PDF 177kWORD 275k

 

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

 

LIBE(2019)1014_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Poniedziałek 14 października 2019 r., w godz. 15.00 – 18.30

Bruksela

Sala: József Antall (4Q2)

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Komunikaty przewodniczącego

UWAGA! PODANE GODZINY MAJĄ JEDYNIE CHARAKTER ORIENTACYJNY I MOGĄ ULEC ZMIANIE W TRAKCIE POSIEDZENIA.

14 października 2019 r., w godz. 15.00 – 15.30

3. Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna

LIBE/8/14600

 

Sprawozdawczyni:

 

Roberta Metsola (PPE)

LA – GEDA/A/(2019)003064

 

• Rozpatrzenie sprostowania

14 października 2019 r., w godz. 15.30 – 16.30

4. Aktualna sytuacja w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych

LIBE/9/01559

         Wymiana poglądów z przedstawicielami prezydencji Rady i przedstawicielami Komisji

14 października 2019 r., w godz. 16.30 – 17.15

Przy drzwiach zamkniętych

5. Tarcza Prywatności UE-USA

LIBE/9/01506

         Przedstawienie trzeciego rocznego wspólnego przeglądu przez Tiinę Astolę, dyrektor generalną ds. wymiaru sprawiedliwości i konsumentów z Komisji Europejskiej

14 października 2019 r., w godz. 17.15 – 18.15

Wspólna debata

Przy drzwiach zamkniętych

6. Umowa pomiędzy Unią Europejską a Japonią o przekazywaniu i wykorzystywaniu danych dotyczących przelotu pasażera (danych PNR)

7. Umowa między Unią Europejską a Australią o przetwarzaniu i przekazywaniu przez przewoźników lotniczych australijskiej służbie celnej i granicznej danych dotyczących przelotu pasażera (danych PNR)

8. Umowa między Kanadą a Unią Europejską o przekazywaniu i przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera

LIBE/9/00072

*** 2013/0250(NLE) 12652/2013 – C8-0089/2014

 

Sprawozdawczyni:

 

Sophia in 't Veld (Renew)

 

Przedm. właśc.:

 

LIBE

 

 

Opiniodawcza:

 

AFET

 

 

 

TRAN

 

 

 

         Wystąpienie Oliviera Onidiego, zastępcy dyrektora generalnego ds. migracji i spraw wewnętrznych z Komisji Europejskiej

9. Sprawy różne

10. Następne posiedzenia

         21 października 2019 r., w godz. 19.30 – 21.00 (Strasburg)

         6 listopada 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 14.30 – 18.30 (Bruksela)

         7 listopada 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 14.30 – 18.00 (Bruksela)

Ostatnia aktualizacja: 11 października 2019Informacja prawna