PDF 199kWORD 303k

 

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

 

LIBE(2019)0408_2

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Poniedziałek 8 kwietnia 2019 r., w godz. 15.00–18.00

Bruksela

Sala: Paul-Henri Spaak (3C050)

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń

         6 września 2018 r. PV – PE632.158v01-00

         26-27 marca 2018 r. PV – PE632.159v01-00

         18 października 2018 r. PV – PE636.036v01-00

         29 stycznia 2019 r. PV – PE634.706v01-00

         6 września 2018 r. PV – PE632.158v01-00

         26 kwietnia 2018 r. PV – PE626.721v01-00

         27 lutego 2018 r. PV – PE620.923v01-00

         20 lutego 2018 r. PV – PE619.382v01-00

3. Komunikaty przewodniczącego

UWAGA! PODANE GODZINY MAJĄ JEDYNIE CHARAKTER ORIENTACYJNY I MOGĄ ULEC ZMIANIE W TRAKCIE POSIEDZENIA.

8 kwietnia 2019 r., w godz. 15.00–15.45

4. Sprawozdanie z bieżących negocjacji z Egiptem, Izraelem, Algierią, Jordanią, Libanem, Marokiem, Tunezją i Turcją w sprawie umów międzynarodowych dotyczących wymiany danych osobowych z Europolem

LIBE/8/15920

         Wystąpienie Komisji

8 kwietnia 2019 r., w godz. 15.45–16.30

5. Przedłużenie mandatu operacji EUNAVFOR MED SOPHIA do dnia 30 września 2019 r.

LIBE/8/15921

         Wymiana poglądów z udziałem Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych i prezydencji Rady

8 kwietnia 2019 r., w godz. 16.30–17.30

*** Głosowanie elektroniczne ***

6. Wniosek dotyczący decyzji wykonawczej Rady zatwierdzającej zawarcie przez Eurojust porozumienia o współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych między Eurojustem a Królestwem Danii

LIBE/8/15927

* 2019/0805(CNS) 07770/2019 – C8-0152/2019

 

Sprawozdawca:

 

Claude Moraes (S&D)

 

Przedm. właśc.:

 

LIBE

 

 

Opiniodawcza:

 

JURI

 

 

 

         Przyjęcie projektu zalecenia (zgoda)

7. Zawarcie umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

LIBE/8/15611

*** 2018/0427(NLE) 21105/1/2018 – C8-0031/2019

 

Przedm. właśc.:

 

AFCO –

Guy Verhofstadt (ALDE)

 

 

         Przyjęcie projektu opinii w formie pisma

8. Zapobieganie rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym.

LIBE/8/14582

***I 2018/0331(COD) COM(2018)0640 – C8-0405/2018

 

Sprawozdawca:

 

Daniel Dalton (ECR)

PR – PE633.042v01-00
AM – PE636.147v02-00
AM – PE636.146v02-00
AM – PE636.150v02-00

Przedm. właśc.:

 

LIBE*

 

 

Opiniodawcza:

 

ITRE –

Decyzja: brak opinii

 

 

IMCO –

Julia Reda (Verts/ALE)

AD – PE632.028v04-00
AM – PE634.500v01-00

 

CULT* –

Julie Ward (S&D)

AD – PE632.087v02-00
AM – PE634.778v01-00
AM – PE634.733v01-00

 

         Przyjęcie projektu sprawozdania

9. Wspólne normy i procedury stosowane przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (wersja przekształcona)

LIBE/8/14604

***I 2018/0329(COD) COM(2018)0634 – C8-0407/2018

 

Sprawozdawczyni:

 

Judith Sargentini (Verts/ALE)

PR – PE632.950v01-00
AM – PE634.774v01-00
AM – PE634.773v01-00

Przedm. właśc.:

 

LIBE

 

 

Opiniodawcza:

 

AFET –

Decyzja: brak opinii

 

 

DEVE –

Decyzja: brak opinii

 

 

JURI

 

CM – PE632.978v01-00

 

         Przyjęcie projektu sprawozdania

         Głosowanie nad decyzją o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych i o składzie zespołu negocjacyjnego

*** Koniec głosowania elektronicznego ***

8 kwietnia 2019 r., w godz. 17.30–17.45

10. Pytanie wymagające odpowiedzi na piśmie (E-005898/2018) do Komisji z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie hiszpańskiej ustawy o ochronie danych umożliwiającej partiom politycznym przetwarzanie danych osobowych obywateli bez ich zgody (złożone przez Sophie in 't Veld (ALDE))

LIBE/8/15919

         Wymiana poglądów zgodnie z art. 130 ust. 4 Regulaminu

11. Sprawy różne

12. Następne posiedzenia

         11 kwietnia 2019 r., w godz. 9.00–12.30 i 15.00–18.30 (Bruksela)

Ostatnia aktualizacja: 5 kwietnia 2019Informacja prawna