PDF 170kWORD 276k

 

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

 

LIBE(2019)0724_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Onsdagen den 24 juli 2019 kl. 9.15–12.30 och kl. 15.00–16.30

Torsdagen den 25 juli 2019 kl. 9.00–12.00

Bryssel

Lokal: József Antall (4Q2)

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Meddelanden från ordföranden

(inklusive godkännande av samordnarnas rekommendationer i enlighet med artikel 214, se samordnarnas not från sammanträdet den 11 juli 2019)

OBSERVERA ATT SAMTLIGA TIDSANGIVELSER ENDAST ÄR PRELIMINÄRA OCH KAN KOMMA ATT ÄNDRAS UNDER SAMMANTRÄDETS GÅNG.

24 juli 2019 kl. 9.15–10.00

3. Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020 – alla avsnitt

LIBE/9/00556

 2019/2028(BUD) 

 

Föredragande av yttrande:

 

Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE)

PA – PE639.622v01-00

Ansvarigt utskott:

 

BUDG

 

 

 

         Behandling av förslag till yttrande

         Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 27 augusti 2019 kl. 12.00

24 juli 2019 kl. 10.00–10.20

4. Budgeten 2019: Anslagsöverföring DEC 15/2019 av 82 miljoner EUR från Dublinreserven till Amif

LIBE/9/00704

         Föredragning av Beate Gminder, direktör för Medel för migration och säkerhet: finansiella resurser och övervakning, kommissionen

24 juli 2019 kl. 10.20–11.20

5. Laglig migration: uppföljning av redogörelsen för resultatet av kommissionens kontroll av ändamålsenligheten - fokus på tre direktiv (familjeåterförening, varaktigt bosatta, ett kombinerat tillstånd )

LIBE/9/00709

         Föredragning av Matthias Oel, direktör för Migration, rörlighet och innovation, GD HOME, kommissionen.

         Diskussion

24 juli 2019 kl. 11.30–12.30

Inom stängda dörrar

6. Samordnarnas sammanträde

24 juli 2019 kl. 15.00–16.30

7. Diskussion med Julian King, kommissionsledamot med ansvar för säkerhetsunionen

LIBE/9/00705

25 juli 2019 kl. 9.00–10.30

8. Diskussion med Vĕra Jourová, kommissionsledamot med ansvar för rättsliga frågor, konsumentfrågor och jämställdhet

LIBE/9/00706

25 juli 2019 kl. 10.30–11.15

9. Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska centralbanken, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén: Resultattavla för rättskipningen i EU 2019
COM(2019)0198

LIBE/9/00711

         Föredragning av kommissionen

25 juli 2019 kl. 11.15–12.00

10. Europarådets parlamentariska församling: Kampanj för att sätta stopp för förvarstagningen av barn

LIBE/9/00707

         Föredragning av Pierre-Alain Fridez, huvudföredragande för den parlamentariska kampanjen och ledamot av Europarådets parlamentariska församling

11. Övriga frågor

12. Kommande sammanträden

         4 september 2019 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.30–18.30 (Bryssel)

         5 september 2019 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.30–18.30 (Bryssel)

Senaste uppdatering: 22 juli 2019Rättsligt meddelande