PDF 205kWORD 1182k

 

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

 

LIBE(2019)0401_1

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA

Sjednica

ponedjeljak 1. travnja 2019., 15:45 – 17:30

Bruxelles, Dvorana: Paul-Henri Spaak (1A002)

ponedjeljak 1. travnja 2019., 17:30 – 18:30 (zajednička sjednica)

Bruxelles, Dvorana: Altiero Spinelli (1G-3)

utorak 2. travnja 2019., 9:00 – 13:00

Bruxelles, Dvorana: Paul-Henri Spaak (1A002)

utorak 2. travnja 2019., 14:30 – 17:00

Bruxelles, Dvorana: Paul-Henri Spaak (1A002)

 

1. Usvajanje dnevnog reda

2. Odobrenje zapisnika sa sjednica od:

         20. – 21. lipnja 2018. PV – PE632.106v01-00

         3. rujna 2018. PV – PE627.626v01-00

         1. listopada 2018. PV – PE632.008v01-00

         23. – 24. siječnja 2019. PV – PE636.279v02-00

         7. veljače 2019. PV – PE636.043v01-00

3. Priopćenja predsjedatelja

(uključujući prihvaćanje preporuka koordinatora u skladu s člankom 205. Poslovnika, vidi povratne informacije koordinatora sa sastanka od 21. ožujka 2019.)

NAPOMINJEMO DA SU SVI TERMINI SAMO OKVIRNI I PODLOŽNI PROMJENAMA TIJEKOM SJEDNICE.

1. travnja 2019., 15:45 – 16:30

4. Mreža agencija EU-a za pravosuđe i unutarnje poslove: izvješće o aktivnostima u 2018. i prioritetima za suradnju u 2019.

LIBE/8/15878

         Izlaganje Virginije Langbakk, direktorice Europskog instituta za ravnopravnost spolova (EIGE) i Catherine De Bolle, izvršne direktorice Europola

1. travnja 2019., 16:30 – 17:15

5. Stalni odbor za operativnu suradnju u području unutarnje sigurnosti (COSI)

LIBE/8/06521

         Predstavljanje 6. izvješća Europskom parlamentu i nacionalnim parlamentima u vezi s postupcima Stalnog odbora za operativnu suradnju u području unutarnje sigurnosti (COSI) za razdoblje od srpnja 2017. do prosinca 2018., Victor-Wili Apreutesei, rumunjsko predsjedništvo Vijeća, predsjednik Stalnog odbora za operativnu suradnju u području unutarnje sigurnosti (COSI)

1. travnja 2019., 17:15 – 17:30

Po mogućnosti

*** Elektroničko glasovanje ***

6. Europska granična i obalna straža

LIBE/8/14600

***I 2018/0330(COD) COM(2018)0631 – C8-0406/2018

 

Izvjestiteljica:

 

Roberta Metsola (PPE)

 

Nadležni odbor:

 

LIBE

 

 

Mišljenja:

 

AFET –

Odluka: nema mišljenja

 

 

BUDG –

Jens Geier (S&D)

AD – PE630.438v02-00
AM – PE630.649v01-00

 

PECH –

Odluka: nema mišljenja

 

         Glasovanje o privremenom sporazumu nakon međuinstitucijskih pregovora

*** Kraj elektroničkog glasovanja ***

1. travnja 2019., 17:30 – 18:30

*** Promjena dvorane u BUDG dvoranu ASP - A1G-3 ***

Zajednička rasprava s Odborom za proračune (BUDG) i s Odborom za proračunski nadzor (CONT)

7. Daljnje postupanje u vezi s razrješnicom za 2017. i mjere koje je Frontex poduzeo za rješavanje nedostataka koje je utvrdio Revizorski sud i koje je EP istaknuo

LIBE/8/15880

         Razmjena gledišta s Fabriceom Leggerijem, izvršnim direktorom Frontexa – Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu

2. travnja 2019., 9:00 – 10:00

8. Daljnje postupanje u vezi s Rezolucijom EP-a iz srpnja 2018. o smjernicama za države članice u svrhu sprečavanja kriminalizacije humanitarne pomoći

