PDF 195kWORD 320k

 

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

 

LIBE(2019)0904_1

FORSLAG TIL DAGSORDEN

Møde

Onsdag den 4. september 2019 kl. 9.00-12.30

Bruxelles, Mødelokale: Paul-Henri Spaak (3C050)

Onsdag den 4. september 2019 kl. 14.30-15.30

Bruxelles, Mødelokale: Altiero Spinelli (1G-3)

Onsdag den 4. september 2019 kl. 15.30-18.30

Bruxelles, Mødelokale: Paul-Henri Spaak (1A002)

Torsdag den 5. september 2019 kl. 9.00-12.45

Bruxelles, Mødelokale: Paul-Henri Spaak (3C050)

Torsdag den 5. september 2019 kl. 15.00-18.30

Bruxelles, Mødelokale: Paul-Henri Spaak (3C050)

 

1. Vedtagelse af dagsorden

2. Meddelelser fra formanden

(herunder godkendelse af koordinatorernes henstillinger i henhold til forretningsordenens artikel 214, jf. koordinatorernes notat med tilbagemelding fra mødet den 24. juli 2019)

BEMÆRK, AT ALLE TIDSINTERVALLER KUN ER VEJLEDENDE OG KAN ÆNDRES UNDER MØDET

3. Godkendelse af protokollerne fra møderne

         10. juli 2019 PV – PE639.769v02-00

Den 4. september 2019 kl. 9.00-11.00

4. Præsentation af prioriteterne for det finske formandskab for Rådet

LIBE/9/01071

         Præsentation ved Anna-Maja Henriksson, justitsminister, og Maria Ohisalo, indenrigsminister

Den 4. september 2019 kl. 11.00-12.15

Præsentation af aktiviteterne i agenturer, der beskæftiger sig med retlige og indre anliggender (RIA) – Europol

5. Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol)

LIBE/9/01072

         Præsentation af Europols opgaver og aktiviteter ved Catherine De Bolle, administrerende direktør

         Præsentation af netværket af RIA-agenturer

         Fremlæggelse af rapporten om situationen og udviklingen med hensyn til terrorisme i EU (TE-SAT) 2019

Den 4. september 2019 kl. 12.15-12.30

6. Rådets gennemførelsesafgørelse om iværksættelse af automatiseret udveksling af data fra køretøjsregistre i Irland

LIBE/9/00461

* 2019/0806(CNS) 07290/2019 – C8-0154/2019

 

Ordfører:

 

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

PR – PE638.778v01-00

Kor.udv.:

 

LIBE

 

 

 

         Behandling af udkast til betænkning

         Vedtagelse af anvendelse af den forenklede procedure uden ændringsforslag (artikel 52, stk. 1)

* * *

Den 4. september 2019 kl. 14.30-15.30

For lukkede døre – LIBE-medlemmerne indbydes til at deltage i CONT-mødet
(i mødelokale Altiero Spinelli (ASP) 1G-3)

7. Decharge 2017: Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) - Høring af Nina Gregori, adm. direktør for EASO

LIBE/9/01073

* * *

Den 4. september 2019 kl. 15.30-16.15

Forelæggelse af aktiviteterne i agenturer, der beskæftiger sig med retlige og indre anliggender (RIA) – Eurojust, EMCDDA og Cepol
(i mødelokale PHS 1 A 002)

8. Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust)

LIBE/9/01074

         Præsentation af Eurojusts opgaver og aktiviteter ved Ladislav Hamran, formand

         Præsentation af det europæiske terrorbekæmpelsesregister

         Præsentation af initiativet vedrørende elektronisk strafferet

         Præsentation af strafferetligt samarbejde med tredjelande

Den 4. september 2019 kl. 16.15-17.00

9. Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA)

LIBE/9/01077

         Præsentation af EMCDDA's opgaver og aktiviteter ved Alexis Goosdeel, direktør

         Fremlæggelse af den europæiske narkotikarapport 2019

         Fremlæggelse af den almindelige aktivitetsberetning 2018

         Fremlæggelse af evalueringen af EMCDDA 2018

Den 4. september 2019 kl. 17.00-17.45

10. Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol)

