PDF 196kWORD 44k

<Commission>{LIBE}Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken</Commission>

LIBE_OJ(2019)1191

<TitreType>ONTWERPPROGRAMMA</TitreType>

Hoorzitting

Mediavrijheid, vrijheid van meningsuiting en bestrijding van haatzaaiende uitingen, zowel online als offline

 

WOENSDAG 6 NOVEMBER 2019, 15.00 - 18.30 uur

Europees Parlement, Brussel

Zaal: PHS–P3C050

PAUL-HENRI SPAAKGEBOUW


Agenda

 

15.00 - 15.05 uur  Welkomstwoord en inleiding door Juan Fernando LOPEZ AGUILAR, voorzitter van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE) van het Europees Parlement

 

 

EERSTE SESSIE

 

Mediavrijheid, de vrijheid van meningsuiting en de bescherming van onderzoeksjournalisten

 

15.05 - 16.40 uur

 

15.05 - 15.15 uur Patrick PENNINCKX, hoofd van de Afdeling informatiemaatschappij, Raad van Europa

15.15 - 15.25 uur Julie MAJERCZAK, hoofd van het kantoor in Brussel, Verslaggevers zonder grenzen (RSF)

15.25 - 15.35 uur Peter ERDĖLYI, onderzoeksjournalist

15.35 - 15.45 uur Dan TAPALAGA, onderzoeksjournalist

 

15.45 - 16.40 uur Vragenronde

 


 

TWEEDE SESSIE

 

Bestrijding van haatzaaiende uitingen, zowel online als offline, en van desinformatie

 

16.40 - 18.20 uur

 

16.40 - 16.50 uur Maia MAZURKIEWICZ, Alliance4Europe

 

16.50 - 17.00 uur Diego NARANJO, European Digital Rights (EDRi)

 

17.00 - 17.10 uur Daniel MILO, senior onderzoeker, GLOBSEC Policy Institute

 

17.10 - 17.20 uur Katrin HUGENDUBEL, hoofd belangenbehartiging ILGA-Europe

 

17.20 - 18.15 uur Vragenronde

 

18.15 - 18.20 uur Slotwoord door Juan Fernandez LOPEZ AGUILAR, voorzitter LIBE

 

 

 


 

PRAKTISCHE RICHTSNOEREN VOOR HET DEBAT

 

Om zo veel mogelijk afgevaardigden de gelegenheid te geven het woord te voeren, is de spreektijd van de sprekers tijdens de discussie maximaal tien minuten en de spreektijd van andere deelnemers maximaal twee minuten per bijdrage of vraag.

Sprekers die bij hun voordracht aanvullende informatie wensen te verstrekken, kunnen de schriftelijke tekst hiervan (bij voorkeur in het Engels of Frans) vooraf naar het secretariaat sturen (e-mail:  libe-secretariat@europarl.europa.eu). Deze documenten zullen tijdens de vergadering worden rondgedeeld.

De vergaderstukken worden geleidelijk toegevoegd aan de sectie Evenementen op de website van LIBE: http://www.europarl.europa.eu/committees/en/libe/events-nationalparl.html,, en aan de website voor evenementen van het EP: http://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/meetings.html

 

DE VERGADERING WORDT RECHTSTREEKS UITGEZONDEN EN OPGENOMEN

Website LIBE:

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=EN&body=LIBE

 

AANVULLENDE INFORMATIE

Angela Balan

Administrateur

Kantoor: Helmut Kohl 08 Y 044

Tel.: +32(2)28 3 22 91

angela.balan@europarl.europa.eu

Clement Franzoso

Assistent

Kantoor: SQM08Y48

Tel.: +32(2)28 3 09 31

clement.franzoso@europarl.europa.eu

Fanny Fontaine

Administrateur

Kantoor: Helmut Kohl 08 Y 056

Tel.: +32(2)28 3 02 76

fanny.fontaine@europarl.europa.eu

Iban Cuadrat Seix

Assistent

Kantoor: SQM 08 Y 048

Tel.: +32(2)28 4 10 28

iban.cuadrat@europarl.europa.eu

 

 

 

Laatst bijgewerkt op: 4 november 2019Juridische mededeling