PDF 186kWORD 302k

 

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

 

LIBE(2019)0408_2

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Maandag 8 april 2019, 15.00 - 18.00 uur

Brussel

Zaal: Paul-Henri Spaak (3C050)

1. Aanneming van de agenda

2. Goedkeuring van notulen van vergaderingen

         6 september 2018 PV – PE632.158v01-00

         26-27 maart 2018 PV – PE632.159v01-00

         18 oktober 2018 PV – PE636.036v01-00

         29 januari 2019 PV – PE634.706v01-00

         6 september 2018 PV – PE632.158v01-00

         26 april 2018 PV – PE626.721v01-00

         27 februari 2018 PV – PE620.923v01-00

         20 februari 2018 PV – PE619.382v01-00

3. Mededelingen van de voorzitter

ER ZIJ OP GEWEZEN DAT ALLE TIJDSBLOKKEN INDICATIEF ZIJN EN IN DE LOOP VAN DE VERGADERING KUNNEN VERANDEREN.

8 april 2019, 15.00 - 15.45 uur

4. Debriefing over de lopende onderhandelingen met Egypte, Israël, Algerije, Jordanië, Libanon, Marokko, Tunisië en Turkije over de internationale overeenkomsten inzake de uitwisseling van persoonsgegevens met Europol

LIBE/8/15920

         Uiteenzetting door de Commissie

8 april 2019, 15.45 - 16.30 uur

5. Verlenging van het mandaat van EUNAVFOR MED operation SOPHIA tot en met 30 september 2019

LIBE/8/15921

         Gedachtewisseling met de Europese Dienst voor extern optreden en het voorzitterschap van de Raad

8 april 2019, 16.30 - 17.30 uur

*** Elektronische stemming ***

6. Voorstel voor een uitvoeringsbesluit van de Raad tot goedkeuring van de sluiting door Eurojust van de Overeenkomst betreffende justitiële samenwerking in strafzaken tussen Eurojust en het Koninkrijk Denemarken

LIBE/8/15927

* 2019/0805(CNS) 07770/2019 – C8-0152/2019

 

Rapporteur:

 

Claude Moraes (S&D)

 

Bevoegd:

 

LIBE

 

 

Adviezen:

 

JURI

 

 

 

         Goedkeuring ontwerpaanbeveling (goedkeuring)

7. Sluiting van het akkoord over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

LIBE/8/15611

*** 2018/0427(NLE) 21105/1/2018 – C8-0031/2019

 

Bevoegd:

 

AFCO –

Guy Verhofstadt (ALDE)

 

 

         Goedkeuring ontwerpadvies in briefvorm

8. Voorkoming van de verspreiding van terroristische online-inhoud

LIBE/8/14582

***I 2018/0331(COD) COM(2018)0640 – C8-0405/2018

 

Rapporteur:

 

Daniel Dalton (ECR)

PR – PE633.042v01-00
AM – PE636.147v02-00
AM – PE636.146v02-00
AM – PE636.150v02-00

Bevoegd:

 

LIBE*

 

 

Adviezen:

 

ITRE –

Besluit: geen advies

 

 

IMCO –

Julia Reda (Verts/ALE)

AD – PE632.028v04-00
AM – PE634.500v01-00

 

CULT* –

Julie Ward (S&D)

AD – PE632.087v02-00
AM – PE634.778v01-00
AM – PE634.733v01-00

 

         Goedkeuring ontwerpverslag

9. Gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (herschikking)

LIBE/8/14604

***I 2018/0329(COD) COM(2018)0634 – C8-0407/2018

 

Rapporteur:

 

Judith Sargentini (Verts/ALE)

PR – PE632.950v01-00
AM – PE634.774v01-00
AM – PE634.773v01-00

Bevoegd:

 

LIBE

 

 

Adviezen:

 

AFET –

Besluit: geen advies

 

 

DEVE –

Besluit: geen advies

 

 

JURI

 

CM – PE632.978v01-00

 

         Goedkeuring ontwerpverslag

         Stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen en over de samenstelling van het onderhandelingsteam

*** Einde elektronische stemming ***

8 april 2019, 17.30 - 17.45 uur

10. Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord (E-005898/2018) aan de Commissie van 22 november 2018 over de Spaanse wetgeving inzake gegevensbescherming op grond waarvan politieke partijen de persoonsgegevens van burgers zonder toestemming kunnen verwerken (Sophie in 't Veld (ALDE))

LIBE/8/15919

         Gedachtewisseling overeenkomstig artikel 130, lid 4, van het Reglement

11. Rondvraag

12. Volgende vergaderingen

         11 april 2019, 9.00 - 12.30 uur en 15.00 - 18.30 uur (Brussel)

Laatst bijgewerkt op: 5 april 2019Juridische mededeling