LIBE/9/01078

         Præsentation af Cepols opgaver og aktiviteter ved Detlef Schröder, administrerende direktør

         Fremlæggelse af EU's vurdering af strategiske uddannelsesbehov (EU-STNA)

         Præsentation af den strategiske prioritet "Cybercrime and digital competence of law enforcement"

         Fremlæggelse af den konsoliderede årlige aktivitetsrapport 2018

         Fremlæggelse af enhedsprogrammeringsdokumentet for 2019

Den 4. september 2019 kl. 17.45-18.15

11. Gennemførelsesafgørelse om godkendelse af Eurojusts indgåelse af samarbejdsaftalen mellem Eurojust og Serbien

LIBE/9/00655

* 2019/0807(CNS) 10334/2019 – C9-0041/2019

 

Ordfører:

 

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

 

Kor.udv.:

 

LIBE

 

 

Udtalelser:

 

AFET, JURI

 

         Præsentation af aftalen ved Eurojust

Den 5. september 2019 kl. 9.00-9.45

*** Elektronisk afstemning ***

12. Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020 – alle sektioner

LIBE/9/00556

 2019/2028(BUD) 

 

Ordfører for udtalelse:

 

Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE)

PA – PE639.622v01-00
AM – PE640.610v01-00

Kor.udv.:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

DT – PE639.763v02-00

 

         Vedtagelse af udkast til udtalelse og af budgetændringsforslag

*** Elektronisk afstemning afsluttet ***

Den 5. september 2019 kl. 9.45-11.15

13. Styrkelse af retsstatsprincippet inden for Unionen – En handlingsplan
COM(2019)0343

LIBE/9/00712

         Drøftelse med Frans Timmermans, førstenæstformand for Kommissionen

Præsentation af RIA-agenturernes aktiviteter – EASO og eu-LISA

Den 5. september 2019 kl. 11.15-12.00

14. Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)

LIBE/9/01079

         Præsentation af Det Europæiske Asylstøttekontors (EASO's) opgaver og aktiviteter ved Nina Gregori, administrerende direktør

Den 5. september 2019 kl. 12.00-12.45

15. Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA)

LIBE/9/01080

         Præsentation af eu-LISA's opgaver og aktiviteter ved Krum Garkov, administrerende direktør

* * *

Den 5. september 2019 kl. 13.30-14.45

For lukkede døre

16. Koordinatormøde

* * *

Den 5. september 2019 kl. 15.00-16.00

17. Høring af den kandidat, der er valgt til posten som vicedirektør for Europol (artikel 54 i forordning (EU) 2016/794), Jürgen Ebner

Præsentation af RIA-agenturernes aktiviteter – FRA

Den 5. september 2019 kl. 16.00-16.45

18. Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA)

LIBE/9/01081

         Præsentation af FRA's opgaver og aktiviteter ved Michael O’Flaherty, direktør

Den 5. september 2019 kl. 16.45-17.30

19. Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS)

LIBE/9/01082

         Præsentation af EDPS' opgaver og aktiviteter ved Wojciech Wiewiórowski, assisterende tilsynsførende

Den 5. september 2019 kl. 17.30-18.30

20. Aftale mellem Canada og Den Europæiske Union om overførsel og behandling af passagerlisteoplysninger

LIBE/9/00072

*** 2013/0250(NLE) 12652/2013 – C8-0089/2014

 

Ordfører:

 

Sophia in 't Veld (Renew)

 

Kor.udv.:

 

LIBE

 

 

Udtalelser:

 

AFET

 

 

 

TRAN

 

 

 

         Redegørelse ved Kommissionen om aftalens indgåelse

21. Diverse sager

22. Næste møder

         den 12. september 2019 kl. 9.00-12.30 og 14.00-17.30 (Bruxelles)

Seneste opdatering: 3. september 2019Juridisk meddelelse