PDF 205kWORD 368k

 

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

 

LIBE(2019)0321_1

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA

Sjednica

četvrtak 21. ožujka 2019., 9:00 – 13:00 i 14:45 – 16:30

Bruxelles

Dvorana: Paul-Henri Spaak (3C050)

21. ožujka 2019., 9:00 – 9:10

1. Zajednička sjednica s Odborom za pravna pitanja (JURI) - članak 55. Poslovnika

Program Pravosuđe
CJ03/8/13979
***I 2018/0208(COD) COM(2018)0384 – C8-0235/2018
Nadležni odbori: JURI, LIBE
Suizvjestitelji: Josef Weidenholzer (S&D, LIBE)
Heidi Hautala (Verts/ALE, JURI)

Glasovanje o privremenom sporazumu nakon međuinstitucijskih pregovora

(vidi zaseban prijedlog dnevnog reda PE637.189)

2. Usvajanje dnevnog reda

3. Priopćenja predsjedatelja

4. Odobrenje zapisnika sa sjednica od:

         7. siječnja 2019. PV – PE634.618v01-00

         19. – 20. studenoga 2018. PV – PE632.065v01-00

         5. studenoga 2018. PV – PE632.970v01-00

         28. lipnja 2018. PV – PE633.008v01-00

         25. – 26. travnja 2018. PV – PE632.095v01-00

         12. travnja 2018. PV – PE622.258v02-00

         9. travnja 2018. PV – PE628.493v01-00

         19. – 20. veljače 2018. PV – PE618.284v01-00

         20. veljače 2018. PV – PE619.382v01-00

         24. – 25. siječnja 2018. PV – PE619.206v01-00

21. ožujka 2019., 9:10 – 9:30

Zajednička rasprava

5. Sklapanje Protokola između Europske unije, Republike Islanda i Kraljevine Norveške uz Sporazum između Europske zajednice i Republike Islanda i Kraljevine Norveške o kriterijima i mehanizmima za utvrđivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil podnesenog u državi članici ili u Islandu ili Norveškoj s obzirom na pristup Eurodacu u svrhu kaznenog progona

LIBE/8/15223

*** 2018/0419(NLE) COM(2018)0826

 

Izvjestitelj:

 

Ignazio Corrao (EFDD)

PR – PE634.716v01-00

Nadležni odbor:

 

LIBE

 

 

 

         Razmatranje nacrta izvješća

6. Sklapanje Protokola uz Sporazum između Europske zajednice i Kraljevine Danske o kriterijima i mehanizmima za utvrđivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil podnesenog u Danskoj ili bilo kojoj drugoj državi članici Europske unije i sustava „Eurodac” za uspoređivanje otisaka prstiju za učinkovitu primjenu Dublinske konvencije proširenjem tog sporazuma na kazneni progon

LIBE/8/15224

*** 2018/0423(NLE) COM(2018)0835

 

Izvjestitelj:

 

Ignazio Corrao (EFDD)

PR – PE634.718v01-00

Nadležni odbor:

 

LIBE

 

 

 

         Razmatranje nacrta izvješća

7. Sklapanje Protokola između Europske unije, Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna uz Sporazum između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o kriterijima i mehanizmima za utvrđivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil podnesenog u državi članici ili u Švicarskoj s obzirom na pristup Eurodacu u svrhu kaznenog progona

LIBE/8/15225

*** 2018/0418(NLE) COM(2018)0828

 

Izvjestitelj:

 

Ignazio Corrao (EFDD)

PR – PE634.714v02-00

Nadležni odbor:

 

LIBE

 

 

 

         Razmatranje nacrta izvješća

21. ožujka 2019., 9:30 – 10:00

*** Elektroničko glasovanje ***

8. Sprečavanje širenja terorističkih sadržaja na internetu

LIBE/8/14582

***I 2018/0331(COD) COM(2018)0640 – C8-0405/2018

 

