PDF 185kWORD 322k

 

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

 

LIBE(2019)1111_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Maandag 11 november 2019, 15.00 - 18.30 uur

Dinsdag 12 november 2019, 9.00 - 11.30 uur en 14.30 - 18.00 uur

Brussel

Zaal: József Antall (4Q2)

1. Aanneming van de agenda

2. Mededelingen van de voorzitter

NB: DE TIJDSBLOKKEN ZIJN INDICATIEF EN KUNNEN IN DE LOOP VAN DE VERGADERING WORDEN GEWIJZIGD.

11 november 2019, 15.00 - 16.00 uur

3. Voortgangsverslag over de uitvoering van de Europese migratieagenda

LIBE/9/01781

         Presentatie door Michael Shotter, directeur Migratie, Bescherming en Visa, DG HOME, Europese Commissie

11 november 2019, 16.00 - 17.30 uur

4. Twintigste voortgangsverslag over de veiligheidsunie

LIBE/9/01754

         Presentatie door Julian King, commissaris voor de Veiligheidsunie

11 november 2019, 17.30 - 18.30 uur

Gezamenlijke behandeling

5. Het Europees bevel tot verstrekking en het Europees bevel tot bewaring van elektronisch bewijsmateriaal in strafzaken

LIBE/9/00283

***I 2018/0108(COD) COM(2018)0225 – C8-0155/2018

 

Rapporteur:

 

Birgit Sippel (S&D)

 

Bevoegd:

 

LIBE

 

 

Adviezen:

 

IMCO –

Besluit: geen advies

 

 

         Behandeling ontwerpverslag

6. Geharmoniseerde regels inzake de aanwijzing van wettelijke vertegenwoordigers ten behoeve van de bewijsvergaring in strafprocedures

LIBE/9/00281

***I 2018/0107(COD) COM(2018)0226 – C8-0154/2018

 

Rapporteur:

 

Birgit Sippel (S&D)

 

Bevoegd:

 

LIBE

 

 

Adviezen:

 

IMCO –

Besluit: geen advies

 

 

         Behandeling ontwerpverslag

12 november 2019, 9.00 - 9.30 uur

Gezamenlijke behandeling

7. Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat betreffende de toepassing van sommige bepalingen van Besluit 2008/615/JBZ van de Raad inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit, van Besluit 2008/616/JBZ van de Raad betreffende de uitvoering van Besluit 2008/615/JBZ inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit, en de bijlage daarbij, en van Kaderbesluit 2009/905/JBZ van de Raad over de accreditatie van aanbieders van forensische diensten die laboratoriumactiviteiten verrichten

LIBE/9/00419

*** 2019/0013(NLE) 08730/2019 – C9-0018/2019

 

Rapporteur:

 

Roberta Metsola (PPE)

 

Bevoegd:

 

LIBE

 

 

 

         Behandeling ontwerpverslag

8. Overeenkomst tussen de Europese Unie en het Vorstendom Liechtenstein betreffende de toepassing van sommige bepalingen van Besluit 2008/615/JBZ van de Raad inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit, van Besluit 2008/616/JBZ van de Raad betreffende de uitvoering van Besluit 2008/615/JBZ inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit, en de bijlage daarbij, en van Kaderbesluit 2009/905/JBZ van de Raad over de accreditatie van aanbieders van forensische diensten die laboratoriumactiviteiten verrichten

LIBE/9/00418

*** 2019/0012(NLE) 08732/2019 – C9-0019/2019

 

Rapporteur:

 

Roberta Metsola (PPE)

 

Bevoegd:

 

LIBE

 

 

 

         Behandeling ontwerpverslag

12 november 2019, 9.30 - 10.30 uur

9. Dreigingsevaluatie van de georganiseerde internetcriminaliteit (Iocta) 2019 van Europol

LIBE/9/01751

         Uiteenzetting door Will van Gemert, plaatsvervangend uitvoerend directeur, Europol

12 november 2019, 10.30 - 11.00 uur

10. Oprichting van het Fonds voor asiel en migratie

LIBE/9/01284

***I 2018/0248(COD) COM(2018)0471 – C8-0271/2018

 

Rapporteur:

 

Miriam Dalli (S&D)

 

Bevoegd:

 

LIBE

 

 

 

         Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 74, lid 3)

11. Oprichting, in het kader van het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer, van het instrument voor financiële steun voor grensbeheer en visa

LIBE/9/01285

***I 2018/0249(COD) COM(2018)0473 – C8-0272/2018

 

Rapporteur:

 

Tanja Fajon (S&D)

 

Bevoegd:

 

LIBE

 

 

 

         Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 74, lid 3)

12 november 2019, 11.00 - 11.30 uur

*** Elektronische stemming ***

12. Sluiting van een protocol tussen de Europese Unie, de Zwitserse Bondsstaat en het Vorstendom Liechtenstein inzake de toegang tot Eurodac voor rechtshandhavingsdoeleinden bij de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de criteria en mechanismen voor de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat of in Zwitserland wordt ingediend

LIBE/9/00410

*** 2018/0418(NLE) 15783/2018 – C9-0025/2019

 

Rapporteur:

 

Jadwiga Wiśniewska (ECR)

PR – PE642.874v01-00
AM – PE643.008v01-00

Bevoegd:

 

LIBE

 

 

 

         Goedkeuring ontwerpverslag

*** Einde elektronische stemming ***

12 november 2019, 14.30 - 15.30 uur

Gezamenlijke behandeling met de Commissie ontwikkelingssamenwerking (DEVE) en de Subcommissie mensenrechten (DROI)

13. Delegatie van DEVE, LIBE en DROI naar het Global Refugee Forum in Genève (Zwitserland) van 16 t/m 18 december 2019

LIBE/9/01785

         Gedachtewisseling met Daniel Endres, directeur voor het Global Refugee Forum, UNHCR

12 november 2019, 15.30 - 16.00 uur

14. Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de uitvoering van Richtlijn 2013/48/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 betreffende het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures en in procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel en het recht om een derde op de hoogte te laten brengen vanaf de vrijheidsbeneming en om met derden en consulaire autoriteiten te communiceren tijdens de vrijheidsbeneming

COM(2019)0560

• Presentatie door de Commissie

12 november 2019, 16.00 - 17.00 uur

15. Het recente optreden van de Russische Federatie tegen Litouwse rechters, openbare aanklagers en onderzoekers die betrokken zijn bij het onderzoek naar de tragische gebeurtenissen van 13 januari 1991 in Vilnius

LIBE/9/01752

         Gedachtewisseling met Elvinas Jankevičius, minister van Justitie van Litouwen

12 november 2019, 17.00 - 18.00 uur

16. Briefingdocument van de Europese Rekenkamer "Uitdagingen voor een doeltreffend EU-beleid inzake cyberbeveiliging"

LIBE/9/01753

         Presentatie door Baudilio Tomé Muguruza, rapporterend lid

17. Rondvraag

18. Volgende vergaderingen

         21 november 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.00 - 17.30 uur (Brussel)

Laatst bijgewerkt op: 7 november 2019Juridische mededeling