PDF 176kWORD 264k

 

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

 

LIBE(2019)0403_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Onsdagen den 3 april 2019 kl. 8.30–9.00

Bryssel

Lokal: József Antall (2Q2)

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Meddelanden från ordföranden

OBSERVERA ATT SAMTLIGA TIDSANGIVELSER ÄR PRELIMINÄRA OCH KAN ÄNDRAS UNDER SAMMANTRÄDET

3 april 2019 kl. 8.30–9.00

*** Elektronisk omröstning ***

3. Förteckning över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav, vad gäller Förenade kungarikets utträde ur unionen

LIBE/8/15008

***I 2018/0390(COD) COM(2018)0745 – C8-0483/2018

 

Föredragande:

 

Sergei Stanishev (S&D)

 

Ansv. utsk.:

 

LIBE

 

 

 

         Omröstning om preliminär överenskommelse från interinstitutionella förhandlingar

*** Den elektroniska omröstningen avslutas ***

4. Övriga frågor

5. Kommande sammanträden

         8 april 2019 kl. 15.00–18.30 (Bryssel)

Senaste uppdatering: 3 april 2019Rättsligt meddelande