PDF 191kWORD 303k

 

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

 

LIBE(2019)0408_2

NAPIRENDTERVEZET

Ülés

2019. április 8., hétfő, 15.00–18.00

Brüsszel

Terem: Paul-Henri Spaak (3C050)

1. A napirend elfogadása

2. A következő ülés(ek) jegyzőkönyvének elfogadása:

         2018. szeptember 6. PV – PE632.158v01-00

         2018. március 26–27. PV – PE632.159v01-00

         2018. október 18. PV – PE636.036v01-00

         2019. január 29. PV – PE634.706v01-00

         2018. szeptember 6. PV – PE632.158v01-00

         2018. április 26. PV – PE626.721v01-00

         2018. február 27. PV – PE620.923v01-00

         2018. február 20. PV – PE619.382v01-00

3. Az elnök közleményei

KÉRJÜK, VEGYE FIGYELEMBE, HOGY AZ IDŐPONTOK CSAK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK, ÉS AZ ÜLÉS SORÁN VÁLTOZHATNAK!

2019. április 8., 15.00–15.45

4. Beszámoló a személyes adatoknak az Europollal való cseréjéről szóló nemzetközi megállapodásokkal kapcsolatosan az Egyiptommal, Izraellel, Algériával, Libanonnal, Marokkóval, Tunéziával és Törökországgal folytatott jelenlegi tárgyalásokról

LIBE/8/15920

         A Bizottság tájékoztatója

2019. április 8., 15.45–16.30

5. EUNAVFOR MED Sophia művelet: a megbízatás meghosszabbítása 2019. szeptember 30-ig

LIBE/8/15921

         Eszmecsere az Európai Külügyi Szolgálattal és a Tanács elnökségével

2019. április 8., 16.30–17.30

*** Elektronikus szavazás ***

6. Javaslat az Eurojust és a Dán Királyság közötti büntető igazságszolgáltatási együttműködési megállapodás Eurojust általi megkötésének jóváhagyásáról szóló tanácsi végrehajtási határozatra

LIBE/8/15927

* 2019/0805(CNS) 07770/2019 – C8-0152/2019

 

Előadó:

 

Claude Moraes (S&D)

 

Illetékes:

 

LIBE

 

 

Vélemény:

 

JURI

 

 

 

         Ajánlástervezet elfogadása (egyetértés)

7. A Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből való kilépéséről szóló megállapodás megkötése

LIBE/8/15611

*** 2018/0427(NLE) 21105/1/2018 – C8-0031/2019

 

Illetékes:

 

AFCO –

Guy Verhofstadt (ALDE)

 

 

         Levél formájában megfogalmazott véleménytervezet elfogadása

8. Az online terrorista tartalom terjesztésének megelőzése

LIBE/8/14582

***I 2018/0331(COD) COM(2018)0640 – C8-0405/2018

 

Előadó:

 

Daniel Dalton (ECR)

PR – PE633.042v01-00
AM – PE636.147v02-00
AM – PE636.146v02-00
AM – PE636.150v02-00

Illetékes:

 

LIBE*

 

 

Vélemény:

 

ITRE –

Határozat: nincs vélemény

 

 

IMCO –

Julia Reda (Verts/ALE)

AD – PE632.028v04-00
AM – PE634.500v01-00

 

CULT* –

Julie Ward (S&D)

AD – PE632.087v02-00
AM – PE634.778v01-00
AM – PE634.733v01-00

 

         Jelentéstervezet elfogadása

9. A harmadik országok jogellenesen tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normák és eljárások (átdolgozás)

LIBE/8/14604

***I 2018/0329(COD) COM(2018)0634 – C8-0407/2018

 

Előadó:

 

Judith Sargentini (Verts/ALE)

PR – PE632.950v01-00
AM – PE634.774v01-00
AM – PE634.773v01-00

Illetékes:

 

LIBE

 

 

Vélemény:

 

AFET –

Határozat: nincs vélemény

 

 

DEVE –

Határozat: nincs vélemény

 

 

JURI

 

CM – PE632.978v01-00

 

         Jelentéstervezet elfogadása

         Szavazás az intézményközi tárgyalásokon való részvételről és a tárgyalócsoport összetételéről

*** Elektronikus szavazás vége ***

2019. április 8., 17.30–17.45

10. E-005898/2018. számú írásbeli választ igénylő kérdés a Bizottsághoz (2018. november 22.): Spanyol adatvédelmi törvény, amely lehetővé teszi a politikai pártok számára, hogy a polgárok személyes adatait hozzájárulásuk nélkül kezeljék (Sophie in 't Veld (ALDE)

LIBE/8/15919

         Eszmecsere az eljárási szabályzat 130. cikkének (4) bekezdése alapján

11. Egyéb kérdések

12. Következő ülés(ek)

         2019. április 11., 9.00–12.30 és 15.00–18.30 (Brüsszel)

Utolsó frissítés: 2019. április 5.Jogi nyilatkozat