PDF 177kWORD 264k

 

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

 

LIBE(2019)0403_1

FORSLAG TIL DAGSORDEN

Møde

Onsdag den 3. april 2019 kl. 8.30-9.00

Bruxelles

Mødelokale: József Antall (2Q2)

1. Vedtagelse af dagsorden

2. Meddelelser fra formanden

BEMÆRK, AT ALLE TIDSINTERVALLER KUN ER VEJLEDENDE OG KAN ÆNDRES UNDER MØDET

Den 3. april 2019 kl. 8.30-9.00

*** Elektronisk afstemning ***

3. Listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav, for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen

LIBE/8/15008

***I 2018/0390(COD) COM(2018)0745 – C8-0483/2018

 

Ordfører:

 

Sergei Stanishev (S&D)

 

Kor.udv.:

 

LIBE

 

 

 

         Afstemning om den foreløbige aftale, der er et resultat af de interinstitutionelle forhandlinger

*** Elektronisk afstemning afsluttet ***

4. Diverse sager

5. Næste møder

         den 8. april 2019 kl. 15.00-18.30 (Bruxelles)

Seneste opdatering: 3. april 2019Juridisk meddelelse