PDF 189kWORD 1113k

 

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

 

LIBE(2019)1111_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Pondělí 11. listopadu 2019, 15:00–18:30

Úterý 12. listopadu 2019, 9:00–11:30 a 14:30–18:00

Brusel

Místnost: József Antall (4Q2)

1. Přijetí pořadu jednání

2. Sdělení předsedy

UPOZORŇUJEME, ŽE HARMONOGRAM JE POUZE ORIENTAČNÍ A MŮŽE SE V PRŮBĚHU SCHŮZE ZMĚNIT.

11. listopadu 2019, 15:00–16:00

3. Zpráva o pokroku při zavádění evropského programu pro migraci

LIBE/9/01781

         prezentace Michaela Shottera, ředitele pro migraci a ochranu (GŘ HOME, Evropská komise)

11. listopadu 2019, 16:00–17:30

4. Dvacátá zpráva o pokroku na cestě k bezpečnostní unii

LIBE/9/01754

         prezentace Juliana Kinga, komisaře pro bezpečnostní unii

11. listopadu 2019, 17:30–18:30

Společná rozprava

5. Evropský příkaz ke zpřístupnění a k obstavení účtů u elektronických důkazů v trestních věcech

LIBE/9/00283

***I 2018/0108(COD) COM(2018)0225 – C8-0155/2018

 

Zpravodajka:

 

Birgit Sippel (S&D)

 

Příslušný výbor:

 

LIBE

 

 

Stanoviska:

 

IMCO –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

         projednání návrhu zprávy

6. Harmonizovaná pravidla pro jmenování právních zástupců za účelem shromažďování důkazů v trestním řízení

LIBE/9/00281

***I 2018/0107(COD) COM(2018)0226 – C8-0154/2018

 

Zpravodajka:

 

Birgit Sippel (S&D)

 

Příslušný výbor:

 

LIBE

 

 

Stanoviska:

 

IMCO –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

         projednání návrhu zprávy

12. listopadu 2019, 9:00–9:30

Společná rozprava

7. Dohoda mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o uplatňování některých ustanovení rozhodnutí Rady 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, rozhodnutí Rady 2008/616/SVV o provádění rozhodnutí 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, včetně jeho přílohy, a rámcového rozhodnutí Rady 2009/905/SVV o akreditaci poskytovatelů forenzních služeb provádějících laboratorní činnosti

LIBE/9/00419

*** 2019/0013(NLE) 08730/2019 – C9-0018/2019

 

Zpravodajka:

 

Roberta Metsola (PPE)

 

Příslušný výbor:

 

LIBE

 

 

 

         projednání návrhu zprávy

8. Dohoda mezi Evropskou unií a Lichtenštejnským knížectvím o uplatňování některých ustanovení rozhodnutí Rady 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, rozhodnutí Rady 2008/616/SVV o provádění rozhodnutí 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, včetně jeho přílohy, a rámcového rozhodnutí Rady 2009/905/SVV o akreditaci poskytovatelů forenzních služeb provádějících laboratorní činnosti

LIBE/9/00418

*** 2019/0012(NLE) 08732/2019 – C9-0019/2019

 

Zpravodajka:

 

Roberta Metsola (PPE)

 

Příslušný výbor:

 

LIBE

 

 

 

         projednání návrhu zprávy

12. listopadu 2019, 9:30–10:30

9. Zpráva Europolu o posouzení hrozeb organizované trestné činnosti na internetu (IOCTA) za rok 2019

LIBE/9/01751

         prezentace Willa van Gemerta, zástupce ředitele operačního odboru (Europol)

12. listopadu 2019, 10:30–11:00

10. Zřízení Azylového a migračního fondu

LIBE/9/01284

***I 2018/0248(COD) COM(2018)0471 – C8-0271/2018

 

Zpravodajka:

 

Miriam Dalli (S&D)

 

Příslušný výbor:

 

LIBE

 

 

 

         zpráva příslušnému výboru o jednání (čl. 74 odst. 3 jednacího řádu)

11. Zřízení nástroje pro finanční podporu správy hranic a víz jako součásti Fondu pro integrovanou správu hranic

LIBE/9/01285

***I 2018/0249(COD) COM(2018)0473 – C8-0272/2018

 

Zpravodajka:

 

Tanja Fajon (S&D)

 

Příslušný výbor:

 

LIBE

 

 

 

         zpráva příslušnému výboru o jednání (čl. 74 odst. 3 jednacího řádu)

12. listopadu 2019, 11:00–11:30

*** Elektronické hlasování ***

12. Uzavření Protokolu mezi Evropskou unií, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo ve Švýcarsku, který se týká přístupu do systému Eurodac pro účely vymáhání práva

LIBE/9/00410

*** 2018/0418(NLE) 15783/2018 – C9-0025/2019

 

Zpravodajka:

 

Jadwiga Wiśniewska (ECR)

PR – PE642.874v01-00
AM – PE643.008v01-00

Příslušný výbor:

 

LIBE

 

 

 

         přijetí návrhu zprávy

*** Konec elektronického hlasování ***

12. listopadu 2019, 14:30–15:30

Společná rozprava s Výborem pro rozvoj (DEVE) a podvýborem pro lidská práva (DROI)

13. Delegace výborů DEVE-LIBE-DROI na globální fórum o uprchlících konaném v Ženevě (Švýcarsko) ve dnech 16.–18. prosince 2019

LIBE/9/01785

         výměna názorů s Danielem Endresem, ředitelem pro globální fórum pro uprchlíky (Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky)

12. listopadu 2019, 15:30–16:00

14. Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/48/EU ze dne 22. října 2013 o právu na přístup k obhájci v trestním řízení a řízení týkajícím se evropského zatýkacího rozkazu a o právu na informování třetí strany a právu na komunikaci s třetími osobami a konzulárními úřady v případě zbavení osobní svobody

COM(2019)0560

prezentace Komise

12. listopadu 2019, 16:00–17:00

15. Nedávná opatření Ruské federace namířená proti litevským soudcům, státním zástupcům a vyšetřovatelům zapojeným do vyšetřování tragických událostí, k nimž došlo dne 13. ledna 1991 ve Vilniusu

LIBE/9/01752

         výměna názorů s Elvinasem Jankevičiusem, litevským ministrem spravedlnosti

12. listopadu 2019, 17:00–18:00

16. Informační dokument Evropského účetního dvora (EÚD): „Výzvy týkající se účinné politiky EU v oblasti kybernetické bezpečnosti“

LIBE/9/01753

         prezentace Baudilia Tomého Muguruzy, člena EÚD a zpravodaje

17. Různé

18. Příští schůze

         21. listopadu 2019, 9:00–12:30 a 14:00–17:30 (Brusel)

Poslední aktualizace: 7. listopadu 2019Právní upozornění