PDF 186kWORD 1118k

 

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

 

LIBE(2019)1111_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune

Luni, 11 noiembrie 2019, 15.00 - 18.30

Marți, 12 noiembrie 2019, 9.00 - 11.30 și 14.30 - 18.00

Bruxelles

Sala: József Antall (4Q2)

1. Adoptarea ordinii de zi

2. Comunicări ale președinției

VĂ RUGĂM SĂ REȚINEȚI CĂ TOATE INTERVALELE ORARE SUNT DOAR ORIENTATIVE ȘI POT SUFERI MODIFICĂRI PE PARCURSUL REUNIUNII.

11 noiembrie 2019, 15.00 - 16.00

3. Raport intermediar privind punerea în aplicare a Agendei europene privind migrația

LIBE/9/01781

         Prezentare realizată de Michael Shotter, director la direcția migrație și protecție, DG HOME, Comisia Europeană.

11 noiembrie 2019, 16.00 - 17.30

4. Al douăzecilea raport privind progresele înregistrate către o uniune a securității

LIBE/9/01754

         Prezentare susținută de Julian KING, comisar pentru uniunea securității

11 noiembrie 2019, 17.30 - 18.30

Discuție în comun

5. Ordonanțele europene de prezentare și conservare a mijloacelor de probă electronice în materie penală

LIBE/9/00283

***I 2018/0108(COD) COM(2018)0225 – C8-0155/2018

 

Raportoare:

 

Birgit Sippel (S&D)

 

Comisie competentă:

 

LIBE

 

 

Avize:

 

IMCO –

Decizie: fără aviz

 

 

         Examinarea proiectului de raport

6. Norme armonizate privind numirea de reprezentanți legali în scopul colectării de probe în procedurile penale

LIBE/9/00281

***I 2018/0107(COD) COM(2018)0226 – C8-0154/2018

 

Raportoare:

 

Birgit Sippel (S&D)

 

Comisie competentă:

 

LIBE

 

 

Avize:

 

IMCO –

Decizie: fără aviz

 

 

         Examinarea proiectului de raport

12 noiembrie 2019, 9.00 - 9.30

Discuție în comun

7. Acordul dintre Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană privind aplicarea anumitor dispoziții ale Deciziei 2008/615/JAI a Consiliului privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere, ale Deciziei 2008/616/JAI a Consiliului privind punerea în aplicare a Deciziei 2008/615/JAI privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere și ale anexei la aceasta și ale Deciziei-cadru 2009/905/JAI a Consiliului privind acreditarea furnizorilor de servicii de expertiză criminalistică care efectuează activități de laborator

LIBE/9/00419

*** 2019/0013(NLE) 08730/2019 – C9-0018/2019

 

Raportoare:

 

Roberta Metsola (PPE)

 

Comisie competentă:

 

LIBE

 

 

 

         Examinarea proiectului de raport

8. Acordul dintre Uniunea Europeană și Principatul Liechtenstein cu privire la aplicarea anumitor dispoziții ale Deciziei 2008/615/JAI a Consiliului privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere, ale Deciziei 2008/616/JAI a Consiliului privind punerea în aplicare a Deciziei 2008/615/JAI privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere și ale anexei la aceasta și ale Deciziei­cadru 2009/905/JAI a Consiliului privind acreditarea furnizorilor de servicii de expertiză criminalistică care efectuează activități de laborator

LIBE/9/00418

*** 2019/0012(NLE) 08732/2019 – C9-0019/2019

 

Raportoare:

 

Roberta Metsola (PPE)

 

Comisie competentă:

 

LIBE

 

 

 

         Examinarea proiectului de raport

12 noiembrie 2019, 9.30 - 10.30

9. Evaluarea amenințării pe care o reprezintă criminalitatea organizată pe internet (iOCTA) realizată de Europol pe 2019

LIBE/9/01751

         Prezentare făcută de Wil van Gemert, director adjunct la Departamentul Operațiuni, Europol

12 noiembrie 2019, 10.30 - 11.00

10. Instituirea Fondului pentru azil și migrație

LIBE/9/01284

***I 2018/0248(COD) COM(2018)0471 – C8-0271/2018

 

Raportoare:

 

Miriam Dalli (S&D)

 

Comisie competentă:

 

LIBE

 

 

 

         Raport prezentat comisiei cu privire la negocieri [articolul 74 alineatul (3)]

11. Instituirea, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, a instrumentului de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor și vize

LIBE/9/01285

***I 2018/0249(COD) COM(2018)0473 – C8-0272/2018

 

Raportoare:

 

Tanja Fajon (S&D)

 

Comisie competentă:

 

LIBE

 

 

 

         Raport prezentat comisiei cu privire la negocieri [articolul 74 alineatul (3)]

12 noiembrie 2019, 11.00 - 11.30

*** Votare electronică ***

12. Încheierea Protocolului dintre Uniunea Europeană, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană referitor la criteriile și mecanismele de determinare a statului responsabil de examinarea unei cereri de azil introduse într-un stat membru sau în Elveția în ceea ce privește accesul la Eurodac în scopul asigurării respectării legii

LIBE/9/00410

*** 2018/0418(NLE) 15783/2018 – C9-0025/2019

 

Raportoare:

 

Jadwiga Wiśniewska (ECR)

PR – PE642.874v01-00
AM – PE643.008v01-00

Comisie competentă:

 

LIBE

 

 

 

         Adoptarea proiectului de raport

*** Sfârșitul votării electronice ***

12 noiembrie 2019, 14.30 - 15.30

Dezbatere comună cu Comisia pentru dezvoltare (DEVE) și Subcomisia pentru drepturile omului (DROI)

13. Delegația DEVE-LIBE-DROI la Forumul mondial privind refugiații de la Geneva (Elveția), din 16-18 decembrie 2019

LIBE/9/01785

         Schimb de opinii cu Daniel Endres, director la UNHCR pentru Forumul mondial privind refugiații

12 noiembrie 2019, 15.30 - 16.00

14. Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu cu privire la punerea în aplicare a Directivei 2013/48/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2013 privind dreptul de a avea acces la un avocat în cadrul procedurilor penale și al procedurilor privind mandatul european de arestare, dreptul de a informa o persoană terță din momentul privării de libertate și dreptul persoanelor private de a comunica cu persoane terțe și cu autoritățile consulare

COM(2019)0560

Prezentare făcută de Comisie

12 noiembrie 2019, 16.00 - 17.00

15. Acțiuni recente ale Federației Ruse împotriva judecătorilor, procurorilor și anchetatorilor lituanieni implicați în investigarea evenimentelor tragice de la Vilnius din 13 ianuarie 1991

LIBE/9/01752

         Schimb de opinii cu Elvinas Jankevičius, ministrul lituanian al justiției

12 noiembrie 2019, 17.00 - 18.00

16. Documentul de informare al Curții de Conturi Europene (CCE) „Provocări pentru o politică eficace a UE în domeniul securității cibernetice”

LIBE/9/01753

         Prezentare făcută de Baudilio Tomé Muguruza, membru raportor

17. Chestiuni diverse

18. Reuniuni următoare

         21 noiembrie 2019, 9.00 - 12.30 și 14.00 - 17.30 (Bruxelles)

Ultima actualizare: 6 noiembrie 2019Notă juridică