PDF 174kWORD 287k

 

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

 

LIBE(2019)1021_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Maandag 21 oktober 2019, 19.00 - 21.30 uur

Straatsburg

Zaal: Louise Weiss (N1.3)

1. Aanneming van de agenda

2. Mededelingen van de voorzitter

(met inbegrip van goedkeuring van de aanbevelingen van de coördinatoren overeenkomstig artikel 214, zie de feedbacknota van de coördinatoren van de vergadering van 8 oktober 2019)

NB: DE TIJDSBLOKKEN ZIJN INDICATIEF EN KUNNEN IN DE LOOP VAN DE VERGADERING WORDEN GEWIJZIGD.

21 oktober 2019, 19.00 - 19.30 uur

*** Elektronische stemming ***

3. Verkiezing van de derde ondervoorzitter

4. Opsporings- en reddingsoperaties in de Middellandse Zee

LIBE/9/00719

 2019/2755(RSP) 

 

Rapporteur:

 

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

 

Bevoegd:

 

LIBE

 

 

 

         Goedkeuring ontwerpresolutie

*** Einde elektronische stemming ***

21 oktober 2019, 19.30 - 20.30 uur

5. Gedachtewisseling met Dunja Mijatović, commissaris voor de mensenrechten van de Raad van Europa

LIBE/9/01591

         Gedachtewisseling

21 oktober 2019, 20.30 - 21.00 uur

6. Europese grens- en kustwacht: systeem voor fraudedocumenten en authentieke documenten online (FADO) en intrekking van Gemeenschappelijk Optreden 98/700/JBZ van de Raad

LIBE/9/00459

***I 2018/0330B(COD) COM(2018)0631[02] – C8-0150/2019

 

Rapporteur:

 

Roberta Metsola (PPE)

PR – PE641.177v01-00

Bevoegd:

 

LIBE

 

 

Adviezen:

 

BUDG –

Besluit: geen advies

 

 

         Behandeling amendementen

21 oktober 2019, 21.00 - 21.30 uur

Gezamenlijke behandeling

7. Sluiting van een protocol tussen de Europese Unie, de Zwitserse Bondsstaat en het Vorstendom Liechtenstein inzake de toegang tot Eurodac voor rechtshandhavingsdoeleinden bij de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de criteria en mechanismen voor de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat of in Zwitserland wordt ingediend

LIBE/9/00410

*** 2018/0418(NLE) 15783/2018 – C9-0025/2019

 

Rapporteur:

 

Jadwiga Wiśniewska (ECR)

PR – PE642.874v01-00

Bevoegd:

 

LIBE

 

 

 

         Gedachtewisseling

8. Sluiting van een protocol tussen de Europese Unie, de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen inzake de toegang tot Eurodac voor rechtshandhavingsdoeleinden bij de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap, de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen betreffende de criteria en de mechanismen voor de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat, in IJsland of in Noorwegen wordt ingediend

LIBE/9/00409

*** 2018/0419(NLE) 

 

Rapporteur:

 

Jadwiga Wiśniewska (ECR)

PR – PE642.884v01-00

Bevoegd:

 

LIBE

 

 

 

         Gedachtewisseling

9. Rondvraag

10. Volgende vergaderingen

         6 november 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur (Brussel)

         7 november 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.00 uur (Brussel)

Laatst bijgewerkt op: 15 oktober 2019Juridische mededeling