PDF 197kWORD 340k

 

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

 

LIBE(2020)0113_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Pondělí 13. ledna 2020, 19:00–20:00

Štrasburk

Místnost: Winston Churchill (200)

1. Přijetí pořadu jednání

2. Sdělení předsedy

VEZMĚTE PROSÍM NA VĚDOMÍ, ŽE CELÝ ČASOVÝ ROZPIS JE POUZE ORIENTAČNÍ A MŮŽE SE V PRŮBĚHU SCHŮZE ZMĚNIT.

13. ledna 2020, 19:00–19:20

3. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 767/2008, nařízení (ES) č. 810/2009, nařízení (EU) 2017/2226, nařízení (EU) 2016/399, nařízení XX/2018 (nařízení o interoperabilitě) a rozhodnutí 2004/512/ES a kterým se ruší rozhodnutí Rady 2008/633/SVV

LIBE/9/01249

***I 2018/0152(COD) COM(2018)0302 – C8-0185/2018

 

Zpravodaj:

 

Paulo Rangel (PPE)

 

Příslušný výbor:

 

LIBE

 

 

 

         zpráva příslušnému výboru o jednání (čl. 74 odst. 3 jednacího řádu)

13. ledna 2020, 19:20–20:00

*** Elektronické hlasování ***

4. Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu agenturám Evropské unie za rozpočtový rok 2018: výkonnost, finanční řízení a kontrola

LIBE/9/00813

 2019/2098(DEC) COM(2019)0316[43] – C9-0093/2019

 

Zpravodajka:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.090v01-00
AM – PE644.917v01-00

Příslušný výbor:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.866v01-00

 

         přijetí návrhu stanoviska

5. Udělení absolutoria za rok 2018: Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (EUROPOL)

LIBE/9/00823

 2019/2088(DEC) COM(2019)0316[33] – C9-0083/2019

 

Zpravodajka:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.086v01-00
AM – PE644.912v01-00

Příslušný výbor:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.924v01-00

 

         přijetí návrhu stanoviska

6. Udělení absolutoria za rok 2018: Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL)

LIBE/9/00836

 2019/2082(DEC) COM(2019)0316[27] – C9-0077/2019

 

Zpravodajka:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.082v01-00
AM – PE644.902v01-00

Příslušný výbor:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.864v01-00

 

         přijetí návrhu stanoviska

7. Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská jednotka pro soudní spolupráci (Eurojust)

LIBE/9/00852

 2019/2074(DEC) COM(2019)0316[19] – C9-0069/2019

 

Zpravodajka:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.085v01-00
AM – PE644.911v01-00

Příslušný výbor:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.922v01-00

 

         přijetí návrhu stanoviska

8. Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA)
 

LIBE/9/00783

 2019/2097(DEC) COM(2019)0316[42] – C9-0092/2019

 

Zpravodajka:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.084v01-00
AM – PE644.910v01-00

Příslušný výbor:

 

CONT –

Ryszard Antoni Legutko (ECR)

PR – PE639.874v01-00

 

         přijetí návrhu stanoviska

9. Udělení absolutoria za rok 2018: Souhrnný rozpočet EU - evropský inspektor ochrany údajů

LIBE/9/00880

 2019/2063(DEC) COM(2019)0316[09] – C9-0058/2019

 

Zpravodajka:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.078v01-00
AM – PE644.908v01-00

Příslušný výbor:

 

CONT –

Tomáš Zdechovský (PPE)

PR – PE639.834v01-00

 

         přijetí návrhu stanoviska

10. Udělení absolutoria za rok 2018: Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA)

LIBE/9/00862

 2019/2068(DEC) COM(2019)0316[13] – C9-0063/2019

 

Zpravodajka:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.087v01-00
AM – PE644.913v01-00

Příslušný výbor:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.879v01-00

 

         přijetí návrhu stanoviska

11. Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (FRONTEX)

LIBE/9/00834

 2019/2083(DEC) COM(2019)0316[28] – C9-0078/2019

 

Zpravodajka:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.088v01-00
AM – PE644.914v01-00

Příslušný výbor:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.855v01-00

 

         přijetí návrhu stanoviska

12. Udělení absolutoria za rok 2018: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO)

LIBE/9/00785

 2019/2096(DEC) COM(2019)0316[41] – C9-0091/2019

 

Zpravodajka:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.080v01-00
AM – PE644.906v01-00

Příslušný výbor:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.869v02-00

 

         přijetí návrhu stanoviska

13. Udělení absolutoria za rok 2018: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA)

LIBE/9/00865

 2019/2069(DEC) COM(2019)0316[14] – C9-0064/2019

 

Zpravodajka:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.083v01-00
AM – PE644.909v01-00

Příslušný výbor:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.918v01-00

 

         přijetí návrhu stanoviska

14. Udělení absolutoria za rok 2018: Souhrnný rozpočet EU – Evropská komise

LIBE/9/01036

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Zpravodajka:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.089v01-00
AM – PE644.915v01-00

Příslušný výbor:

 

CONT –

Monika Hohlmeier (PPE)

PR – PE639.827v01-00

 

         přijetí návrhu stanoviska

15. Uzavření Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a z Evropského společenství pro atomovou energii

LIBE/9/00400

*** 2018/0427(NLE) 21105/3/2018 – C9-0148/2019

 

Předsedy:

 

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

 

Příslušný výbor:

 

AFCO –

Guy Verhofstadt (Renew)

 

 

         přijetí návrhu stanoviska ve formě dopisu

16. Různé

17. Příští schůze

         20. ledna 2020, 15:00–18:30 (Brusel)

         21. ledna 2020, 9:00–12:30 a 15:00–18:30 (Brusel)

Poslední aktualizace: 13. ledna 2020Právní upozornění