PDF 178kWORD 276k

 

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

 

LIBE(2019)0724_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Środa 24 lipca 2019 r., w godz. 9.15 – 12.30 i 15.00 – 16.30

Czwartek 25 lipca 2019 r., w godz. 9.00 – 12.00

Bruksela

Sala: József Antall (4Q2)

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Komunikaty przewodniczącego

(w tym zatwierdzenie zaleceń koordynatorów zgodnie z art. 214 Regulaminu, zob. komunikat koordynatorów dotyczący posiedzenia z 11 lipca 2019 r.)

UWAGA! PODANE GODZINY MAJĄ JEDYNIE CHARAKTER ORIENTACYJNY I MOGĄ ULEC ZMIANIE W TRAKCIE POSIEDZENIA.

24 lipca 2019 r., w godz. 9.15 – 10.00

3. Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 - wszystkie sekcje

LIBE/9/00556

 2019/2028(BUD) 

 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

 

Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE)

PA – PE639.622v01-00

Przedm. właśc.:

 

BUDG

 

 

 

         Rozpatrzenie projektu opinii

         Termin składania poprawek: 27 sierpnia 2019 r., godz. 12.00

24 lipca 2019 r., w godz. 10.00 – 10.20

4. Budżet 2019: przesunięcie środków nr DEC 15/2019 w wysokości 82 mln EUR z rezerwy dublińskiej do FAMI

LIBE/9/00704

         Wystąpienie Beate Gminder, dyrektor ds. funduszy na rzecz migracji i bezpieczeństwa, zasobów finansowych i monitorowania, Komisja Europejska

24 lipca 2019 r., w godz. 10.20 – 11.20

5. Legalna migracja: działania następcze po prezentacji wyników komisyjnej oceny adekwatności – w centrum uwagi trzy dyrektywy (w sprawie łączenia rodzin, rezydentów długoterminowych i jednego zezwolenia)

LIBE/9/00709

         Wystąpienie Matthiasa Oela, dyrektora ds. migracji, mobilności i innowacji, DG HOME, Komisja Europejska

         Wymiana poglądów

24 lipca 2019 r., w godz. 11.30 – 12.30

Przy drzwiach zamkniętych

6. Posiedzenie koordynatorów

24 lipca 2019 r., w godz. 15.00 – 16.30

7. Wymiana poglądów z komisarzem ds. unii bezpieczeństwa Julianem Kingiem

LIBE/9/00705

25 lipca 2019 r., w godz. 9.00 – 10.30

8. Wymiana poglądów z komisarz ds. sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci Věrą Jourovą

LIBE/9/00706

25 lipca 2019 r., w godz. 10.30 – 11.15

9. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Unijna tablica wyników wymiaru sprawiedliwości z 2019 r.”
COM(2019)0198

LIBE/9/00711

         Wystąpienie Komisji

25 lipca 2019 r., w godz. 11.15 – 12.00

10. Kampania parlamentarna Rady Europy na rzecz zaprzestania zatrzymań imigracyjnych dzieci

LIBE/9/00707

         Wystąpienie Pierre'a-Alaina Frideza, głównego sprawozdawcy ds. kampanii parlamentarnej i członka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy

11. Sprawy różne

12. Następne posiedzenia

         4 września 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 14.30 – 18.30 (Bruksela)

         5 września 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 14.30 – 18.30 (Bruksela)

Ostatnia aktualizacja: 23 lipca 2019Informacja prawna