PDF 186kWORD 1048k

 

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

 

LIBE(2019)0408_2

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA

Sjednica

ponedjeljak 8. travnja 2019., 15:00 – 18:00

Bruxelles

Dvorana: Paul-Henri Spaak (3C050)

1. Usvajanje dnevnog reda

2. Odobrenje zapisnika sa sjednica od:

         6. rujna 2018. PV – PE632.158v01-00

         26. – 27. ožujka 2018. PV – PE632.159v01-00

         18. listopada 2018. PV – PE636.036v01-00

         29. siječnja 2019. PV – PE634.706v01-00

         6. rujna 2018. PV – PE632.158v01-00

         26. travnja 2018. PV – PE626.721v01-00

         27. veljače 2018. PV – PE620.923v01-00

         20. veljače 2018. PV – PE619.382v01-00

3. Priopćenja predsjedatelja

NAPOMINJEMO DA SU SVI TERMINI SAMO OKVIRNI I PODLOŽNI PROMJENAMA TIJEKOM SJEDNICE.

8. travnja 2019., 15:00 – 15:45

4. Izvješće o trenutnim pregovorima s Egiptom, Izraelom, Alžirom, Jordanom, Libanonom, Marokom, Tunisom i Turskom u pogledu međunarodnih sporazuma o razmjeni osobnih podataka s Europolom

LIBE/8/15920

         Izlaganje Komisije

8. travnja 2019., 15:45 – 16:30

5. Produljenje mandata operacije EUNAVFOR MED Sophia do 30. rujna 2019.

LIBE/8/15921

         Razmjena gledišta s Europskom službom za vanjsko djelovanje i predsjedništvom Vijeća

8. travnja 2019., 16:30 – 17:30

*** Elektroničko glasovanje ***

6. Prijedlog provedbene odluke Vijeća o odobrenju sklapanja, od strane Eurojusta, Sporazuma o suradnji u kaznenom pravosuđu između Eurojusta i Kraljevine Danske

LIBE/8/15927

* 2019/0805(CNS) 07770/2019 – C8-0152/2019

 

Izvjestitelj:

 

Claude Moraes (S&D)

 

Nadležni odbor:

 

LIBE

 

 

Mišljenja:

 

JURI

 

 

         Usvajanje nacrta preporuke (suglasnost)

7. Sklapanje Sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju

LIBE/8/15611

*** 2018/0427(NLE) 21105/1/2018 – C8-0031/2019

 

Nadležni odbor:

 

AFCO –

Guy Verhofstadt (ALDE)

 

         Usvajanje nacrta mišljenja u obliku pisma

8. Sprečavanje širenja terorističkih sadržaja na internetu

LIBE/8/14582

***I 2018/0331(COD) COM(2018)0640 – C8-0405/2018

 

Izvjestitelj:

 

Daniel Dalton (ECR)

PR – PE633.042v01-00
AM – PE636.147v02-00
AM – PE636.146v02-00
AM – PE636.150v02-00

Nadležni odbor:

 

LIBE*

 

 

Mišljenja:

 

ITRE –

Odluka: nema mišljenja

 

 

IMCO –

Julia Reda (Verts/ALE)

AD – PE632.028v04-00
AM – PE634.500v01-00

 

CULT* –

Julie Ward (S&D)

AD – PE632.087v02-00
AM – PE634.778v01-00
AM – PE634.733v01-00

         Usvajanje nacrta izvješća

9. Zajednički standardi i postupci država članica za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom (preinaka)

LIBE/8/14604

***I 2018/0329(COD) COM(2018)0634 – C8-0407/2018

 

Izvjestiteljica:

 

Judith Sargentini (Verts/ALE)

PR – PE632.950v01-00
AM – PE634.774v01-00
AM – PE634.773v01-00

Nadležni odbor:

 

LIBE

 

 

Mišljenja:

 

AFET –

Odluka: nema mišljenja

 

 

DEVE –

Odluka: nema mišljenja

 

 

JURI

 

CM – PE632.978v01-00

         Usvajanje nacrta izvješća

         Glasovanje o odluci o pokretanju međuinstitucijskih pregovora i o sastavu pregovaračkog tima

*** Kraj elektroničkog glasovanja ***

8. travnja 2019., 17:30 – 17:45

10. Pitanje za pisani odgovor (E-005898/2018) upućeno Komisiji od 22. studenog 2018. o španjolskom zakonu o zaštiti podataka koji omogućuje političkim strankama da bez pristanka obrađuju osobne podatke građana (podnijela Sophie in 't Veld (ALDE))

LIBE/8/15919

         Razmjena gledišta u skladu s člankom 130. stavkom 4. Poslovnika

11. Razno

12. Sljedeće sjednice

         11. travnja 2019., 9:00 – 12:30 i 15:00 – 18:30 (Bruxelles)

Posljednje ažuriranje: 5. travnja 2019.Pravna napomena