PDF 184kWORD 1084k

 

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

 

LIBE(2019)0311_1

OSNUTEK DNEVNEGA REDA

Seja

v ponedeljek, 11. marca 2019, od 19.00 do 21.45

Strasbourg

Sejna soba: Winston Churchill (200)

1. Sprejetje dnevnega reda

2. Sporočila predsednika

(in sprejetje priporočil koordinatorjev v skladu s členom 205 Poslovnika, glej povratne informacije koordinatorjev s seje dne 27. februarja 2019)

ČASOVNA RAZPOREDITEV JE OKVIRNA IN SE LAHKO MED SEJO SPREMENI.

11. marec 2019 od 19.00 do 19.15

3. Začasna ponovna uvedba nadzora na notranjih mejah

LIBE/8/11152

***I 2017/0245(COD) COM(2017)0571 – C8-0326/2017

 

Poročevalka:

 

Tanja Fajon (S&D)

DT – PE619.098v01-00

Pristojni odbor:

 

LIBE

 

 

         Poročanje odboru o pogajanjih (člen 69f(3))

11. marec 2019 od 19.15 do 19.30

*** Elektronsko glasovanje ***

4. Okrepitev varnosti osebnih dokumentov državljanov Unije in dokumentov za prebivanje, izdanih državljanom Unije in njihovim družinskim članom, ki uresničujejo pravico do prostega gibanja

LIBE/8/12832

***I 2018/0104(COD) COM(2018)0212 – C8-0153/2018

 

Poročevalec:

 

Gérard Deprez (ALDE)

 

Pristojni odbor:

 

LIBE

 

 

Mnenje:

 

AFET –

Sklep: brez mnenja

 

 

TRAN –

Sklep: brez mnenja

 

 

CULT –

Sklep: brez mnenja

 

 

JURI –

Sklep: brez mnenja

 

 

PETI –

Sklep: brez mnenja

 

Stališča v obliki predlogov sprememb:

 

FEMM –

Angelika Mlinar (ALDE)

AD – PE628.429v03-00
AM – PE627.919v01-00

         Glasovanje o začasnem sporazumu, doseženem na medinstitucionalnih pogajanjih

5. Vzpostavitev evropske mreže uradnikov za zvezo za področje priseljevanja (prenovitev)

LIBE/8/13148

***I 2018/0153(COD) COM(2018)0303 – C8-0184/2018

 

Poročevalka:

 

Cécile Kashetu Kyenge (S&D)

 

Pristojni odbor:

 

LIBE

 

 

Mnenje:

 

AFET –

Sklep: brez mnenja

 

 

JURI –

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D)

 

         Glasovanje o začasnem sporazumu, doseženem na medinstitucionalnih pogajanjih

6. Delegirana uredba Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (EU) št. 515/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov v okviru Sklada za notranjo varnost

LIBE/8/15234

 2018/2994(DEA) C(2018)08465

 

Poročevalka:

 

Birgit Sippel (S&D)

RE – PE634.845v01-00

Pristojni odbor:

 

LIBE

 

 

         Sprejetje osnutka predloga resolucije

7. Delegirana uredba Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (EU) št. 516/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Sklada za azil, migracije in vključevanje

LIBE/8/15236

 2018/2996(DEA) C(2018)08466

 

Poročevalka:

 

Birgit Sippel (S&D)

RE – PE636.057v01-00

Pristojni odbor:

 

LIBE

 

 

         Sprejetje
osnutka predloga resolucije

*** Konec elektronskega glasovanja ***

11. marec 2019 od 19.30 do 20.45

8. EASO – Evropski azilni podporni urad

LIBE/8/02530

         Predstavitev kandidatke za novo izvršno direktorico Evropskega azilnega podpornega urada Nine Gregori, ki jo je izbral upravni odbor (v skladu s členom 30 Uredbe o EASO)

11. marec 2019 od 20.45 do 21.15

9. Preprečevanje razširjanja terorističnih spletnih vsebin

LIBE/8/14582

***I 2018/0331(COD) COM(2018)0640 – C8-0405/2018

 

Poročevalec:

 

Daniel Dalton (ECR)

PR – PE633.042v01-00
AM – PE636.147v02-00
AM – PE636.146v02-00
AM – PE636.150v02-00

Pristojni odbor:

 

LIBE*

 

 

Mnenje:

 

ITRE –

Sklep: brez mnenja

 

 

IMCO –

Julia Reda (Verts/ALE)

PA – PE632.028v01-00
AM – PE634.500v01-00

 

CULT* –

Julie Ward (S&D)

PA – PE632.087v01-00
AM – PE634.778v01-00
AM – PE634.733v01-00

         Obravnava predlogov sprememb

11. marec 2019 od 21.15 do 21.45

10. Evropski nalog za predložitev in evropski nalog za zavarovanje elektronskih dokazov v kazenskih zadevah

LIBE/8/12854

***I 2018/0108(COD) COM(2018)0225 – C8-0155/2018

 

Poročevalka:

 

Birgit Sippel (S&D)

DT – PE631.925v02-00
DT – PE634.737v01-00
DT – PE634.850v01-00
DT – PE634.729v01-00
DT – PE634.849v01-00
DT – PE634.730v01-00

Pristojni odbor:

 

LIBE

 

 

Mnenje:

 

IMCO –

Sklep: brez mnenja

 

         Predstavitev delovnega dokumenta „Razmerje do prava tretjih držav“: poročevalka Birgit Sippel (S&D) in Sophie In't Veld (ALDE)

         Predstavitev delovnega dokumenta „Pogoji za izdajo evropskega naloga za zavarovanje dokazov“: poročevalka Birgit Sippel (S&D) in Cornelia Ernst (GUE/NGL)

11. Razno

12. Naslednja seja

         18. marec 2019 od 15.00 do 18.30 (Bruselj)

Zadnja posodobitev: 6. marec 2019Pravno obvestilo