PDF 195kWORD 325k

 

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

 

LIBE(2019)1111_1

NAPIRENDTERVEZET

Ülés

2019. november 11., hétfő, 15.00–18.30

2019. november 12., kedd, 9.00–11.30 és 14.30–18.00

Brüsszel

Terem: József Antall (4Q2)

1. A napirend elfogadása

2. Az elnök közleményei

KÉRJÜK, VEGYE FIGYELEMBE, HOGY AZ IDŐPONTOK CSAK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK, ÉS AZ ÜLÉS SORÁN VÁLTOZHATNAK!

2019. november 11., 15.00–16.00

3. Eredményjelentés az európai migrációs stratégia végrehajtásáról

LIBE/9/01781

         Michael Shotter (migrációért és védelemért felelős igazgató, DG HOME, Európai Bizottság) előadása

2019. november 11., 16.00–17.30

4. A biztonsági unió megvalósításáról szóló 20. eredményjelentés

LIBE/9/01754

         Julian King, a biztonsági unióért felelős európai biztos tájékoztatója

2019. november 11., 17.30–18.30

Együttes vita

5. A büntetőügybeli elektronikus bizonyítékokra vonatkozó, közlésre és megőrzésre kötelező európai határozatok

LIBE/9/00283

***I 2018/0108(COD) COM(2018)0225 – C8-0155/2018

 

Előadó:

 

Birgit Sippel (S&D)

 

Illetékes:

 

LIBE

 

 

Vélemény:

 

IMCO –

Határozat: nincs vélemény

 

 

         Jelentéstervezet megvitatása

6. A jogi képviselőknek a büntetőeljárásban bizonyítékok összegyűjtése céljából történő kinevezéséről szóló harmonizált szabályok

LIBE/9/00281

***I 2018/0107(COD) COM(2018)0226 – C8-0154/2018

 

Előadó:

 

Birgit Sippel (S&D)

 

Illetékes:

 

LIBE

 

 

Vélemény:

 

IMCO –

Határozat: nincs vélemény

 

 

         Jelentéstervezet megvitatása

2019. november 12., 9.00–9.30

Együttes vita

7. Javaslat az Európai Unió, valamint a Svájci Államszövetség között létrejött, a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB tanácsi határozat, a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB határozat végrehajtásáról szóló 2008/616/IB tanácsi határozat és melléklete, valamint a laboratóriumi tevékenységet végző igazságügyi szakértők akkreditálásáról szóló 2009/905/IB tanácsi kerethatározat egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról szóló megállapodás (a továbbiakban: a megállapodás) megkötéséről szóló tanácsi határozatra

LIBE/9/00419

*** 2019/0013(NLE) 08730/2019 – C9-0018/2019

 

Előadó:

 

Roberta Metsola (PPE)

 

Illetékes:

 

LIBE

 

 

 

         Jelentéstervezet megvitatása

8. Javaslat az Európai Unió, valamint a Liechtensteini Hercegség között létrejött, a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB tanácsi határozat, a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB határozat végrehajtásáról szóló 2008/616/IB tanácsi határozat és melléklete, valamint a laboratóriumi tevékenységet végző igazságügyi szakértők akkreditálásáról szóló 2009/905/IB tanácsi kerethatározat egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra

LIBE/9/00418

*** 2019/0012(NLE) 08732/2019 – C9-0019/2019

 

Előadó:

 

Roberta Metsola (PPE)

 

Illetékes:

 

LIBE

 

 

 

         Jelentéstervezet megvitatása

2019. november 12., 9.30–10.30

9. Az internetes szervezett bűnözés általi fenyegetettségről az Europol által készített 2019. évi értékelés

LIBE/9/01751

         Felszólal Will van Gemert, műveletekért felelős igazgatóhelyettes, Europol

2019. november 12., 10.30–11.00

10. A Menekültügyi és Migrációs Alap létrehozása

LIBE/9/01284

***I 2018/0248(COD) COM(2018)0471 – C8-0271/2018

 

Előadó:

 

Miriam Dalli (S&D)

 

Illetékes:

 

LIBE

 

 

 

         Jelentés a bizottságnak a tárgyalásokról (74. cikk, (3) bekezdés)

11. A határigazgatás és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköznek az Integrált Határigazgatási Alap részeként történő létrehozása

LIBE/9/01285

***I 2018/0249(COD) COM(2018)0473 – C8-0272/2018

 

Előadó:

 

Tanja Fajon (S&D)

 

Illetékes:

 

LIBE

 

 

 

         Jelentés a bizottságnak a tárgyalásokról (74. cikk, (3) bekezdés)

2019. november 12., 11.00–11.30

*** Elektronikus szavazás ***

12. Az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a tagállamban vagy Svájcban benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős állam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló megállapodáshoz csatolt, az Európai Unió, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, az Eurodachoz való bűnüldözési célú hozzáféréssel kapcsolatos jegyzőkönyv megkötése

LIBE/9/00410

*** 2018/0418(NLE) 15783/2018 – C9-0025/2019

 

Előadó:

 

Jadwiga Wiśniewska (ECR)

PR – PE642.874v01-00
AM – PE643.008v01-00

Illetékes:

 

LIBE

 

 

 

         Jelentéstervezet elfogadása

*** Elektronikus szavazás vége ***

2019. november 12., 14.30–15.30

Közös vita a Fejlesztési Bizottsággal (DEVE) és az Emberi Jogi Albizottsággal (DROI)

13. A DEVE, a LIBE és a DROI küldöttsége a Genfben, Svájcban 2019. december 16–18-ig tartandó Globális Menekültügyi Fórumra

LIBE/9/01785

         Eszmecsere Daniel Endres-szel, az UNHCR globális menekültügyi fórumért (Global Refugee Forum) felelős igazgatójával

2019. november 12., 15.30–16.00

14. A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a büntetőeljárás során és az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárásokban ügyvédi segítség igénybevételéhez való jogról, valamint valamely harmadik félnek a szabadságelvonáskor történő tájékoztatásához való jogról és a szabadságelvonás ideje alatt harmadik felekkel és a konzuli hatóságokkal való kommunikációhoz való jogról szóló, 2013. október 22-i 2013/48/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtásáról

COM(2019)0560

• A Bizottság tájékoztatója

2019. november 12., 16.00–17.00

15. Az Oroszországi Föderációnak az 1991. január 13-i vilniusi tragikus események kivizsgálásában részt vevő litván bírák, ügyészek és nyomozók elleni közelmúltbeli fellépései

LIBE/9/01752

         Eszmecsere Elvinas Jankevičius litván igazságügyminiszterrel

2019. november 12., 17.00–18.00

16. Az Európai Számvevőszék tájékoztatója: Az eredményes uniós kiberbiztonsági politika előtt álló kihívások

LIBE/9/01753

         Baudilio Tomé Muguruza, illetékes tag előadása

17. Egyéb kérdések

18. Következő ülés(ek)

         2019. november 21., 9.00–12.30 és 14.00–17.30 (Brüsszel)

Utolsó frissítés: 2019. november 6.Jogi nyilatkozat