PDF 190kWORD 319k

 

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

 

LIBE(2019)0904_1

ESITYSLISTALUONNOS

Kokous

Keskiviikko 4. syyskuuta 2019 klo 9.00–12.30

Bryssel, Kokoushuone: Paul-Henri Spaak (3C050)

Keskiviikko 4. syyskuuta 2019 klo 14.30–15.30

Bryssel, Kokoushuone: Altiero Spinelli (1G-3)

Keskiviikko 4. syyskuuta 2019 klo 15.30–18.30

Bryssel, Kokoushuone: Paul-Henri Spaak (1A002)

Torstai 5. syyskuuta 2019 klo 9.00–12.45

Bryssel, Kokoushuone: Paul-Henri Spaak (3C050)

Torstai 5. syyskuuta 2019 klo 15.00–18.30

Bryssel, Kokoushuone: Paul-Henri Spaak (3C050)

 

1. Esityslistan hyväksyminen

2. Puheenjohtajan ilmoitukset

(mukaan lukien koordinaattoreiden suositusten hyväksyminen työjärjestyksen 214 artiklan mukaisesti, ks. koordinaattoreiden palautemuistio 24. heinäkuuta 2019 pidetystä kokouksesta)

HUOMATKAA, ETTÄ KAIKKI AJAT OVAT VAIN SUUNTAA-ANTAVIA JA VOIVAT MUUTTUA KOKOUKSEN KULUESSA.

3. Kokouspöytäkirjojen hyväksyminen

         10. heinäkuuta 2019 PV – PE639.769v02-00

4. syyskuuta 2019 klo 9.00–11.00

4. Suomen puheenjohtajakauden painopisteiden esittely

LIBE/9/01071

         Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin ja sisäministeri Maria Ohisalon alustukset

4. syyskuuta 2019 klo 11.00–12.15

Oikeus- ja sisäasioiden virastojen toiminnan esittely - EUROPOL

5. Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto (Europol)

LIBE/9/01072

         Europolin pääjohtajan Catherine De Bollen esitys Europolin tehtävistä ja toiminnasta

         Oikeus- ja sisäasioiden virastojen verkoston esittely

         Selvitys terrorismitilanteesta ja -suuntauksista EU:ssa (TE-SAT) 2019

4. syyskuuta 2019 klo 12.15–12.30

6. Neuvoston täytäntöönpanopäätös ajoneuvorekisteritietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Irlannin kanssa

LIBE/9/00461

* 2019/0806(CNS) 07290/2019 – C8-0154/2019

 

Esittelijä:

 

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

PR – PE638.778v01-00

Vastaava:

 

LIBE

 

 

 

         Mietintöluonnoksen käsittely

         Yksinkertaistetun menettelyn soveltamisen hyväksyminen (52 artiklan 1 kohta, menettely ilman tarkistuksia)

* * *

4. syyskuuta 2019 klo 14.30–15.30

Suljetuin ovin - LIBE-valiokunnan jäsenet voivat osallistua CONT-valiokunnan kokoukseen
kokoushuoneessa Altiero Spinelli (ASP) 1G-3

7. Vastuuvapaus 2017: Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO) - Kuulemistilaisuus EASOn pääjohtajan Nina Gregorin kanssa

LIBE/9/01073

* * *

4. syyskuuta 2019 klo 15.30–16.15

Oikeus- ja sisäasioiden virastojen toiminnan esittely - EUROJUST, EMCDDA ja CEPOL
(kokoushuoneessa PHS 1 A 002)

8. Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virasto (Eurojust)

LIBE/9/01074

         Eurojustin puheenjohtajan Ladislav Hamranin esitys Eurojustin tehtävistä ja toiminnasta

         Euroopan terrorismin vastaisen rekisterin esittely

         Rikosoikeuden digitalisointia koskevan aloitteen esittely

         Rikosoikeuden alan yhteistyötä kolmansien valtioiden kanssa koskeva esittely

4. syyskuuta 2019 klo 16.15–17.00

9. Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA)

LIBE/9/01077

         EMCDDA:n johtajan Alexis Goosdeelin esitys EMCDDA:n tehtävistä ja toiminnasta

         Vuoden 2019 Euroopan huumausaineraportin esittely

         Vuoden 2018 yleisen toimintakertomuksen esittely

         EMCDDA:n vuoden 2018 arviointikertomuksen esittely

4. syyskuuta 2019 klo 17.00–17.45

10. Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto (CEPOL)