LIBE/8/15881

         Razmjena gledišta s Komisijom, predstavnikom Frontexa, predstavnikom talijanskog Ministarstva unutarnjih poslova (još nije potvrđeno) i Milenom Zajović, predsjednicom nevladine organizacije „Are vas Syrious?” (AYS), Pomoć izbjeglicama i tražiteljima azila, Hrvatska

2. travnja 2019., 10:00 – 10:45

9. Provjera prikladnosti u području zakonitih migracija - Perspektive u vezi sa zakonitim migracijama u novom mandatu

LIBE/8/15882

         Izlaganje Komisije o izvješću o provjeri prikladnosti pravne migracije

         Predstavljanje izvješća o cijeni nedjelovanja na europskoj razini u području zakonite migracije, dr. Wouter van Ballegooij i Elodie Thirion, Odjel za europsku dodanu vrijednost, Služba Europskog parlamenta za istraživanja, te Lina Voyliūtė, CEPS

2. travnja 2019., 10:45 – 11:15

10. Agencija Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust)

LIBE/8/03842

         Predstavljanje godišnjeg izvješća, Ladislav Hamran, predsjednik Eurojusta

2. travnja 2019., 11:15 – 12:20

11. Strukturirani dijalog s povjerenikom za migracije, unutarnje poslove i građanstvo Dimitrisom Avramopoulosom

LIBE/8/03579

         Razmjena gledišta

2. travnja 2019., 12:20 – 13:00

12. Kampanja „Time for Truth”

LIBE/8/15883

         Razmjena gledišta s glasnogovornikom Ciáranom MacAirtom

2. travnja 2019., 14:30 – 14:45

13. Zajednička sjednica s Odborom za pravna pitanja (JURI) - članak 55. Poslovnika

Program Pravosuđe
CJ03/8/13979
***I 2018/0208(COD) COM(2018)0384 – C8-0235/2018
Nadležni odbori: JURI, LIBE
Suizvjestitelji: Josef Weidenholzer (S&D, LIBE)
Heidi Hautala (Verts/ALE, JURI)

Glasovanje o privremenom sporazumu nakon međuinstitucijskih pregovora

(vidi zaseban prijedlog dnevnog reda)

2. travnja 2019., 14:45 – 15:50

*** Elektroničko glasovanje ***

14. Sprečavanje širenja terorističkih sadržaja na internetu

LIBE/8/14582

***I 2018/0331(COD) COM(2018)0640 – C8-0405/2018

 

Izvjestitelj:

 

Daniel Dalton (ECR)

PR – PE633.042v01-00
AM – PE636.147v02-00
AM – PE636.146v02-00
AM – PE636.150v02-00

Nadležni odbor:

 

LIBE*

 

 

Mišljenja:

 

ITRE –

Odluka: nema mišljenja

 

 

IMCO –

Julia Reda (Verts/ALE)

AD – PE632.028v04-00
AM – PE634.500v01-00

 

CULT* –

Julie Ward (S&D)

AD – PE632.087v02-00
AM – PE634.778v01-00
AM – PE634.733v01-00

         Usvajanje nacrta izvješća

         Glasovanje o odluci o pokretanju međuinstitucijskih pregovora i sastavu pregovaračkog tima

Po mogućnosti

15. Popis trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva u pogledu povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije

LIBE/8/15008

***I 2018/0390(COD) COM(2018)0745 – C8-0483/2018

 

Izvjestitelj:

 

Claude Moraes (S&D)

 

Nadležni odbor:

 

LIBE

 

 

         Glasovanje o privremenom sporazumu nakon međuinstitucijskih pregovora

*** Kraj elektroničkog glasovanja ***

2. travnja 2019., 15:50 – 16:10

Zajednička rasprava

16. Sklapanje Protokola između Europske unije, Republike Islanda i Kraljevine Norveške uz Sporazum između Europske zajednice i Republike Islanda i Kraljevine Norveške o kriterijima i mehanizmima za utvrđivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil podnesenog u državi članici ili u Islandu ili Norveškoj s obzirom na pristup Eurodacu u svrhu kaznenog progona

LIBE/8/15223

*** 2018/0419(NLE) COM(2018)0826

 

Izvjestitelj:

 

Ignazio Corrao (EFDD)

PR – PE634.716v01-00

Nadležni odbor:

