PDF 197kWORD 302k

 

Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

 

LIBE(2019)0408_2

ABBOZZ TA' AĠENDA

Laqgħa

It-Tnejn 8 ta' April 2019, 15.00 – 18.00

Brussell

Sala: Paul-Henri Spaak (3C050)

1. Adozzjoni tal-aġenda

2. Approvazzjoni tal-minuti tal-laqgħat

         is-6 ta' Settembru 2018 PV – PE632.158v01-00

         is-26 u s-27 ta' Marzu 2018 PV – PE632.159v01-00

         it-18 ta' Ottubru 2018 PV – PE636.036v01-00

         id-29 ta' Jannar 2019 PV – PE634.706v01-00

         is-6 ta' Settembru 2018 PV – PE632.158v01-00

         is-26 ta' April 2018 PV – PE626.721v01-00

         is-27 ta' Frar 2018 PV – PE620.923v01-00

         l-20 ta' Frar 2018 PV – PE619.382v01-00

3. Avviżi tal-president

IL-ĦINIJIET SKEDATI HUMA INDIKATTIVI BISS U JISTGĦU JINBIDLU MATUL IL-LAQGĦA.

It-8 ta' April 2019, 15.00 – 15.45

4. Debriefing dwar in-negozjati kurrenti mal-Eġittu, mal-Iżrael, mal-Alġerija, mal-Ġordan, mal-Libanu, mal-Marokk, mat-Tuneżija u mat-Turkija li jikkonċernaw il-ftehimiet internazzjonali dwar l-iskambju ta' data personali mal-Europol

LIBE/8/15920

         Preżentazzjoni tal-Kummissjoni

It-8 ta' April 2019, 15.45 – 16.30

5. Proroga tal-mandat tal-Operazzjoni Sophia tal-EUNAVFOR MED sat-30 ta' Settembru 2019

LIBE/8/15921

         Skambju ta' fehmiet mas-Servizz Ewropew gall-Azzjoni Esterna u l-Presidenza tal-Kunsill

It-8 ta' April 2019, 16.30 – 17.30

*** Ħin għall-votazzjoni elettronika ***

6. Proposta għal deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill li tapprova l-konklużjoni mill-Eurojust tal-Ftehim dwar il-kooperazzjoni fil-ġustizzja kriminali bejn il-Eurojust u r-Renju tad-Danimarka

LIBE/8/15927

* 2019/0805(CNS) 07770/2019 – C8-0152/2019

 

Rapporteur:

 

Claude Moraes (S&D)

 

Responsabbli:

 

LIBE

 

 

Opinjonijiet:

 

JURI

 

 

 

         Adozzjoni tal-abbozz ta' rakkomandazzjoni (approvazzjoni)

7. Konklużjoni tal-Ftehim dwar il-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u tal-Irlanda ta' Fuq mill-Unjoni Ewropea u mill-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika

LIBE/8/15611

*** 2018/0427(NLE) 21105/1/2018 – C8-0031/2019

 

Responsabbli:

 

AFCO –

Guy Verhofstadt (ALDE)

 

 

         Adozzjoni tal-abbozz ta' opinjoni f'forma ta' ittra

8. Il-prevenzjoni tad-disseminazzjoni ta' kontenut terroristiku online

LIBE/8/14582

***I 2018/0331(COD) COM(2018)0640 – C8-0405/2018

 

Rapporteur:

 

Daniel Dalton (ECR)

PR – PE633.042v01-00
AM – PE636.147v02-00
AM – PE636.146v02-00
AM – PE636.150v02-00

Responsabbli:

 

LIBE*

 

 

Opinjonijiet:

 

ITRE –

Deċiżjoni: l-ebda opinjoni

 

 

IMCO –

Julia Reda (Verts/ALE)

AD – PE632.028v04-00
AM – PE634.500v01-00

 

CULT* –

Julie Ward (S&D)

AD – PE632.087v02-00
AM – PE634.778v01-00
AM – PE634.733v01-00

 

         Adozzjoni tal-abbozz ta' rapport

9. Standards u proċeduri komuni fl-Istati Membri għar-ritorn ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi li jkunu qegħdin fil-pajjiż illegalment (riformulazzjoni)

LIBE/8/14604

***I 2018/0329(COD) COM(2018)0634 – C8-0407/2018

 

Rapporteur:

 

Judith Sargentini (Verts/ALE)

PR – PE632.950v01-00
AM – PE634.774v01-00
AM – PE634.773v01-00

Responsabbli:

 

LIBE

 

 

Opinjonijiet:

 

AFET –

Deċiżjoni: l-ebda opinjoni

 

 

DEVE –

Deċiżjoni: l-ebda opinjoni

 

 

JURI

 

CM – PE632.978v01-00

 

         Adozzjoni tal-abbozz ta' rapport

         Votazzjoni dwar id-deċiżjoni biex jinbdew negozjati interistituzzjonali u dwar l-għamla tat-tim ta' negozjaturi

*** Għeluq tal-votazzjoni elettronika ***

It-8 ta' April 2019, 17.30 – 17.45

10. Mistoqsija għal tweġiba bil-miktub (E-005898/2018) lill-Kummissjoni tat-22 ta' Novembru 2018 dwar il-liġi Spanjola dwar il-protezzjoni tad-data li tippermetti lill-partiti politiċi jipproċessaw id-data personali taċ-ċittadini mingħajr kunsens (imressqa minn Sophie in 't Veld (ALDE))

LIBE/8/15919

         Skambju ta' fehmiet skont l-Artikolu 130(4) tar-Regoli ta' Proċedura

11. Kwistjonijiet varji

12. Laqgħat li jmiss

         il-11 ta' April 2019, 9.00 – 12.30 u 15.00 – 18.30 (Brussell)

Aġġornata l-aħħar: 4 ta' April 2019Avviż legali