PDF 195kWORD 303k

 

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

 

LIBE(2019)0408_2

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Pondělí 8. dubna 2019, 15:00–18:00

Brusel

Místnost: Paul-Henri Spaak (3C050)

1. Přijetí pořadu jednání

2. Schválení zápisů ze schůzí:

         6. září 2018 PV – PE632.158v01-00

         26.–27. března 2018 PV – PE632.159v01-00

         18. října 2018 PV – PE636.036v01-00

         29. ledna 2019 PV – PE634.706v01-00

         6. září 2018 PV – PE632.158v01-00

         26. dubna 2018 PV – PE626.721v01-00

         27. února 2018 PV – PE620.923v01-00

         20. února 2018 PV – PE619.382v01-00

3. Sdělení předsedy

VEZMĚTE PROSÍM NA VĚDOMÍ, ŽE HARMONOGRAM JE POUZE ORIENTAČNÍ A MŮŽE SE V PRŮBĚHU SCHŮZE ZMĚNIT.

8. dubna 2019, 15:00–15:45

4. Informace o současných jednáních s Egyptem, Izraelem, Alžírskem, Jordánskem, Libanonem, Marokem, Tuniskem a Tureckem o mezinárodních dohodách o výměně osobních údajů s Europolem

LIBE/8/15920

         vystoupení Komise

8. dubna 2019, 15:45–16:30

5. Prodloužení mandátu operace EU NAVFOR MED Sophia do 30. září 2019

LIBE/8/15921

         výměna názorů s Evropskou službou pro vnější činnost (ESVČ) a předsednictvím Rady

8. dubna 2019, 16:30–17:30

*** Elektronické hlasování ***

6. Návrh prováděcího rozhodnutí Rady kterým se schvaluje uzavření Dohody o justiční spolupráci v trestních věcech mezi Eurojustem a Dánským královstvím ze strany Eurojustu

LIBE/8/15927

* 2019/0805(CNS) 07770/2019 – C8-0152/2019

 

Zpravodaj:

 

Claude Moraes (S&D)

 

Příslušný výbor:

 

LIBE

 

 

Stanoviska:

 

JURI

 

 

 

         přijetí návrhu doporučení (souhlas)

7. Uzavření Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a z Evropského společenství pro atomovou energii

LIBE/8/15611

*** 2018/0427(NLE) 21105/1/2018 – C8-0031/2019

 

Příslušný výbor:

 

AFCO –

Guy Verhofstadt (ALDE)

 

 

         přijetí návrhu stanoviska ve formě dopisu

8. Prevence šíření teroristického obsahu online

LIBE/8/14582

***I 2018/0331(COD) COM(2018)0640 – C8-0405/2018

 

Zpravodaj:

 

Daniel Dalton (ECR)

PR – PE633.042v01-00
AM – PE636.147v02-00
AM – PE636.146v02-00
AM – PE636.150v02-00

Příslušný výbor:

 

LIBE*

 

 

Stanoviska:

 

ITRE –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

IMCO –

Julia Reda (Verts/ALE)

AD – PE632.028v04-00
AM – PE634.500v01-00

 

CULT* –

Julie Ward (S&D)

AD – PE632.087v02-00
AM – PE634.778v01-00
AM – PE634.733v01-00

 

         přijetí návrhu zprávy

9. Společné normy a postupy v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (přepracované znění)

LIBE/8/14604

***I 2018/0329(COD) COM(2018)0634 – C8-0407/2018

 

Zpravodajka:

 

Judith Sargentini (Verts/ALE)

PR – PE632.950v01-00
AM – PE634.774v01-00
AM – PE634.773v01-00

Příslušný výbor:

 

LIBE

 

 

Stanoviska:

 

AFET –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

DEVE –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

JURI

 

CM – PE632.978v01-00

 

         přijetí návrhu zprávy

         hlasování o rozhodnutí zahájit interinstitucionální jednání a o složení jednacího týmu

*** Konec elektronického hlasování ***

8. dubna 2019, 17:30–17:45

10. Otázka k písemnému zodpovězení (E-005898/2018) Komisi ze dne 22. listopadu 2018 o španělských právních předpisech o ochraně údajů umožňujících politickým stranám zpracovávat osobní údaje občanů bez jejich souhlasu (Sophie in 't Veld (ALDE))

LIBE/8/15919

         výměna názorů podle čl. 130 odst. 4 jednacího řádu

11. Různé

12. Příští schůze

         11. dubna 2019, 9:00–12:30 a 15:00–18:30 (Brusel)

Poslední aktualizace: 5. dubna 2019Právní upozornění