PDF 178kWORD 302k

 

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

 

LIBE(2019)0408_2

ESITYSLISTALUONNOS

Kokous

Maanantai 8. huhtikuuta 2019 klo 15.00–18.00

Bryssel

Kokoushuone: Paul-Henri Spaak (3C050)

1. Esityslistan hyväksyminen

2. Kokouspöytäkirjojen hyväksyminen

         6. syyskuuta 2018 PV – PE632.158v01-00

         26.–27. maaliskuuta 2018 PV – PE632.159v01-00

         18. lokakuuta 2018 PV – PE636.036v01-00

         29. tammikuuta 2019 PV – PE634.706v01-00

         6. syyskuuta 2018 PV – PE632.158v01-00

         26. huhtikuuta 2018 PV – PE626.721v01-00

         27. helmikuuta 2018 PV – PE620.923v01-00

         20. helmikuuta 2018 PV – PE619.382v01-00

3. Puheenjohtajan ilmoitukset

HUOMATKAA, ETTÄ KAIKKI AJAT OVAT VAIN SUUNTAA-ANTAVIA JA VOIVAT MUUTTUA KOKOUKSEN KULUESSA.

8. huhtikuuta 2019 klo 15.00–15.45

4. Katsaus käynnissä oleviin neuvotteluihin Egyptin, Israelin, Algerian, Jordanian, Libanonin, Marokon, Tunisian ja Turkin kanssa Europolin kanssa toteutettavaa henkilötietojen vaihtoa koskevista kansainvälisistä sopimuksista

LIBE/8/15920

         Komission puheenvuoro

8. huhtikuuta 2019 klo 15.45–16.30

5. EUNAVFOR MED SOPHIA -operaation toimeksiannon jatkaminen 30. syyskuuta 2019 saakka

LIBE/8/15921

         Keskustelu Euroopan ulkosuhdehallinnon ja neuvoston puheenjohtajavaltion kanssa

8. huhtikuuta 2019 klo 16.30–17.30

*** Koneäänestys ***

6. Ehdotus neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi hyväksynnän antamisesta sille, että Eurojust tekee Eurojustin ja Tanskan kuningaskunnan välistä rikosoikeudellista yhteistyötä koskevan sopimuksen

LIBE/8/15927

* 2019/0805(CNS) 07770/2019 – C8-0152/2019

 

Esittelijä:

 

Claude Moraes (S&D)

 

Vastaava:

 

LIBE

 

 

Lausunto:

 

JURI

 

 

 

         Suositusluonnoksen hyväksyminen (hyväksyntä)

7. Sopimuksen tekeminen Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä

LIBE/8/15611

*** 2018/0427(NLE) 21105/1/2018 – C8-0031/2019

 

Vastaava:

 

AFCO –

Guy Verhofstadt (ALDE)

 

 

         Kirjeen muodossa annetun lausuntoluonnoksen hyväksyminen

8. Verkossa tapahtuvan terroristisen sisällön levittämisen estäminen

LIBE/8/14582

***I 2018/0331(COD) COM(2018)0640 – C8-0405/2018

 

Esittelijä:

 

Daniel Dalton (ECR)

PR – PE633.042v01-00
AM – PE636.147v02-00
AM – PE636.146v02-00
AM – PE636.150v02-00

Vastaava:

 

LIBE*

 

 

Lausunto:

 

ITRE –

Päätös: ei lausuntoa

 

 

IMCO –

Julia Reda (Verts/ALE)

AD – PE632.028v04-00
AM – PE634.500v01-00

 

CULT* –

Julie Ward (S&D)

AD – PE632.087v02-00
AM – PE634.778v01-00
AM – PE634.733v01-00

 

         Mietintöluonnoksen hyväksyminen

9. Jäsenvaltioissa sovellettavat yhteiset vaatimukset ja menettelyt laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi (uudelleenlaadittu teksti)

LIBE/8/14604

***I 2018/0329(COD) COM(2018)0634 – C8-0407/2018

 

Esittelijä:

 

Judith Sargentini (Verts/ALE)

PR – PE632.950v01-00
AM – PE634.774v01-00
AM – PE634.773v01-00

Vastaava:

 

LIBE

 

 

Lausunto:

 

AFET –

Päätös: ei lausuntoa

 

 

DEVE –

Päätös: ei lausuntoa

 

 

JURI

 

CM – PE632.978v01-00

 

         Mietintöluonnoksen hyväksyminen

         Äänestys toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta ja neuvotteluryhmän kokoonpanosta

*** Koneäänestys päättyy ***

8. huhtikuuta 2019 klo 17.30–17.45

10. Kirjallisesti vastattava kysymys (E-005898/2018) komissiolle 22. marraskuuta 2018: Espanjan tietosuojalainsäädäntö, jonka mukaisesti poliittiset puolueet voivat käsitellä kansalaisten henkilötietoja heidän suostumustaan pyytämättä (Sophie in 't Veld (ALDE))

LIBE/8/15919

         Keskustelu työjärjestyksen 130 artiklan 4 kohdan mukaisesti

11. Muut asiat

12. Seuraavat kokoukset

         11. huhtikuuta 2019 klo 9.00–12.30 ja 15.00–18.30 (Bryssel)

Päivitetty viimeksi: 4. huhtikuuta 2019Oikeudellinen huomautus