PDF 186kWORD 302k

 

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

 

LIBE(2019)0408_2

FORSLAG TIL DAGSORDEN

Møde

Mandag den 8. april 2019 kl. 15.00-18.00

Bruxelles

Mødelokale: Paul-Henri Spaak (3C050)

1. Vedtagelse af dagsorden

2. Godkendelse af protokollerne fra møderne

         6. september 2018 PV – PE632.158v01-00

         26.-27. marts 2018 PV – PE632.159v01-00

         18. oktober 2018 PV – PE636.036v01-00

         29. januar 2019 PV – PE634.706v01-00

         6. september 2018 PV – PE632.158v01-00

         26. april 2018 PV – PE626.721v01-00

         27. februar 2018 PV – PE620.923v01-00

         20. februar 2018 PV – PE619.382v01-00

3. Meddelelser fra formanden

BEMÆRK, AT ALLE TIDSINTERVALLER KUN ER VEJLEDENDE OG KAN ÆNDRES UNDER MØDET

Den 8. april 2019 kl. 15.00-15.45

4. Redegørelse om de igangværende forhandlinger med Egypten, Israel, Algeriet, Jordan, Libanon, Marokko, Tunesien og Tyrkiet om internationale aftaler om udveksling af personoplysninger med Europol

LIBE/8/15920

         Redegørelse ved Kommissionen

Den 8. april 2019 kl. 15.45-16.30

5. EUNAVFOR MED operation SOPHIAs mandat forlænget indtil den 30. september 2019

LIBE/8/15921

         Drøftelse med Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og Rådets formandskab

Den 8. april 2019 kl. 16.30-17.30

*** Elektronisk afstemning ***

6. Forslag til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse af Eurojusts indgåelse af aftalen om retligt samarbejde i straffesager mellem Eurojust og Kongeriget Danmark

LIBE/8/15927

* 2019/0805(CNS) 07770/2019 – C8-0152/2019

 

Ordfører:

 

Claude Moraes (S&D)

 

Kor.udv.:

 

LIBE

 

 

Udtalelser:

 

JURI

 

 

 

         Vedtagelse af udkast til henstilling (godkendelse)

7. Indgåelse af aftalen om Det Forenede Kongeriges og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab

LIBE/8/15611

*** 2018/0427(NLE) 21105/1/2018 – C8-0031/2019

 

Kor.udv.:

 

AFCO –

Guy Verhofstadt (ALDE)

 

 

         Vedtagelse af udkast til udtalelse i form af en skrivelse

8. Forebyggelse af udbredelsen af terrorrelateret onlineindhold

LIBE/8/14582

***I 2018/0331(COD) COM(2018)0640 – C8-0405/2018

 

Ordfører:

 

Daniel Dalton (ECR)

PR – PE633.042v01-00
AM – PE636.147v02-00
AM – PE636.146v02-00
AM – PE636.150v02-00

Kor.udv.:

 

LIBE*

 

 

Udtalelser:

 

ITRE –

Afgørelse: ingen udtalelse

 

 

IMCO –

Julia Reda (Verts/ALE)

AD – PE632.028v04-00
AM – PE634.500v01-00

 

CULT* –

Julie Ward (S&D)

AD – PE632.087v02-00
AM – PE634.778v01-00
AM – PE634.733v01-00

 

         Vedtagelse af udkast til betænkning

9. Fælles standarder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (omarbejdning)

LIBE/8/14604

***I 2018/0329(COD) COM(2018)0634 – C8-0407/2018

 

Ordfører:

 

Judith Sargentini (Verts/ALE)

PR – PE632.950v01-00
AM – PE634.774v01-00
AM – PE634.773v01-00

Kor.udv.:

 

LIBE

 

 

Udtalelser:

 

AFET –

Afgørelse: ingen udtalelse

 

 

DEVE –

Afgørelse: ingen udtalelse

 

 

JURI

 

CM – PE632.978v01-00

 

         Vedtagelse af udkast til betænkning

         Afstemning om afgørelsen om at indlede interinstitutionelle forhandlinger og om sammensætningen af forhandlingsdelegationen

*** Elektronisk afstemning afsluttet ***

Den 8. april 2019 kl. 17.30-17.45

10. Forespørgsel til skriftlig besvarelse (E-005898/2018) til Kommissionen af 22. november 2018 om den spanske databeskyttelseslov, der tillader politiske partier at behandle borgernes personoplysninger uden samtykke (af Sophie in’t Veld (ALDE))

LIBE/8/15919

         Drøftelse, jf. forretningsordenens artikel 130, stk. 4

11. Diverse sager

12. Næste møder

         den 11. april 2019 kl. 9.00-12.30 og 15.00-18.30 (Bruxelles)

Seneste opdatering: 4. april 2019Juridisk meddelelse