PDF 182kWORD 264k

 

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

 

LIBE(2019)0403_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2019 m. balandžio 3 d., trečiadienis, 8.30–9.00 val.

Briuselis

Salė: József Antall (2Q2)

1. Darbotvarkės tvirtinimas

2. Pirmininko pranešimai

PRAŠOM ATKREIPTI DĖMESĮ Į TAI, KAD NURODYTAS LAIKAS YRA TIK ORIENTACINIO POBŪDŽIO IR POSĖDŽIO METU GALI BŪTI KEIČIAMAS.

2019 m. balandžio 3 d. 8.30–9.00 val.

*** Elektroninis balsavimas ***

3. Trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašai, Jungtinei Karalystei išstojant iš Sąjungos

LIBE/8/15008

***I 2018/0390(COD) COM(2018)0745 – C8-0483/2018

 

Pranešėjas:

 

Sergei Stanishev (S&D)

 

Atsakingas komitetas:

 

LIBE

 

 

 

         Balsavimas dėl preliminaraus susitarimo, pasiekto per tarpinstitucines derybas

*** Elektroninio balsavimo pabaiga ***

4. Kiti klausimai

5. Kiti posėdžiai

         2019 m. balandžio 8 d. 15.00–18.30 val. (Briuselis)

Atnaujinta: 2019 m. balandžio 3 d.Teisinis pranešimas