaderingen

         18 maart 2019, 15.00 - 18.30 uur (Brussel)

Laatst bijgewerkt op: 4 maart 2019Juridische mededeling