PDF 182kWORD 1006k

 

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

 

LIBE(2019)0403_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Сряда, 3 април 2019 г., 8.30–9.00 ч.

Брюксел

Зала: „Йожеф Антал“ (2Q2)

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

МОЛЯ, ИМАЙТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ ВСИЧКИ ЧАСОВИ ИНТЕРВАЛИ СА САМО ОРИЕНТИРОВЪЧНИ И МОГАТ ДА БЪДАТ ПРОМЕНЕНИ В ХОДА НА ЗАСЕДАНИЕТО.

3 април 2019 г., 8.30–9.00 ч.

*** Време за електронно гласуване ***

3. Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване, във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза

LIBE/8/15008

***I 2018/0390(COD) COM(2018)0745 – C8-0483/2018

 

Докладчик:

 

Сергей Станишев (S&D)

 

Водеща:

 

LIBE

 

 

 

         Гласуване относно временното споразумение вследствие на междуинституционални преговори

*** Край на електронното гласуване ***

4. Разни въпроси

5. Следващи заседания

         8 април 2019 г., 15.00–18.30 ч. (Брюксел)

Последно осъвременяване: 4 април 2019 г.Правна информация