PDF 190kWORD 302k

 

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

 

LIBE(2019)0408_2

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune

Luni, 8 aprilie 2019, 15.00 - 18.00

Bruxelles

Sala: Paul-Henri Spaak (3C050)

1. Adoptarea ordinii de zi

2. Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din

         6 septembrie 2018 PV – PE632.158v01-00

         26-27 martie 2018 PV – PE632.159v01-00

         18 octombrie 2018 PV – PE636.036v01-00

         29 ianuarie 2019 PV – PE634.706v01-00

         6 septembrie 2018 PV – PE632.158v01-00

         26 aprilie 2018 PV – PE626.721v01-00

         27 februarie 2018 PV – PE620.923v01-00

         20 februarie 2018 PV – PE619.382v01-00

3. Comunicări ale președinției

VĂ RUGĂM SĂ REȚINEȚI CĂ TOATE INTERVALELE ORARE SUNT DOAR ORIENTATIVE ȘI POT SUFERI MODIFICĂRI PE PARCURSUL REUNIUNII.

8 aprilie 2019, 15.00 - 15.45

4. Informare cu privire la negocierile în curs cu Egipt, Israel, Algeria, Iordania, Liban, Maroc, Tunisia și Turcia referitoare la acordurile internaționale privind schimbul de date cu caracter personal cu Europolul

LIBE/8/15920

         Expunerea Comisiei

8 aprilie 2019, 15.45 - 16.30

5. Extinderea mandatului EUNAVFOR MED operația SOPHIA până la 30 septembrie 2019

LIBE/8/15921

         Schimb de opinii cu Serviciul European de Acțiune Externă și cu Președinția Consiliului

8 aprilie 2019, 16.30 - 17.30

*** Votare electronică ***

6. Propunere de decizie de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a încheierii de către Eurojust a Acordului de cooperare în materie de justiție penală dintre Eurojust și Regatul Danemarcei

LIBE/8/15927

* 2019/0805(CNS) 07770/2019 – C8-0152/2019

 

Raportor:

 

Claude Moraes (S&D)

 

Comisie competentă:

 

LIBE

 

 

Avize:

 

JURI

 

 

 

         Adoptarea proiectului de recomandare (aprobare)

7. Încheierea acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice

LIBE/8/15611

*** 2018/0427(NLE) 21105/1/2018 – C8-0031/2019

 

Comisie competentă:

 

AFCO –

Guy Verhofstadt (ALDE)

 

 

         Adoptarea proiectului de aviz sub formă de scrisoare

8. Prevenirea diseminării conținutului online cu caracter terorist

LIBE/8/14582

***I 2018/0331(COD) COM(2018)0640 – C8-0405/2018

 

Raportor:

 

Daniel Dalton (ECR)

PR – PE633.042v01-00
AM – PE636.147v02-00
AM – PE636.146v02-00
AM – PE636.150v02-00

Comisie competentă:

 

LIBE*

 

 

Avize:

 

ITRE –

Decizie: fără aviz

 

 

IMCO –

Julia Reda (Verts/ALE)

AD – PE632.028v04-00
AM – PE634.500v01-00

 

CULT* –

Julie Ward (S&D)

AD – PE632.087v02-00
AM – PE634.778v01-00
AM – PE634.733v01-00

 

         Adoptarea proiectului de raport

9. Standardele și procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală (reformare)

LIBE/8/14604

***I 2018/0329(COD) COM(2018)0634 – C8-0407/2018

 

Raportoare:

 

Judith Sargentini (Verts/ALE)

PR – PE632.950v01-00
AM – PE634.774v01-00
AM – PE634.773v01-00

Comisie competentă:

 

LIBE

 

 

Avize:

 

AFET –

Decizie: fără aviz

 

 

DEVE –

Decizie: fără aviz

 

 

JURI

 

CM – PE632.978v01-00

 

         Adoptarea proiectului de raport

         Vot privind decizia de a iniția negocieri interinstituționale și componența echipei de negociere

*** Sfârșitul votării electronice ***

8 aprilie 2019, 17.30 - 17.45

10. Întrebarea cu solicitare de răspuns scris (E-005898/2018) adresată Comisiei la 22 noiembrie 2018 referitoare la legislația spaniolă privind protecția datelor, care permite partidelor politice să prelucreze datele cu caracter personal ale cetățenilor fără consimțământul acestora (de Sophie in 't Veld (ALDE))

LIBE/8/15919

         Schimb de opinii în conformitate cu articolul 130 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

11. Chestiuni diverse

12. Reuniuni următoare

         11 aprilie 2019, 9.00 - 12.30 și 15.00 - 18.30 (Bruxelles)

Ultima actualizare: 5 aprilie 2019Notă juridică