PDF 194kWORD 1075k

 

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

 

LIBE(2019)0904_1

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA

Sjednica

srijeda 4. rujna 2019., 9:00 – 12:30

Bruxelles, Dvorana: Paul-Henri Spaak (3C050)

srijeda 4. rujna 2019., 14:30 – 15:30

Bruxelles, Dvorana: Altiero Spinelli (1G-3)

srijeda 4. rujna 2019., 15:30 – 18:30

Bruxelles, Dvorana: Paul-Henri Spaak (1A002)

četvrtak 5. rujna 2019., 9:00 – 12:45

Bruxelles, Dvorana: Paul-Henri Spaak (3C050)

četvrtak 5. rujna 2019., 15:00 – 18:30

Bruxelles, Dvorana: Paul-Henri Spaak (3C050)

1. Usvajanje dnevnog reda

2. Priopćenja predsjedatelja

(uključujući prihvaćanje preporuka koordinatora u skladu s člankom 214. Poslovnika, vidi povratne informacije koordinatora sa sastanka od 24. srpnja 2019.)

NAPOMINJEMO DA SU SVI TERMINI SAMO OKVIRNI I PODLOŽNI PROMJENAMA TIJEKOM SJEDNICE.

3. Odobrenje zapisnika sa sjednica od:

         10. srpnja 2019. PV – PE639.769v02-00

4. rujna 2019., 9:00 – 11:00

4. Predstavljanje prioriteta finskog predsjedništva Vijeća

LIBE/9/01071

         Izlaganje finske ministrice pravosuđa Anna-Maje Henriksson i finske ministrice unutarnjih poslova Marije Ohisalo

4. rujna 2019., 11:00 – 12:15

Predstavljanje aktivnosti agencija za pravosuđe i unutarnje poslove (PUP) - Europol

5. Agencija Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol)

LIBE/9/01072

         Izlaganje izvršne direktorice Catherine De Bolle o zadaćama i aktivnostima Europola

         Predstavljanje mreže agencija za pravosuđe i unutarnje poslove (PUP)

         Izlaganje o stanju i trendovima u pogledu terorizma u EU-u 2019. (TE-SAT)

4. rujna 2019., 12:15 – 12:30

6. Prijedlog provedbene odluke Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene podataka iz registra vozila u Irskoj

LIBE/9/00461

* 2019/0806(CNS) 07290/2019 – C8-0154/2019

 

Izvjestitelj:

 

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

PR – PE638.778v01-00

Nadležni odbor:

 

LIBE

 

 

 

         Razmatranje nacrta izvješća

         Odobrenje primjene pojednostavljenog postupka bez izmjena (članak 52. stavak 1.)

* * *

4. rujna 2019., 14:30 – 15:30

Zatvoreno za javnost - članovi odbora LIBE pozvani su sudjelovati na sjednici odbora CONT
u dvorani Altiero Spinelli (ASP) 1G-3

7. Razrješnica za 2017.: Europski potporni ured za azil (EASO) - Saslušanje s Ninom Gregori, izvršnom direktoricom EASO-a

LIBE/9/01073

* * *

4. rujna 2019., 15:30 – 16:15

Predstavljanje aktivnosti agencija za pravosuđe i unutarnje poslove (PUP) - Eurojust, EMCDDA i CEPOL
(u dvorani Paul-Henri Spaak (PHS) 1A002)

8. Agencija Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust)

LIBE/9/01074

         Izlaganje predsjednika Ladislava Hamrana o zadaćama i aktivnostima Eurojusta

         Prikaz Europskog registra pravosudnih propisa o borbi protiv terorizma

         Prikaz inicijative za digitalno kazneno pravosuđe

         Prikaz suradnje u kaznenom pravosuđu s trećim zemljama

4. rujna 2019., 16:15 – 17:00

9. Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA)

LIBE/9/01077

         Izlaganje direktora Alexisa Goosdeela o zadaćama i aktivnostima EMCDDA-a

         Predstavljanje Europskog izvješća o drogama za 2019.

         Predstavljanje općeg izvješća EMCDDA-a o aktivnostima za 2018.

         Predstavljanje EMCDDA-ove ocjene za 2018.

