PDF 182kWORD 1043k

 

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

 

LIBE(2019)0408_2

OSNUTEK DNEVNEGA REDA

Seja

v ponedeljek, 8. aprila 2019, od 15.00 do 18.00

Bruselj

Sejna soba: Paul-Henri Spaak (3C050)

1. Sprejetje dnevnega reda

2. Sprejetje zapisnikov s sej:

         6. septembra 2018 PV – PE632.158v01-00

         26. in 27. marca 2018 PV – PE632.159v01-00

         18. oktobra 2018 PV – PE636.036v01-00

         29. januarja 2019 PV – PE634.706v01-00

         6. septembra 2018 PV – PE632.158v01-00

         26. aprila 2018 PV – PE626.721v01-00

         27. februarja 2018 PV – PE620.923v01-00

         20. februarja 2018 PV – PE619.382v01-00

3. Sporočila predsednika

ČASOVNA RAZPOREDITEV JE OKVIRNA IN SE LAHKO MED SEJO SPREMENI.

8. april 2019 od 15.00 do 15.45

4. Poročanje o tekočih pogajanjih z Egiptom, Izraelom, Alžirijo, Jordanijo, Libanonom, Marokom, Tunizijo in Turčijo glede mednarodnih sporazumov o izmenjavi osebnih podatkov z Europolom

LIBE/8/15920

         Predstavitev Komisije

8. april 2019 od 15.45 do 16.30

5. Podaljšanje mandata operacije EUNAVFOR MED Sophia do 30. septembra 2019

LIBE/8/15921

         Izmenjava mnenj z Evropsko službo za zunanje delovanje in predsedstvom Sveta

8. april 2019 od 16.30 do 17.30

*** Elektronsko glasovanje ***

6. Predlog izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi sklenitve Sporazuma o pravosodnem sodelovanju v kazenskih zadevah med Eurojustom in Kraljevino Dansko s strani Eurojusta

LIBE/8/15927

* 2019/0805(CNS) 07770/2019 – C8-0152/2019

 

Poročevalec:

 

Claude Moraes (S&D)

 

Pristojni odbor:

 

LIBE

 

 

Mnenje:

 

JURI

 

 

         Sprejetje osnutka priporočila (postopek odobritve)

7. Sklenitev sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo

LIBE/8/15611

*** 2018/0427(NLE) 21105/1/2018 – C8-0031/2019

 

Pristojni odbor:

 

AFCO –

Guy Verhofstadt (ALDE)

 

         Sprejetje osnutka mnenja v obliki pisma

8. Preprečevanje razširjanja terorističnih spletnih vsebin

LIBE/8/14582

***I 2018/0331(COD) COM(2018)0640 – C8-0405/2018

 

Poročevalec:

 

Daniel Dalton (ECR)

PR – PE633.042v01-00
AM – PE636.147v02-00
AM – PE636.146v02-00
AM – PE636.150v02-00

Pristojni odbor:

 

LIBE*

 

 

Mnenje:

 

ITRE –

Sklep: brez mnenja

 

 

IMCO –

Julia Reda (Verts/ALE)

AD – PE632.028v04-00
AM – PE634.500v01-00

 

CULT* –

Julie Ward (S&D)

AD – PE632.087v02-00
AM – PE634.778v01-00
AM – PE634.733v01-00

         Sprejetje osnutka poročila

9. Skupni standardi in postopki v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav (prenovitev)

LIBE/8/14604

***I 2018/0329(COD) COM(2018)0634 – C8-0407/2018

 

Poročevalka:

 

Judith Sargentini (Verts/ALE)

PR – PE632.950v01-00
AM – PE634.774v01-00
AM – PE634.773v01-00

Pristojni odbor:

 

LIBE

 

 

Mnenje:

 

AFET –

Sklep: brez mnenja

 

 

DEVE –

Sklep: brez mnenja

 

 

JURI

 

CM – PE632.978v01-00

         Sprejetje osnutka poročila

         Glasovanje o sklepu za začetek medinstitucionalnih pogajanj in o sestavi pogajalske skupine

*** Konec elektronskega glasovanja ***

8. april 2019 od 17.30 do 17.45

10. Vprašanje Komisiji za pisni odgovor (E-005898/2018) z dne 22. novembra 2018 o španskem zakonu o varstvu podatkov, ki političnim strankam dovoljuje obdelavo osebnih podatkov državljanov brez soglasja (vlaga Sophie in 't Veld (ALDE))

LIBE/8/15919

         Izmenjava mnenj v skladu s členom 130(4) Poslovnika

11. Razno

12. Naslednja seja

         11. april 2019 od 9.00 do 12.30 in od 15.00 do 18.30 (Bruselj)

Zadnja posodobitev: 5. april 2019Pravno obvestilo