LIBE/9/01078

         CEPOLin pääjohtajan Detlef Schröderin esitys CEPOLin tehtävistä ja toiminnasta

         EU:n strategisten koulutustarpeiden arvioinnin esittely

         Strategisen painopistealueen ”Kyberrikollisuus ja lainvalvonnan digitaalinen kompetenssi” esittely

         Konsolidoidun vuotuisen toimintakertomuksen esittely

         Vuoden 2019 yhtenäisen ohjelma-asiakirjan esittely

4. syyskuuta 2019 klo 17.45–18.15

11. Täytäntöönpanopäätös hyväksynnän antamisesta sille, että Eurojust tekee Eurojustin ja Serbian välisen yhteistyötä koskevan sopimuksen

LIBE/9/00655

* 2019/0807(CNS) 10334/2019 – C9-0041/2019

 

Esittelijä:

 

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

 

Vastaava:

 

LIBE

 

 

Lausunto:

 

AFET, JURI

 

         Eurojustin alustus sopimuksesta

5. syyskuuta 2019 klo 9.00–9.45

*** Koneäänestys ***

12. Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2020 – kaikki pääluokat

LIBE/9/00556

 2019/2028(BUD) 

 

Valmistelija:

 

Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE)

PA – PE639.622v01-00
AM – PE640.610v01-00

Vastaava:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

DT – PE639.763v02-00

 

         Lausuntoluonnoksen ja budjettitarkistusten hyväksyminen

*** Koneäänestys päättyy ***

5. syyskuuta 2019 klo 9.45–11.15

13. Oikeusvaltioperiaatteen lujittaminen unionissa - Toimintasuunnitelma
COM(2019)0343

LIBE/9/00712

         Keskustelu komission ensimmäisen varapuheenjohtajan Frans Timmermansin kanssa.

Oikeus- ja sisäasioiden virastojen toiminnan esittely - EASO ja eu-LISA

5. syyskuuta 2019 klo 11.15–12.00

14. Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO)

LIBE/9/01079

         Europan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) pääjohtajan Nina Gregorin esitys EASOn tehtävistä ja toiminnasta

5. syyskuuta 2019 klo 12.00–12.45

15. Laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella vastaava eurooppalainen virasto (eu-LISA)

LIBE/9/01080

         eu-LISAn pääjohtajan Krum Garkovin esitys eu-LISAn tehtävistä ja toiminnasta

* * *

5. syyskuuta 2019 klo 13.30–14.45

Suljetuin ovin

16. Koordinaattoreiden kokous

* * *

5. syyskuuta 2019 klo 15.00–16.00

17. Europolin apulaispääjohtajan virkaan valitun ehdokkaan Jürgen Ebnerin kuuleminen (asetus (EU) 2016/794, 54 artikla)

Oikeus- ja sisäasioiden virastojen toiminnan esittely - FRA

5. syyskuuta 2019 klo 16.00–16.45

18. Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA)

LIBE/9/01081

         Euroopan unionin perusoikeusviraston pääjohtajan Michael O'Flahertyn esitys perusoikeusviraston tehtävistä ja toiminnasta

5. syyskuuta 2019 klo 16.45–17.30

19. Euroopan tietosuojavaltuutettu

LIBE/9/01082

         Apulaistietosuojavaltuutetun Wojciech Wiewiórowskin alustus Euroopan tietosuojavaltuutetun tehtävistä ja toiminnasta

5. syyskuuta 2019 klo 17.30–18.30

20. Matkustajarekisteritietojen siirtämistä ja käsittelyä koskeva Kanadan ja Euroopan unionin välinen sopimus

LIBE/9/00072

*** 2013/0250(NLE) 12652/2013 – C8-0089/2014

 

Esittelijä:

 

Sophia in 't Veld (Renew)

 

Vastaava:

 

LIBE

 

 

Lausunto:

 

AFET

 

 

 

TRAN

 

 

 

         Komission alustus sopimuksen tekemisestä

21. Muut asiat

22. Seuraavat kokoukset

         12. syyskuuta 2019 klo 9.00–12.30 ja 14.00–17.30 (Bryssel)

Päivitetty viimeksi: 3. syyskuuta 2019Oikeudellinen huomautus