4. rujna 2019., 17:00 – 17:45

10. Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL)

LIBE/9/01078

         Izlaganje izvršnog direktora Detlefa Schrödera o zadaćama i aktivnostima CEPOL-a

         Predstavljanje EU-ove Procjene strateških potreba za osposobljavanjem (EU-STNA)

         Predstavljanje strateškog prioriteta „Kiberkriminal i digitalna kompetencija u kaznenom progonu”

         Predstavljanje konsolidiranog godišnjeg izvješća o radu za 2018.

         Predstavljanje nacrta jedinstvenog programskog dokumenta za 2019.

4. rujna 2019., 17:45 – 18:15

11. Provedbena odluka o odobrenju sklapanja od strane Eurojusta Sporazuma o suradnji između Eurojusta i Srbije

LIBE/9/00655

* 2019/0807(CNS) 10334/2019 – C9-0041/2019

 

Izvjestitelj:

 

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

 

Nadležni odbor:

 

LIBE

 

 

Mišljenja:

 

AFET, JURI

 

         Predstavljanje sporazuma od Eurojusta

5. rujna 2019., 9:00 – 9:45

*** Elektroničko glasovanje ***

12. Opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2020. - svi dijelovi

LIBE/9/00556

 2019/2028(BUD) 

 

Izvjestiteljica za mišljenje:

 

Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE)

PA – PE639.622v01-00
AM – PE640.610v01-00

Nadležni odbor:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

DT – PE639.763v02-00

 

         Usvajanje nacrta mišljenja i proračunskih amandmana

*** Kraj elektroničkog glasovanja ***

5. rujna 2019., 9:45 – 11:15

13. Jačanje vladavine prava u Uniji - Nacrt za djelovanje
COM(2019)0343

LIBE/9/00712

         Razmjena gledišta s Fransom Timmermansom, prvim potpredsjednikom Europske komisije

Predstavljanje aktivnosti agencija za pravosuđe i unutarnje poslove (PUP) - EASO i eu-LISA

5. rujna 2019., 11:15 – 12:00

14. Europski potporni ured za azil (EASO)

LIBE/9/01079

         Izlaganje izvršne direktorice Nine Gregori o zadaćama i aktivnostima Europskog potpornog ureda za azil (EASO)

5. rujna 2019., 12:00 – 12:45

15. Agencija Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA)

LIBE/9/01080

         Izlaganje izvršnog direktora Kruma Garkova o zadaćama i aktivnostima agencije eu-LISA

* * *

5. rujna 2019., 13:30 – 14:45

Zatvoreno za javnost

16. Sastanak koordinatora

* * *

5. rujna 2019., 15:00 – 16:00

17. Saslušanje g. Jürgena Ebnera, kandidata za mjesto izvršnog direktora Europola (članak 54. Uredbe br. 2016/794)

Predstavljanje aktivnosti agencija za pravosuđe i unutarnje poslove (PUP) - FRA

5. rujna 2019., 16:00 – 16:45

18. Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA)

LIBE/9/01081

         Izlaganje direktora Michaela O’Flahertyoa o zadaćama i aktivnostima Agencije Europske unije za temeljna prava (FRA)

5. rujna 2019., 16:45 – 17:30

19. Europski nadzornik za zaštitu podataka (EDPS)

LIBE/9/01082

         Izlaganje asistenta Wojciecha Wiewiórowskog o aktivnostima Europskog nadzornika za zaštitu podataka (EDPS)

5. rujna 2019., 17:30 – 18:30

20. Sporazum između Kanade i Europske unije o prijenosu i obradi podataka iz popisa imena putnika

LIBE/9/00072

*** 2013/0250(NLE) 12652/2013 – C8-0089/2014

 

Izvjestiteljica:

 

Sophia in 't Veld (Renew)

 

Nadležni odbor:

 

LIBE

 

 

Mišljenja:

 

AFET

 

 

 

TRAN

 

 

 

         Izlaganje Komisije o sklapanju Sporazuma

21. Razno

22. Sljedeće sjednice

         12. rujna 2019., 9:00 – 12:30 i 14:00 – 17:30 (Bruxelles)

Posljednje ažuriranje: 3. rujna 2019.Pravna napomena