PDF 186kWORD 1079k

 

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

 

LIBE(2019)1111_1

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA

Sjednica

ponedjeljak 11. studenoga 2019., 15:00 – 18:30

utorak 12. studenoga 2019., 9:00 – 11:30 i 14:30 – 18:00

Bruxelles

Dvorana: József Antall (4Q2)

1. Usvajanje dnevnog reda

2. Priopćenja predsjedatelja

NAPOMINJEMO DA SU SVI TERMINI SAMO OKVIRNI I PODLOŽNI PROMJENAMA TIJEKOM SJEDNICE.

11. studenoga 2019., 15:00 – 16:00

3. Izvješće o napretku u provedbi Europskog migracijskog programa

LIBE/9/01781

         Izlaganje Michaela Shottera, direktora za migracije i zaštitu, GU HOME, Europska komisija

11. studenoga 2019., 16:00 – 17:30

4. 20. izvješće o napretku u uspostavi sigurnosne unije

LIBE/9/01754

         Izlaganje Juliana Kinga, povjerenika za sigurnosnu uniju

11. studenoga 2019., 17:30 – 18:30

Zajednička rasprava

5. Europski nalozi za podnošenje i čuvanje elektroničkih dokaza u kaznenim stvarima

LIBE/9/00283

***I 2018/0108(COD) COM(2018)0225 – C8-0155/2018

 

Izvjestiteljica:

 

Birgit Sippel (S&D)

 

Nadležni odbor:

 

LIBE

 

 

Mišljenja:

 

IMCO –

Odluka: nema mišljenja

 

         Razmatranje nacrta izvješća

6. Usklađena pravila o imenovanju zakonskih zastupnika u svrhu prikupljanja dokaza u kaznenim postupcima

LIBE/9/00281

***I 2018/0107(COD) COM(2018)0226 – C8-0154/2018

 

Izvjestiteljica:

 

Birgit Sippel (S&D)

 

Nadležni odbor:

 

LIBE

 

 

Mišljenja:

 

IMCO –

Odluka: nema mišljenja

 

 

         Razmatranje nacrta izvješća

12. studenoga 2019., 9:00 – 9:30

Zajednička rasprava

7. Sporazum između Europske unije i Švicarske Konfederacije o primjeni određenih odredaba Odluke Vijeća 2008/615/PUP o produbljivanju prekogranične suradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala, Odluke Vijeća 2008/616/PUP o provedbi Odluke 2008/615/PUP o produbljivanju prekogranične suradnje posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala i Priloga toj odluci te Okvirne odluke Vijeća 2009/905/PUP o akreditaciji pružatelja forenzičkih usluga koji obavljaju laboratorijske aktivnosti

LIBE/9/00419

*** 2019/0013(NLE) 08730/2019 – C9-0018/2019

 

Izvjestiteljica:

 

Roberta Metsola (PPE)

 

Nadležni odbor:

 

LIBE

 

 

         Razmatranje nacrta izvješća

8. Sporazum između Europske unije i Kneževine Lihtenštajna o primjeni određenih odredaba Odluke Vijeća 2008/615/PUP o produbljivanju prekogranične suradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala, Odluke Vijeća 2008/616/PUP o provedbi Odluke 2008/615/PUP o produbljivanju prekogranične suradnje posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala i Priloga toj odluci te Okvirne odluke Vijeća 2009/905/PUP o akreditaciji pružatelja forenzičkih usluga koji obavljaju laboratorijske aktivnosti

LIBE/9/00418

*** 2019/0012(NLE) 08732/2019 – C9-0019/2019

 

Izvjestiteljica:

 

Roberta Metsola (PPE)

 

Nadležni odbor:

 

LIBE

 

 

         Razmatranje nacrta izvješća

12. studenoga 2019., 9:30 – 10:30

9. Europolova ocjena prijetnje organiziranog kriminala na internetu (IOCTA) za 2019.

LIBE/9/01751

         Izlaganje Willa van Gemerta, zamjenika direktora za opracije, Europol

12. studenoga 2019., 10:30 – 11:00

10. Uspostava Fonda za azil i migracije

LIBE/9/01284

***I 2018/0248(COD) COM(2018)0471 – C8-0271/2018

 

Izvjestiteljica:

 

Miriam Dalli (S&D)

 

Nadležni odbor:

 

LIBE

 

 

         Izvještavanje odbora o pregovorima (članak 74. stavak 3.)

11. Uspostava, u okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama, instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i viza

LIBE/9/01285

***I 2018/0249(COD) COM(2018)0473 – C8-0272/2018

 

Izvjestiteljica:

 

Tanja Fajon (S&D)

 

Nadležni odbor:

 

LIBE

 

 

         Izvještavanje odbora o pregovorima (članak 74. stavak 3.)

12. studenoga 2019., 11:00 – 11:30

*** Elektroničko glasovanje ***

12. Sklapanje Protokola između Europske unije, Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna uz Sporazum između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o kriterijima i mehanizmima za utvrđivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil podnesenog u državi članici ili u Švicarskoj s obzirom na pristup Eurodacu u svrhu kaznenog progona

LIBE/9/00410

*** 2018/0418(NLE) 15783/2018 – C9-0025/2019

 

Izvjestiteljica:

 

Jadwiga Wiśniewska (ECR)

PR – PE642.874v01-00
AM – PE643.008v01-00

Nadležni odbor:

 

LIBE

 

 

         Usvajanje nacrta izvješća

*** Kraj elektroničkog glasovanja ***

12. studenoga 2019., 14:30 – 15:30

Zajednička rasprava s Odborom za razvoj (DEVE) i Pododborom za ljudska prava (DROI)

13. Izaslanstvo odbora DEVE, LIBE i DROI za Svjetski forum za izbjeglice u Ženevi, Švicarska, od 16. do 18. prosinca 2019.

LIBE/9/01785

         Razmjena gledišta s Danielom Endresom, direktorom Svjetskog foruma izbjeglica, UNHCR

12. studenoga 2019., 15:30 – 16:00

14. Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Direktive 2013/48/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2013. o pravu na pristup odvjetniku u kaznenom postupku i u postupku na temelju europskog uhidbenog naloga te o pravu na obavješćivanje treće strane u slučaju oduzimanja slobode i na komunikaciju s trećim osobama i konzularnim tijelima

COM(2019)0560

• Izlaganje Komisije

12. studenoga 2019., 16:00 – 17:00

15. Nedavno djelovanje Ruske Federacije protiv litavskih sudaca, tužitelja i istražitelja koji su sudjelovali u istragama tragičnih događaja od 13. siječnja 1991. u Vilniusu

LIBE/9/01752

         Razmjena gledišta s Elvinasom Jankevičiusom, litavskim ministrom pravosuđa

12. studenoga 2019., 17:00 – 18:00

16. Informativni dokument Europskog revizorskog suda „Izazovi u pogledu djelotvornosti kibersigurnosne politike EU-a”

LIBE/9/01753

         Izlaganje izvjestitelja Baudilija Toméa Muguruze

17. Razno

18. Sljedeće sjednice

         21. studenoga 2019., 9:00 – 12:30 i 14:00 – 17:30 (Bruxelles)

Posljednje ažuriranje: 7. studenog 2019.Pravna napomena