PDF 189kWORD 264k

 

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

 

LIBE(2019)0403_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Środa 3 kwietnia 2019 r., w godz. 8.30 – 9.00

Bruksela

Sala: József Antall (2Q2)

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Komunikaty przewodniczącego

UWAGA! PODANE GODZINY MAJĄ JEDYNIE CHARAKTER ORIENTACYJNY I MOGĄ ULEC ZMIANIE W TRAKCIE POSIEDZENIA.

3 kwietnia 2019 r., w godz. 8.30 – 9.00

*** Głosowanie elektroniczne ***

3. Państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu, w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii

LIBE/8/15008

***I 2018/0390(COD) COM(2018)0745 – C8-0483/2018

 

Sprawozdawca:

 

Sergei Stanishev (S&D)

 

Przedm. właśc.:

 

LIBE

 

 

 

         Głosowanie nad porozumieniem wstępnym wynikającym z negocjacji międzyinstytucjonalnych

*** Koniec głosowania elektronicznego ***

4. Sprawy różne

5. Następne posiedzenia

         8 kwietnia 2019 r., w godz. 15.00 – 18.30 (Bruksela)

Ostatnia aktualizacja: 8 kwietnia 2019Informacja prawna