 

LIBE

 

 

         Razmatranje nacrta izvješća

17. Sklapanje Protokola uz Sporazum između Europske zajednice i Kraljevine Danske o kriterijima i mehanizmima za utvrđivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil podnesenog u Danskoj ili bilo kojoj drugoj državi članici Europske unije i sustava „Eurodac” za uspoređivanje otisaka prstiju za učinkovitu primjenu Dublinske konvencije proširenjem tog sporazuma na kazneni progon

LIBE/8/15224

*** 2018/0423(NLE) COM(2018)0835

 

Izvjestitelj:

 

Ignazio Corrao (EFDD)

PR – PE634.718v01-00

Nadležni odbor:

 

LIBE

 

 

         Razmatranje nacrta izvješća

18. Sklapanje Protokola između Europske unije, Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna uz Sporazum između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o kriterijima i mehanizmima za utvrđivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil podnesenog u državi članici ili u Švicarskoj s obzirom na pristup Eurodacu u svrhu kaznenog progona

LIBE/8/15225

*** 2018/0418(NLE) COM(2018)0828

 

Izvjestitelj:

 

Ignazio Corrao (EFDD)

PR – PE634.714v02-00

Nadležni odbor:

 

LIBE

 

 

         Razmatranje nacrta izvješća

2. travnja 2019., 16:10 – 16:30

Zajednička rasprava

19. Sklapanje sporazuma o statusu između Europske unije i Republike Srbije o djelovanjima koja provodi Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu u Republici Srbiji

LIBE/8/15173

*** 2018/0409(NLE) COM(2018)0797

 

Izvjestitelj:

 

Péter Niedermüller (S&D)

 

Nadležni odbor:

 

LIBE

 

 

Mišljenja:

 

AFET –

Odluka: nema mišljenja

 

         Razmatranje nacrta izvješća

20. Sklapanje Sporazuma o statusu između Europske unije i Crne Gore o djelovanjima koja provodi Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu u Crnoj Gori

LIBE/8/15616

*** 2019/0043(NLE) COM(2019)0090

 

Izvjestitelj:

 

Péter Niedermüller (S&D)

 

Nadležni odbor:

 

LIBE

 

 

Mišljenja:

 

AFET

 

 

         Razmatranje nacrta izvješća

21. Sporazum između Europske unije i Bosne i Hercegovine o djelovanjima koja provodi Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu u Bosni i Hercegovini

LIBE/8/15674

*** 2019/0060(NLE) COM(2019)0110

 

Izvjestitelj:

 

Péter Niedermüller (S&D)

 

Nadležni odbor:

 

LIBE

 

 

Mišljenja:

 

AFET

 

 

         Razmatranje nacrta izvješća

2. travnja 2019., 16:30 – 17:00

22. Europski nalozi za podnošenje i čuvanje elektroničkih dokaza u kaznenim stvarima

LIBE/8/12854

***I 2018/0108(COD) COM(2018)0225 – C8-0155/2018

 

Izvjestiteljica:

 

Birgit Sippel (S&D)

DT – PE631.925v02-00
DT – PE636.336v01-00
DT – PE634.737v01-00
DT – PE634.850v01-00
DT – PE636.345v01-00
DT – PE634.729v01-00
DT – PE636.335v01-00
DT – PE636.343v01-00
DT – PE636.344v01-00
DT – PE634.849v01-00
DT – PE634.730v01-00
DT – PE636.337v01-00

Nadležni odbor:

 

LIBE

 

 

Mišljenja:

 

IMCO –

Odluka: nema mišljenja

 

         Predstavljanje radnog dokumenta pod nazivom „Zaštita i pravna sredstva (uključujući mjere za zaštitu podataka)” Birgit Sippel, izvjestiteljica (S & D) i Romeo Franz (Verts/ALE)

         Predstavljanje radnog dokumenta pod nazivom „Provedba EPOC(-PR)s” Birgit Sippel, izvjestiteljica (S & D) i Ignazio Corrao (EFDD)

23. Razno

24. Sljedeće sjednice

         8. travnja 2019., 15:00 – 18:30 (Bruxelles)

Posljednje ažuriranje: 28. ožujka 2019.Pravna napomena