Izvjestitelj:

 

Daniel Dalton (ECR)

PR – PE633.042v01-00
AM – PE636.147v02-00
AM – PE636.146v02-00
AM – PE636.150v02-00

Nadležni odbor:

 

LIBE*

 

 

Mišljenja:

 

ITRE –

Odluka: nema mišljenja

 

 

IMCO –

Julia Reda (Verts/ALE)

AD – PE632.028v03-00
AM – PE634.500v01-00

 

CULT* –

Julie Ward (S&D)

AD – PE632.087v02-00
AM – PE634.778v01-00
AM – PE634.733v01-00

 

         Usvajanje nacrta izvješća

         Glasovanje o odluci o pokretanju međuinstitucijskih pregovora i sastavu pregovaračkog tima

9. Uspostava programa Prava i vrijednosti

LIBE/8/13473

***I 2018/0207(COD) COM(2018)0383 – C8-0234/2018

 

Izvjestiteljica:

 

Bodil Valero (Verts/ALE)

AM – PE629.631v01-00

Nadležni odbor:

 

LIBE*

 

 

Mišljenja:

 

BUDG –

Jordi Solé (Verts/ALE)

AD – PE625.488v03-00
AM – PE628.543v01-00

 

EMPL –

Jean Lambert (Verts/ALE)

AD – PE627.615v02-00
AM – PE627.707v01-00
AM – PE629.469v01-00

 

ENVI –

Odluka: nema mišljenja

 

 

CULT* –

Sylvie Guillaume (S&D)

AD – PE627.931v03-00
AM – PE629.484v01-00

 

JURI –

Sylvia-Yvonne Kaufmann (S&D)

AD – PE627.900v02-00
AM – PE629.393v01-00

 

AFCO –

Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE)

AD – PE628.563v03-00
AM – PE629.622v01-00

 

FEMM* –

Sirpa Pietikäinen (PPE)

AD – PE627.907v02-00
AM – PE629.417v01-00

 

PETI –

Odluka: nema mišljenja

 

 

         Glasovanje o privremenom sporazumu nakon međuinstitucijskih pregovora

Po mogućnosti

10. Popis trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva u pogledu povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije

LIBE/8/15008

***I 2018/0390(COD) COM(2018)0745 – C8-0483/2018

 

Izvjestitelj:

 

Claude Moraes (S&D)

 

Nadležni odbor:

 

LIBE

 

 

 

         Glasovanje o privremenom sporazumu nakon međuinstitucijskih pregovora (još nije potvrđeno)

*** Kraj elektroničkog glasovanja ***

21. ožujka 2019., 10:00 – 10:45

11. Studija „Dezinformacije i propaganda – utjecaj na funkcioniranje vladavine prava u EU-u i državama članicama”

LIBE/8/15821

         Predstavljanje studije koju je naručio Resorni odjel za građanska prava i ustavna pitanja na zahtjev Odbora LIBE, Judit Bayer, Budapest Business School i N.N. (Centar za studije europskih politika, još nije potvrđeno) 

21. ožujka 2019., 10:45 – 11:50

Zajednička rasprava

12. Službeni posjet Agenciji Europske unije za temeljna prava - Forum o temeljnim pravima, 25. i 26. rujna 2018., Beč

LIBE/8/15221

         Predstavljanje nacrta izvješća o službenom putovanju

13. Razmjena gledišta o fenomenu antisemitizma u Europi

LIBE/8/15822

         Razmjena gledišta s Michaelom O'Flahertyjem, direktorom Agencije za temeljna prava

14. Ažuriranje mišljenja Agencije Europske unije za temeljna prava iz 2016. o temeljnim pravima u žarišnim točkama uspostavljenima u Grčkoj i Italiji, veljača 2019. (mišljenje Agencije za temeljna prava 3/2019 na zahtjev Europskog parlamenta od 22. veljače 2019.)

