PDF 183kWORD 1089k

 

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

 

LIBE(2019)1111_1

OSNUTEK DNEVNEGA REDA

Seja

v ponedeljek, 11. novembra 2019, od 15.00 do 18.30

v torek, 12. novembra 2019, od 9.00 do 11.30 in od 14.30 do 18.00

Bruselj

Sejna soba: József Antall (4Q2)

1. Sprejetje dnevnega reda

2. Sporočila predsednika

ČASOVNA RAZPOREDITEV JE OKVIRNA IN SE LAHKO MED SEJO SPREMENI.

11. november 2019 od 15.00 do 16.00

3. Poročilo o napredku pri izvajanju evropske agende o migracijah

LIBE/9/01781

         Predstavitev Michaela Shotterja, direktorja za migracije in zaščito pri GD za migracije in notranje zadeve, Evropska komisija

11. november 2019 od 16.00 do 17.30

4. 20. poročilo o napredku pri vzpostavljanju varnostne unije

LIBE/9/01754

         Predstavitev komisarja za varnostno unijo Juliana Kinga

11. november 2019 od 17.30 do 18.30

Skupna razprava

5. Evropski nalog za predložitev in evropski nalog za zavarovanje elektronskih dokazov v kazenskih zadevah

LIBE/9/00283

***I 2018/0108(COD) COM(2018)0225 – C8-0155/2018

 

Poročevalka:

 

Birgit Sippel (S&D)

 

Pristojni odbor:

 

LIBE

 

 

Mnenje:

 

IMCO –

Sklep: brez mnenja

 

         Obravnava osnutka poročila

6. Harmonizirana pravila o imenovanju pravnih zastopnikov za namene zbiranja dokazov v kazenskih postopkih

LIBE/9/00281

***I 2018/0107(COD) COM(2018)0226 – C8-0154/2018

 

Poročevalka:

 

Birgit Sippel (S&D)

 

Pristojni odbor:

 

LIBE

 

 

Mnenje:

 

IMCO –

Sklep: brez mnenja

 

         Obravnava osnutka poročila

12. november 2019 od 9.00 do 9.30

Skupna razprava

7. Sporazum med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo o uporabi nekaterih določb Sklepa Sveta 2008/615/PNZ o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu, Sklepa Sveta 2008/616/PNZ o izvajanju Sklepa 2008/615/PNZ o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu, in Priloge k Sklepu 2008/616/PNZ ter Okvirnega sklepa Sveta 2009/905/PNZ o akreditaciji izvajalcev forenzičnih dejavnosti, ki opravljajo laboratorijske dejavnosti

LIBE/9/00419

*** 2019/0013(NLE) 08730/2019 – C9-0018/2019

 

Poročevalka:

 

Roberta Metsola (PPE)

 

Pristojni odbor:

 

LIBE

 

 

         Obravnava osnutka poročila

8. Sporazum med Evropsko unijo in Kneževino Lihtenštajn o uporabi nekaterih določb Sklepa Sveta 2008/615/PNZ o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu, Sklepa Sveta 2008/616/PNZ o izvajanju Sklepa 2008/615/PNZ o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu, in Priloge k Sklepu 2008/616/PNZ ter Okvirnega sklepa Sveta 2009/905/PNZ o akreditaciji izvajalcev forenzičnih dejavnosti, ki opravljajo laboratorijske dejavnosti

LIBE/9/00418

*** 2019/0012(NLE) 08732/2019 – C9-0019/2019

 

Poročevalka:

 

Roberta Metsola (PPE)

 

Pristojni odbor:

 

LIBE

 

 

         Obravnava osnutka poročila

12. november 2019 od 9.30 do 10.30

9. Europolova ocena ogroženosti zaradi internetnega organiziranega kriminala (IOCTA) za leto 2019

LIBE/9/01751

         Predstavitev Willa van Gemerta, namestnika direktorja za operacije, Europol

12. november 2019 od 10.30 do 11.00

10. Vzpostavitev Sklada za azil in migracije

LIBE/9/01284

***I 2018/0248(COD) COM(2018)0471 – C8-0271/2018

 

Poročevalka:

 

Miriam Dalli (S&D)

 

Pristojni odbor:

 

LIBE

 

 

         Poročanje odboru o pogajanjih (člen 74(3))

11. Vzpostavitev instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizume v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja

LIBE/9/01285

***I 2018/0249(COD) COM(2018)0473 – C8-0272/2018

 

Poročevalka:

 

Tanja Fajon (S&D)

 

Pristojni odbor:

 

LIBE

 

 

         Poročanje odboru o pogajanjih (člen 74(3))

12. november 2019 od 11.00 do 11.30

*** Elektronsko glasovanje ***

12. Sklenitev Protokola med Evropsko unijo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o merilih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v državi članici ali v Švici, v zvezi z dostopom do sistema Eurodac za namene kazenskega pregona

LIBE/9/00410

*** 2018/0418(NLE) 15783/2018 – C9-0025/2019

 

Poročevalka:

 

Jadwiga Wiśniewska (ECR)

PR – PE642.874v01-00
AM – PE643.008v01-00

Pristojni odbor:

 

LIBE

 

 

         Sprejetje osnutka poročila

*** Konec elektronskega glasovanja ***

12. november 2019 od 14.30 do 15.30

Skupna razprava z Odborom za razvoj (DEVE) in Pododborom za človekove pravice (DROI)

13. Delegacija odborov DEVE, LIBE in DROI na svetovni forum o beguncih v Ženevo (Švica) od 16. do 18. decembra 2018

LIBE/9/01785

         Izmenjava mnenj z Danielom Endresom, direktorjem globalnega foruma za migrante pri UNHCR

12. november 2019 od 15.30 do 16.00

14. Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o izvajanju Direktive 2013/48/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2013 o pravici do dostopa do odvetnika v kazenskem postopku in v postopkih na podlagi evropskega naloga za prijetje ter pravici do obvestitve tretje osebe ob odvzemu prostosti in do komunikacije s tretjimi osebami in konzularnimi organi med odvzemom prostosti

COM(2019)0560

• Predstavitev Komisije

12. november 2019 od 16.00 do 17.00

15. Nedavni ukrepi Ruske federacije zoper litovske sodnike, tožilce in preiskovalce, ki so sodelovali v preiskavi tragičnih dogodkov 13. januarja 1991 v Vilni

LIBE/9/01752

         Izmenjava mnenj z litovskim ministrom za pravosodje Elvinasom Jankevičiusom

12. november 2019 od 17.00 do 18.00

16. Informativni dokument Evropskega računskega sodišča "Izzivi za uspešno politiko EU za kibernetsko varnost"

LIBE/9/01753

         Predstavitev poročevalca Baudilia Toméja Muguruze

17. Razno

18. Naslednja seja

         21. november 2019, od 9.00 do 12.30 in od 14.00 do 17.30 (Bruselj)

Zadnja posodobitev: 7. november 2019Pravno obvestilo