PDF 180kWORD 281k

 

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

 

LIBE(2019)0912_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Donderdag 12 september 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.00 - 17.30 uur

Brussel

Zaal: Paul-Henri Spaak (3C050)

1. Aanneming van de agenda

2. Mededelingen van de voorzitter

(inclusief goedkeuring van de aanbevelingen van de coördinatoren overeenkomstig artikel 214, zie de feedbacknota van de coördinatoren van de vergadering van 5 september 2019)

NB: DE TIJDSBLOKKEN ZIJN INDICATIEF EN KUNNEN IN DE LOOP VAN DE VERGADERING WORDEN GEWIJZIGD.

12 september 2019, 9.00 - 9.40 uur

3. Tiende verjaardag van het EU-Handvest van de grondrechten

LIBE/9/01184

         Presentatie van het jaarverslag over de toepassing van het EU-Handvest van de grondrechten 2018 door Barbara Nolan, afdelingshoofd, DG JUST, Europese Commissie

         Presentatie van het verslag over de grondrechten door Michael O'Flaherty, directeur van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten

12 september 2019, 9.40 - 11.15 uur

4. Feedback over de vorderingen betreffende de bestrijding van desinformatie en de veiligheidssituatie van 5G-netwerken in de EU

LIBE/9/01185

         Presentatie door Julian King, commissaris voor de Veiligheidsunie

12 september 2019, 11.15 - 12.00 uur

Gezamenlijk debat met de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid (FEMM)

5. Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad Tweede verslag over de vorderingen die zijn gemaakt op het gebied van de bestrijding van mensenhandel (2018) als vereist op grond van artikel 20 van Richtlijn 2011/36/EU inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers daarvan

COM(2018)0777

Uiteenzetting door de Commissie

12 september 2019, 12.00 - 12.30 uur

6. Uitvoeringsbesluit van de Raad tot goedkeuring van de sluiting door Eurojust van de Overeenkomst betreffende samenwerking tussen Eurojust en Servië

LIBE/9/00655

* 2019/0807(CNS) 10334/2019 – C9-0041/2019

 

Rapporteur:

 

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

 

Bevoegd:

 

LIBE

 

 

Adviezen:

 

AFET

 

 

 

JURI –

Besluit: geen advies

 

 

         Behandeling ontwerpverslag

12 september 2019, 14.00 - 15.15 uur

Presentatie van de activiteiten van de agentschappen op het gebied van justitie en binnenlandse zaken (JBZ) – Frontex

7. Europese grens- en kustwacht (Frontex)

LIBE/9/01186

         Presentatie van de taken en activiteiten van Frontex door Fabrice Leggeri, uitvoerend directeur van Frontex

         Presentatie van de kwetsbaarheidsbeoordeling – halfjaarlijks verslag 1/2019

12 september 2019, 15.15 - 16.00 uur

8. Deelname als waarnemer van de Europese Unie aan de Groep van Staten tegen Corruptie (Greco)

LIBE/9/01187

         Uiteenzetting door de Commissie

12 september 2019, 16.00 - 16.45 uur

9. Verslag van de Commissie over de gezamenlijke evaluatie van de uitvoering van het EU-VS-programma voor het traceren van terrorismefinanciering (TFTP)

LIBE/9/01188

         Presentatie door Laurent Muschel, directeur Veiligheid, DG HOME, Europese Commissie

12 september 2019, 16.45 - 17.30 uur

10. Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad Richtsnoeren over de verordening inzake een kader voor het vrije verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens in de Europese Unie

COM(2019)0250

Uiteenzetting door de Commissie

11. Rondvraag

12. Volgende vergaderingen

         16 september 2019, 19.00 - 20.30 uur (Straatsburg)

         23 september 2019, 15.00 - 18.30 uur

         24 september 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur

Laatst bijgewerkt op: 10 september 2019Juridische mededeling