LIBE/8/15823

         Razmjena gledišta s Michaelom O'Flahertyjem, direktorom Agencije za temeljna prava

21. ožujka 2019., 11:50 – 12:10

15. Višegodišnji financijski okvir (VFO) 2021. - 2027.

LIBE/8/15824

         Izlaganje Claudea Moraesa, predsjednika Kontaktne skupine za Odbor LIBE i VFO, o stanju dokumenata VFO-a koji su u nadležnosti odbora LIBE

21. ožujka 2019., 12:10 – 13:00

16. Savjetodavni forum Frontexa o temeljnim pravima

LIBE/8/12989

         Predstavljanje godišnjeg izvješća za 2018., Marta Ballestero, predsjednica Savjetodavnog foruma Frontexa o temeljnim pravima i voditeljica Ureda za vezu UNHCR-a s Frontexom i Stefan Kessler, predsjednik Savjetodavnog foruma Frontexa o temeljnim pravima i viši službenik za politiku, Isusovačka služba za izbjeglice u Njemačkoj

21. ožujka 2019., 14:45 – 15:00

17. Europska granična i obalna straža

LIBE/8/14600

***I 2018/0330(COD) COM(2018)0631 – C8-0406/2018

 

Izvjestiteljica:

 

Roberta Metsola (PPE)

 

Nadležni odbor:

 

LIBE

 

 

Mišljenja:

 

AFET –

Odluka: nema mišljenja

 

 

BUDG –

Jens Geier (S&D)

AD – PE630.438v02-00
AM – PE630.649v01-00

 

PECH –

Odluka: nema mišljenja

 

 

         Izvještavanje odbora o pregovorima (članak 69.f stavak 3.)

21. ožujka 2019., 15:00 – 15:30

Po mogućnosti

Zajednička rasprava

18. Sklapanje sporazuma o statusu između Europske unije i Republike Srbije o djelovanjima koja provodi Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu u Republici Srbiji

LIBE/8/15173

*** 2018/0409(NLE) COM(2018)0797

 

Izvjestitelj:

 

Péter Niedermüller (S&D)

 

Nadležni odbor:

 

LIBE

 

 

Mišljenja:

 

AFET –

Odluka: nema mišljenja

 

 

         Razmatranje nacrta izvješća

19. Sklapanje Sporazuma o statusu između Europske unije i Crne Gore o djelovanjima koja provodi Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu u Crnoj Gori

LIBE/8/15616

*** 2019/0043(NLE) COM(2019)0090

 

Izvjestitelj:

 

Péter Niedermüller (S&D)

 

Nadležni odbor:

 

LIBE

 

 

Mišljenja:

 

AFET

 

 

 

         Razmatranje nacrta izvješća

20. Sporazum između Europske unije i Bosne i Hercegovine o djelovanjima koja provodi Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu u Bosni i Hercegovini

LIBE/8/15674

*** 2019/0060(NLE) COM(2019)0110

 

Izvjestitelj:

 

Péter Niedermüller (S&D)

 

Nadležni odbor:

 

LIBE

 

 

Mišljenja:

 

AFET

 

 

 

         Razmatranje nacrta izvješća

21. ožujka 2019., 15:30 – 16:30

21. Obrazloženi prijedlog u skladu s člankom 7. stavkom 1. UEU-a u vezi s Mađarskom: trenutačno stanje

LIBE/8/15825

         Izlaganje o napretku u razmatranju obrazloženog prijedloga EP-a u skladu s člankom 71. stavkom 1. Ugovora o EU-u u vezi s Mađarskom, prvi potpredsjednik Frans Timmermans, Europska komisija i Predsjedništvo Vijeća

22. Razno

23. Sljedeće sjednice

         1. travnja 2019., 15:00 – 18:30 (Bruxelles)

         2. travnja 2019., 9:00 – 12:30 (Bruxelles)

Posljednje ažuriranje: 18. ožujka 2019.Pravna napomena